Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:58 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ai opt clase? DNA te angajează, dacă te pricepi să tai iarba şi să ştergi praful. Atribuţii şi condiţii

ro

04 May, 2018 09:38 2027 Marime text
Direcției Naționale Anticorupție organizează concurs/examen în vederea ocupării a trei posturi vacante de personal contractual: 2 posturi vacante de muncitor necalificat (manipulant) în cadrul Serviciului investiții, achiziții și administrativ al Departamentului economico-financiar și administrativ; 1 post vacant de îngrijitor în cadrul Serviciului investiții, achiziții și administrativ al Departamentului economico-financiar și administrativ.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu, după cum urmează:

- 29 mai 2018, ora 10,00 – proba practică, constând în testarea abilităților și aptitudinilor practice;
- 31 mai 2018, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților.


Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011:
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

precum și următoarele condiții specifice:

- pentru posturile de muncitor necalificat (manipulant):
- studii generale (minim 8 clase);
- pentru postul de îngrijitor:
- studii generale (minim 8 clase);
- vechime în specialitate: 3 ani.

Candidații trebuie să aibă disponibilitate pentru program prelungit, să dea dovadă de implicare și responsabilitate, să dețină abilități fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor, imaginație tehnică și putere de concentrare.

Atribuțiile posturilor de muncitor necalificat:

- Asigură descărcarea, manipularea și aranjarea în magazii a tuturor materialelor;
- Asigură transportul materialelor din magazii pe locurile de folosință și invers;
- Răspunde de ordinea și curățenia sectoarelor interioare sau exterioare repartizate (curți, alei, trotuare, spații verzi);
- Efectuează deszăpezirea sectoarelor încredințate și asigură împrăștierea de materiale antiderapante;
- Execută întreținerea spațiilor verzi.

Atribuțiile postului de îngrijitor:

- Asigură curățenia zilnică din incinta birourilor instituției;
- Asigură curățenia și igienizarea periodică a ferestrelor, ușilor, etc;
- Spală și curăță zilnic grupurile sanitare și asigură materialele igienico-sanitare conform procedurilor de lucru;
- Șterge zilnic praful și lustruiește mobilierul din birouri;
- Asigură zilnic curățenia și igienizarea holurilor, scărilor, sălilor de așteptare sau de conferințe, precum și a spațiilor de fumat;
- Colectează și depozitează gunoiul menajer la locul stabilit;
- Asigură colectarea selectivă a deșeurilor;
- Participă la curățenia și întreținerea spațiilor exterioare (parcări, spații verzi etc.).

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021/312.14.97/ int. 2658, 2657.

Ti-a placut articolul?

Comentarii