Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:36 17 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Piese de schimb critrice pentru vane - 22.01.2013

ro

22 Jan, 2013 00:00 623 Marime text
CONTRACT NR: 56 / 22.01.2013
OBIECT: Piese de schimb critrice pentru vane
VALOARE: 32.219,83 Moneda: EUR Fara TVA / 135.807,9 Moneda: RON
ATRIBUIT: VELAN INC.
Adresa postala: 7007 Cote de Liesse, Montreal, Quebec, Localitatea: Quebec, Cod postal: n/a, Canada, Tel. 001 5147487748, Fax: 0015147488635


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 138519 / 19-07-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: / 00-00-0000


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Sucursala CNE, Str. Medgidiei nr. 2, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Pavilion 0, Tel. +40 241801803, In atentia: Melat Ibadula, Email: mibadula@cne.ro, Fax: +40 241236006, Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese de schimb critrice pentru vane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb critice pentru vane
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42132300-6 - Piese pentru vane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30.219,83 EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD 26038
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56
Denumirea: Piese de schimb critice pentru vane
V.1) Data atribuirii contractului 22.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VELAN INC.
Adresa postala: 7007 Cote de Liesse, Montreal, Quebec, Localitatea: Quebec, Cod postal: n/a, Canada, Tel. 001 5147487748, Fax: 0015147488635
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36.385,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32.219,83 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 135.807,9 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a VI-A Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bdul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNN SA - Departamentul Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2013 13:31

Ti-a placut articolul?

Comentarii