Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:41 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Service pentru Ion Cromatograf Dionex DX 600 - Dionex ICS 2500 - 23.07.2012

ro

23 Jul, 2012 01:00 554 Marime text

CONTRACT NR: 24318/710 / 23.07.2012
OBIECT: Service pentru Ion Cromatograf Dionex DX 600 - Dionex ICS 2500
VALOARE: 344.500,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: LABSERVICE S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucuresti Noi,nr.212A,et.1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 012369 , Romania , Tel. 0741129861 , Email: mrosu@labservice.ro , Fax: 0216680954 , Adresa internet (URL): www.labservice.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 127183/31.07.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133392 / 28.02.2012

Denumire contract: Service pentru ion cromatografele Dionex DX600 si Dionex ICS2500 pentru o perioada de 4 ani

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Sucursala CNE Cernavoda , Tel. +40 212038281 , In atentia: D-nei Monica Mihalache, email: monica.mihalache@cne.ro , Email: daniel.mircea@cne.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Service pentru ion cromatografele Dionex DX600 si Dionex ICS2500 pentru o perioada de 4 ani

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: CNE Cernavoda

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Service pentru ion cromatografele Dionex DX600 si Dionex ICS2500 pentru o perioada de 4 ani

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

344.500 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

PA 24318-02

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 24318/710
Denumirea: Service pentru Ion Cromatograf Dionex DX 600 - Dionex ICS 2500

V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

LABSERVICE S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucuresti Noi,nr.212A,et.1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 012369 , Romania , Tel. 0741129861 , Email: mrosu@labservice.ro , Fax: 0216680954 , Adresa internet (URL): www.labservice.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 344.570,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 344.500,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

1) Prezenta docum de atribuire este varianta corectata a documentatiei 10331 respinsa in 04.01.2012.Cerinta referitoare la std. ISO 9001 din caietul de sarcini nu poate fi eliminata deoarece autorizatia CNCAN de functionare a CNE Cernavoda impune autoritatii contractante sa se asigure ca atât furnizorii sai de produse si servicii, cât si subfurnizorii acestora, în lant, instituie si mentin propriul lor sistem controlat de management al calitatii. Aceasta obligatie este mentionata la art. 18(1) lit m) din Legea#111/1996 republicata. In plus, art. 35 (3) din OUG#34/2006 actualizata permite definirea in caietul de sarcini de "sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante". 2) Alte informatii privind licitatia electronica: Aut contract nu are dreptul de a dezvalui identitatea participantilor, iar acestia pot vedea doar pozitia pe care o ocupa in clasament. Aut contract va atribui contractul pe baza clasamentului furnizat de catre SEAP in urma finalizarii licitatiei electronice. Daca sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc (cu preturi egale), aut contract va solicita prin intermediul SEAP, ofertantilor aflati in aceasta situatie, sa transmita electronic noi valori ale ofertelor financiare. Contractul va atribui pe baza noului clasament oferit de SEAP. ATENTIE!In vederea participarii la licit electronica, operat economici TREBUIE sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare se pot obtine de pe www.e-licitatie.ro. 3) Oferta comuna. Atunci când un grup de operatori ec depune oferta comuna, situatia economica si financiara, capacit tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se completeaza Form V.6 (Acord de asociere). Daca oferta comuna este declarata câstigatoare asocierea se va legaliza la notariat înainte de semnarea contr.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.N. Nuclearelectrica SA - Departament ul Achizitii
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Fax: +40 21203315

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

27.07.2012 14:16

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii