Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:33 15 12 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Post vacant la Consiliul Județean Constanța

ro

25 Dec, 2018 15:46 2491 Marime text
Consiliul Județean Constanța organizează la sediul din B-dul Tomis nr.51, cam.257, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante: Consilier – studii superioare, grad profesional Superior, din cadrul Serviciului Achiziţii , Analiză Piaţă, Urmărire Contracte - Direcţia Generală Economico - Financiară – 1 post.

Concursul va avea urmatoarele probe:
- proba scrisă în data de 16.01.2019, ora 10
- proba interviu

Condiţiile de participare la concurs sunt:
Candidaţii trebui e sǎ îndeplineascǎ condiţiile prevǎzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: Științe Economice;
Vechime: în specialitatea studiilor necesare exercitǎrii funcţiei publice : minim 7 ani;
Dosarele de concurs se vor depune cam. 241, în perioada 14.12.2018–03.01.2019 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe acte se vor prezenta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.
Persoană de contact: Baciu Manuela – Inspector Superior – elefon 0241/48.84.30, email: manuela.baciu@cjc.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine în programul: de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14,00.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Constanţa şi se publică pe pagina de Internet www.cjc.ro.

Ti-a placut articolul?

Comentarii