Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:17 14 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de asistenta tehnica pentru intretinerea preventiva si corectiva in regim de urgenta pentru intreruptoarele principale U1/U2-5142-CB01 de la CNE Cernavoda in perioada 2012-2021 - 24.05.2012

ro

24 May, 2012 01:00 631 Marime text

CONTRACT NR: 495 / 24.05.2012
OBIECT: Servicii de asistenta tehnica pentru intretinerea preventiva si corectiva in regim de urgenta pentru intreruptoarele principale U1/U2-5142-CB01 de la CNE Cernavoda in perioada 2012-2021
VALOARE: 1.549.648,10 Moneda: EUR Fara TVA / 6.730.896,52 Moneda: RON
ATRIBUIT: ALSTOM GRID ROMANIA SRL
Adresa postala: Str. Dr. Felix,Nr.63 - 69,Et.12,Sect.1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011033 , Romania , Tel. 021/3069500 , Email: mugur.cofaru@areva-td.com , Fax: 021/3069501 , Adresa internet (URL): www.areva-td.com

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 125135/01.06.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii , Tel. +40 212031304 , In atentia: Cristina NAZAREVSCKY - cnazarevscky@nuclearelectrica.ro , Email: araducanu@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de asistenta tehnica pentru intretinerea preventiva si corectiva in regim de urgenta pentru intreruptoarele principale U1/U2-5142-CB01 de la CNE Cernavoda in perioada 2012-2021

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: CNE Cernavoda

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de asistenta tehnica pentru intretinerea preventiva si corectiva in regim de urgenta pentru intreruptoarele principale U1/U2-5142-CB01 de la CNE Cernavoda in perioada 2012-2021

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1.549.648,1 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

TD 25535

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 495

Denumirea: Serv.asistenta tehnica pentru intretinerea preventiva si corectiva in regim de urgenta intreruptoare

V.1) Data atribuirii contractului 24.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ALSTOM GRID ROMANIA SRL
Adresa postala: Str. Dr. Felix,Nr.63 - 69,Et.12,Sect.1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011033 , Romania , Tel. 021/3069500 , Email: mugur.cofaru@areva-td.com , Fax: 021/3069501 , Adresa internet (URL): www.areva-td.com

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.413.082,00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.549.648,10 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6.730.896,52 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Procent(%): 10

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SN Nuclearelectrica SA
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Fax: +40 212031315

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

30.05.2012 16:11

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii