Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:33 18 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” angajează. Iată ce post este disponibil

ro

11 Dec, 2023 15:12 1152 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanța, scoate la concurs în baza HG 1336/28.10.2022, la sediul unității 1 post de Muncitor I M ( electrician) pe perioadă nedeterminată.

Locul de desfășurare al concursului este sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța.

Dosarele de concurs se vor depune începând cu data de 12.12.2023 până la data de 10.01.2024 între orele 12:00-14:00 la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța.
 
1. Condiții generale de participare la concurs:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de serviciu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile medicale abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii, și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
i) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condițiile specifice de participare la concurs pentru un post de muncitor (electrician) I M sunt:

1. Studii de liceu sau școală profesională de profil;
2. Să dețină un curs de calificare profesională în meseria de electrician;
3. Vechime în specialitatea cursurilor minim 3 ani;
4. Abilități de comunicare și relaționare cu personalul unității de învățământ și cu elevii;
5. Abilități de lucru în echipă, capacitate de lucru la înălțime;
6. Spirit organizatoric, capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
7. Experiența profesională în domeniu, Atestat ANRE constituie avantaj;
8. Disponibilitatea de a efectua și alte sarcini trasate de către conducerea unității, în domeniul administrativ, în limita programului de lucru;
9. Cunoașterea legislației specifice locului de muncă;
10. Cunoștințe în domeniul PSI și SSM.
 
Calendarul de desfășurare a concursului:

• Candidații vor depune dosarele la secretariatul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, în intervalul 12.12.2023 - 10.01.2024, între orele 12:00-14:00
• Selecția dosarelor: 15.01.2024, ora 10:00
• Afișarea rezultatelor selecție dosare: 15.01.2024, ora 12:00
• Depunerea contestațiilor selecție dosare: 15.01.2024, orele 12:00-13,00
• Soluționarea contestațiilor: 15.01.2024, ora 14:00
• Afișarea rezultatelor după contestații: 15.01.2024, ora 15:00
• Proba scrisă în data de 17.01.2024, între orele 9:00-11:00
• Afișarea rezultatelor: 17.01.2024, ora 12:00
• Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 17.01.2024, orele 12:00-13:00
• Soluționarea contestațiilor: 17.01.2024, ora 13:00
• Afișarea rezultatelor după contestații: 17.01.2024, ora 14:00
• Proba practic: 18.01.2024, ora 9:00
• Afișarea rezultatelor probei practice: 18.01.2024, ora 11:00
• Depunerea contestațiilor pentru proba practică: 18.01.2024, orele 11:30-12:30
• Afișarea rezultatelor după contestații: 18.01.2024, ora 13:30
• Susținerea probei de interviu: 18.01.2024, ora 14:00
• Afișarea rezultatelor probei de interviu și a rezultatelor finale: 18.01.2023, ora 15:30.
 
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:

1. Formular de înscriere la concurs, adresată conducătorului unității de învățământ;
2. Cartea de identitate, certificat de naștere, certificat căsătorie - original și copie;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. Raport REVISAL, carnet de muncă, adeverințe care să ateste vechimea în muncă (după caz) - original și copie;
5. Cazier judiciar în original și certificat de integritate comportamentală;
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
7. Avizul psihologic;
8. Curriculum vitae european;
9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
10. Opis în două exemplare care să cuprindă documentele depuse în dosar;
NOTĂ: Nu se primesc dosare incomplete.

Bibliografie

– Ordinul nr. 2741/01.11.2011 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ 17 - 2011;
– Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare Cap IV - obligațiile lucrătorului, Cap. V - supravegherea sănătății, Cap. VI - comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor, Cap. VII - grupuri sensibile la risc;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - republicată - Titlul XI, Cap. II - Răspunderea disciplinară art. 263-268, cu modificările și completările ulterioare;
– Agenda Electricianului.
 
Tematică

– Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
– Instalații de legare la pământ ;
– Obligațiile generale ale lucrătorilor privind sănătatea și securitatea în muncă;
– Cerințele minime aplicabile instalațiilor și echipamentelor de muncă electrice;
– Verificarea și întreținerea instalațiilor electrice (Verificarea periodică).


Citește și:
Serviciul de salubrizare Lumina, județul Constanța, angajează. Detalii
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii