Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:38 21 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Reguli temporare de evoluţie în cariera militară. Ordinul M 17/2017 al Ministrului Apărării. De interes general pentru toate gradele din armată

ro

23 Mar, 2017 02:27 81380 Marime text
În urmă cu două zile, a fost publicat în Monitorul Oficial al României parta I nr. 197 din 21 martie 2017 Ordinul nr. M17/2017 privind abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară.
 
Având în vedere caracterul de inters general îl publicăm integral.
         
Ordin
pentru abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară

Pentru aplicarea prevederilor art. 74-75/1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 66 şi 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1.- (1) Se abrogă articolul 92 din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 31 decembrie 2017, în condiţiile afectării funcţionalităţii structurilor ca urmare a creşterii deficitelor de personal, se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI şi a anexelor nr. 12 şi 13 din instrucţiunile prevăzute la alin. (1), cu excepţia art. 90, 91, 101, 102, 111 şi 112.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 31 decembrie 2017, se suspendă aplicarea prevederilor pct. A lit. k) din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 au-gust 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Pe perioada suspendării dispoziţiilor din actele normative specifice prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică regulile temporare de evoluţie în cariera militară prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4.- Pe perioada aplicării prezentului ordin, în situaţii care impun adoptarea de măsuri urgente pentru asigurarea cu personal a structurilor militare, considerate astfel de către comandanţii/şefii acestora, se aplică prioritar prevederile art. 12 din normele prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel-Beniamin Leş
Bucureşti, 14 martie 2017.
Nr. M.17.

Reguli temporare de evoluţie în cariera militară

Art. 1. - Încadrarea funcţiilor vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menţionată:
a) nevoile de încadrare ale structurilor;
b) opţiunile personale pentru următoarea funcţie şi aspiraţiile în carieră ale cadrului militar;
c) specificaţiile de personal ale funcţiei vacante;
d) experienţa profesională necesară încadrării unei funcţii de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de un an a unor funcţii de execuţie în structuri militare de niveluri ierarhice superioare sau a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcţii inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeaşi structură militară;
e) poziţia cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecţie în funcţie de cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi experienţa profesională dobândite;
f) participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecţie pentru promovarea în funcţii, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcţiei îndeplinite în misiune şi a domeniului funcţiei în care se propune promovarea.

Art. 2. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în prima funcţie, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2.
(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar sau comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3.
(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:
a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv;
b) funcţii de comandant de companie, comandant al altor subunităţi similare sau sef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;
c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori un an de experienţă în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
(4) Maiorii/Locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:
a) funcţii de execuţie precizate la alin. (3) lit. a);
b) funcţii de comandant de companie sau comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie inferioară celei de comandant de companie sau inferioară celei de comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;
c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar sau dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major.
(5) Căpitanii, maiorii/locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;
b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major.
(6) Maiorii/Locotenenţi-comandorii şi locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice categoriei de forţe ale armatei în care au obţinut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii şi cu respectarea prevederilor privind experienţa profesională specificate la alin. (5) lit. b).
(7) Ocuparea funcţiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:
a) experienţă profesională de cel puţin 1 an în funcţii de locţiitor comandant de batalion sau şef de stat major de batalion ori comandant de companie/similar;
b) experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major.
(8) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a unei funcţii de comandant de batalion/similar, dintre cele prevăzute la alin. (7), este o condiţie obligatorie pentru ocuparea oricărei funcţii de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.
(9) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcţii prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licenţă:
a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 4;
b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii similare în structuri militare de niveluri ierarhice superioare;
c) funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente, de comandă/conducere, în structuri militare de nivel inferior sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie inferioare celor în care vor fi încadraţi.
(10) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/ comandor şi cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7)—(9), după caz.
(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea, cel puţin 2 ani, a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4, ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (8).
(12) Ofiţerii care deţin gradul de colonel/comandor şi au master de conducere interarme sau master în domeniul de licenţă pot urma scursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea, cel puţin 2 ani, a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 3. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3, în funcţii de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 ori în funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil în cadrul structurilor militare de nivel 1.
(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:
a) funcţii de comandă/conducere sau de execuţie precizate la alin. (1);
b) funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, 2 şi 3;
c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, cu excepţia celei de contabil-şef la nivel comandament de brigadă, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciului management financiar-contabil.
(3) Căpitanii şi maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:
a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv;
b) funcţii de comandant de companie, comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;
c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi;
d) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
(4) Căpitanii, maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;
b) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din toate structurile;
c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.
(5) Maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master de conducere în domeniul logistic sau economico-financiar pot ocupa funcţii de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.
(6) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic sau management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol |" sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil sau funcţii de conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.
(7) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 4. - Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filieră directă, precizate la art. 3.

Art. 5. - Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în funcţii specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor.

Art. 6. - Ofiţerii care aleg să urmeze o carieră în domeniile de sprijin instituţional sau de stat major pot ocupa funcţii specifice acestor domenii, cu respectarea cerinţelor precizate pentru aceste domenii la art. 3.

Art. 7. - Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii şi coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 1 şi, după caz, a prevederilor privind experienţa profesională specificate la art. 2 alin. (6) şi (10) sau la art. 3 alin. (5).

Art. 8. - Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă şi confirmaţi în specialităţi militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 9. - În cadrul serviciilor specializate, ofiţerii proveniţi din absolvenţi ai Institutului Medico-Militar şi din ofiţeri de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau din ofiţeri formaţi pe filiera directă, din cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învăţământ superior şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:
a) funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate:
b) funcţii specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

Art. 10.- Ofiţerii de servicii specializate menţionaţi la art. 9 care deţin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/ conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 11. - Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 9 lit. a).

Art. 12. - Traseul în carieră al maiştrilor militari şi al subofiţerilor formaţi pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent şi cu repartiţia în prima funcţie, specifică armei sau serviciului şi specialităţii militare în care au fost confirmaţi din structuri militare de nivel 1 sau 2.

Art. 13. - (1) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcţii specifice corpului profesional din care fac parte şi prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
a) maiştrii militari clasa a V-a şi sergenţii pot ocupa funcţii în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;
b) maiştrii militari clasa a IV-a şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3;
c) maiştrii militari clasa a IIl-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;
d) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/ conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.
(2) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu profil corespunzător domeniului în care îşi desfăşoară activitatea pot ocupa funcţii de comandă/conducere și de execuţie astfel:
a) maiştrii militari clasa a V-a, maiştrii militari clasa a IV-a, sergenţii şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/ conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;
b) maiştrii militari clasa a IIl-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;
c) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/ conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.
(3) Subofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca subofiţerii formaţi pe filiera directă.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), subofiţerii din serviciul medical pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în toate entităţile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale de reglementare a domeniului.

Art. 14. - Evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti începe odată cu absolvirea programului de instruire şi cu numirea în prima funcţie de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3.

Art. 15. - (1) Cadrele militare în activitate care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale şi experienţei dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 751 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea şefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:
a) identificarea funcţiilor vacante corespunzătoare;
b) solicitarea opţiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcţiile respective;
c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcţii.
(2) În situaţia în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiaşi funcţii, selecţia acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare și selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Citeste si: 

Este oficial. De azi. A fost (re)completat Ghidul carierei cadrelor militare. De interes general. Cum se poate avansa în grad (document)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • fara nume 20 Apr, 2017 15:23 Respect Vladone
  • sudest 25 Mar, 2017 06:11 Vladone, nici eun nu am nimic cu nimeni, dar aceasta reglementare vine sa echilibreze temporar (cred) o disfunctionalitate. Greu sau imposibil de substituit, in mediul militar, un absolvent de scoala militara cu unul venit pe filiera indirecta, chiar daca ar fi vorba de cel mai slab pregatit versus cel mai dispus/inimos ptretendent. Dar, dupa cum vezi, traim vremuri in care evenimentele si valorile se schima cu repeziciune, iar noi si sistemele trebuiesc sa se adapteze. Cred ca exagerezi inutil si gratuit cu "prosti"...daca doreai sa accezi spre ofiter s-a putut intotdeauna, nu este vorba de anumite reglementari temporare.
  • Zimmer 24 Mar, 2017 22:28 Prietene vladone, in primul rand a fost alegerea ta sa devii maistru, de ce nu ai renuntat pe parcurusul studiilor sa te duci la academie daca tot esti capabil asa de mult. In al doilea rand poti sa iti dai oricand demisia, nu te tine nimeni cu forta daca nu iti place. Nu va mai legati voi, subofiterii, tot timpul de ofiteri. Si voi puteti deveni ofiteri, cititi regulile de selectie si urmati calea care va convine!! Ai facut 3 ani scoala pentru ca asta presupune gradul tau de maistru, puteau fi si 4 ani, este la un nivel mai scazut fata de academie care dureaza 3 ani plus scoala de aplicatie 8 luni si spre deosebire de subofiteri chiar se face scoala nu frecat menta pe langa statii sau ateliere de reparatii. Asa ca ciocu mic cu ofiterii ca ei vor duce mereu responsabilitatile pe cand voi...va doare in cuc, servicii, va plangeti ca nu aveti liber si atat. Altceva nu va mai intereseaza decat sa castigati mai mult decat ofiterii daca se poate si sa stati acasa. Asa ca stai jos!
  • Vladone 24 Mar, 2017 11:15 Nu am nimic cu nimeni... nici nu vreau sa invrajbesc cadrele...dar nu are logica sa faci ca "prostul" 3 ani de Scoala Militara, cine a facut atata scoala... stie ce insemna, cat stress, invatat, oprelisti, munca si altele ... apoi dai o lege in 2017 prin care scoala de 3 ani este echivalata cu STUDII MEDII (adica LICEU). Si am ajuns in situatia stupida sa ne "batem" pe acelasi loc cu cei facuti peste noapte "studiosi". Multi s-au culcat Caporali si s-au trezit Plutonieri majori .. fara examen, fara studii...nimic. Cum sa echivalezi un Maistru militar (in NATO este subinginer) cu Subofiterul (In NATO este postliceala) ... aceleasi cursuri, aceleasi posturi cand studiile sunt TOTAL diferite. Un maistru militar facea studiile unui subofiter in 1 an..apoi urmatorii 2 ani studii tehnice adica 3 ani total, exact cat ofiterii (care fac 3 ani acum). Dar, din pacate, trebuie sa ne asumam riscul ca am fost "prosti" si nu am gandit mai bine la 18 ani. Doar din lege...12 articole pentru ofiteri si 1 articol pentru "prosti" se vede exact ce se doreste.