Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:37 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Lucrari suplimentare de excavatii si umpluturi de pamant - 26.04.2013

ro

26 Apr, 2013 00:00 820 Marime text
CONTRACT NR: 4379 / 26.04.2013
OBIECT: Lucrari suplimentare de excavatii si umpluturi de pamant
VALOARE: 96.879,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Asociere S.C. ELLIOT CONSULTING & PARTENERS S.R.L., lider - S.C. CONSTRUCTII NUCLEAROELECTRICE S.A., asociat
Adresa postala: str.Valea Cismelei nr.1, jud.Constanta , Localitatea: Cernavoda , Cod postal: 905200 , Romania , Tel. +40 341819243 , Email: elliotconsulting@gmail.com , Fax: +40 341819243


Anunt de atribuire numarul 136392/15.05.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORAS TECHIRGHIOL
Adresa postala: TECHIRGHIOL,STR.DOCTOR VICTOR CLIMESCU NR.24 , Localitatea: Techirghiol , Cod postal: 906100 , Romania , Punct(e) de contact: ALINA STOIANOF , Tel. +40 241735622 , In atentia: Jifcu Marius , Email: apl@primariatechirghiol.ro , Fax: +40 241735314 , Adresa internet (URL): www.primariatechirghiol.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare de excavatii si umpluturi de pamant la Lucrari de constructii pentru agrement turistic in cadrul proiectului "Dezvoltarea turismului de agrement in statiunea Techirghiol" SMIS 21154
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona de nord a orasului, pe malul lacului Techirghiol
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile suplimentare la Contractul nr.7028/2012 privind Lucrari de constructii agrement turistic constau in achizitionarea urmatoarelor cantitati de lucrari suplimentare, aparute ca urmare a unor situatii neprevazute : - cantitati de lucrari de excavatii pentru repozitionarea piscinei mari - 3820 mc. - cantitati de lucrari umplutura de pamant pentru aducerea terenului la cota - volum de 1875 mc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212212-5 - Lucrari de constructii de piscine (Rev.2)
45112720-8 - Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de sport si a zonelor de recreere (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96.879 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 324564

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2828/21.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4379
Denumirea: Lucrari suplimentare de excavatii si umpluturi de pamant
V.1) Data atribuirii contractului 26.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociere S.C. ELLIOT CONSULTING & PARTENERS S.R.L., lider - S.C. CONSTRUCTII NUCLEAROELECTRICE S.A., asociat
Adresa postala: str.Valea Cismelei nr.1, jud.Constanta , Localitatea: Cernavoda , Cod postal: 905200 , Romania , Tel. +40 341819243 , Email: elliotconsulting@gmail.com , Fax: +40 341819243

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 101.050,69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96.879,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltare durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice.
VI.2) Alte informatii
Procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare a fost organizata cu respectarea prevederilor art.122 lit.i din O.U.G. 34/2006, modificata si completata si a fost verificata de U.C.V.A.P.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa: Strada Stavropoleos nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256^2 alin.(1)lit.b) din OUG 34/2006, modificata si completata.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECRETARUL ORASULUI
Adresa postala: str.Dr.V.Climesc nr.24 , Localitatea: Techirghiol , Cod postal: 906100 , Romania , Tel. +40 241735622 , Email: apl@primariatechirghiol.ro , Fax: +40 241735314 , Adresa internet (URL): www.primariatechirghiol.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2013 15:36


Ti-a placut articolul?

Comentarii