Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:53 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Judeţean Constanţa face angajări

ro

04 Sep, 2018 11:08 1025 Marime text

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G.R. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
 
CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA organizează la sediul din Bulevardul Tomis numărul 51, camera 257, concurs de ocupare prin promovare a funcţiei publice de conducere vacante:

Şef Serviciu, studii superioare - Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte din cadrul Direcţiei Generale Economico-Financiare – 1 post ;

Concursul va avea urmatoarele probe:
 • proba scrisă în data de 09.10.2018, ora 10.00
 • proba interviu în data de 11.10.2018.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : Drept ;
 •  studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 •   cursuri : cunoştinţe în domeniul Managementului Achiziţiilor Publice şi Expert Achiziţii Publice absolvite cu atestat / certificat / diplomă;
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
 •  să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
Dosarele de concurs se vor depune la cam. 241, în perioada 03.09.2018 - 24.09.2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8.  cazierul administrativ.
Copiile de pe acte se vor prezenta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.
 
Persoană de contact: Miroiu Daniela – Inspector Superior - telefon 0241/48.84.33, email daniela.miroiu@cjc.ro.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine în programul: de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14,00.
 
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Constanţa şi se publică pe pagina de Internet www.cjc.ro.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii