Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
13:05 22 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

S-a modificat Ordinul privind selecția candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate

ro

09 Feb, 2021 03:06 12886 Marime text
 
  • Ieri, în Monitorul Oficial al României Partea I numărul 129 din 8 Februarie a fost publicat Ordinul M.29 din 4 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019
 
Iată, mai jos, integral, actul normativ, așa cum a fost semnat de ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, mai puțin anexele, în acest caz considerând că oricine este interesat le poate găsi.

Ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Articolul I Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 2 (1) Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate ori pentru a urma cursurile unităților de învățământ liceal militar se efectuează de către centrele militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, prin birourile informare-recrutare din cadrul acestora.
(2) Prin excepție de la alin. (1), la propunerea șefului Direcției personal și mobilizare, șeful Statului Major al Apărării poate aproba efectuarea recrutării candidaților de către unitățile/instituțiile de învățământ militar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, pentru programele de studii pe care le organizează, ori de către marile unități și unitățile militare din structura de forțe ale armatei, pentru posturile de soldat și gradat profesionist.

(3) Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate din cadrul forțelor pentru operații speciale se efectuează de către structurile stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării.

2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.
3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:
(5) În funcție de activitățile planificate, centrele zonale de selecție și orientare pot organiza echipe mobile cu comisii de evaluare psihologică, respectiv de evaluare a capacității motrice, în alte structuri ale Ministerului Apărării Naționale, dacă acestea dispun de facilitățile necesare organizării și desfășurării evaluărilor respective.
(6) Echipele mobile prevăzute la alin. (5) se constituie cu personal de specialitate din cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și al celorlalte structuri ale Ministerului Apărării Naționale.
4. La articolul 6 alineatul (1), litera u) se modifică și va avea următorul cuprins:
u) rezultatul examinării/evaluării aptitudinale realizate de către structurile prevăzute la art. 3 alin. (4) - candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare ori structuri militare pentru care trebuie efectuate aceste examinări/evaluări;
5. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.
6. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Până la termenele prevăzute în graficele activităților de recrutare și selecție, candidații au obligația de a prezenta personalului birourilor informare-recrutare sau, după caz, structurilor care efectuează recrutarea documentele care se solicită, în original sau copie legalizată, în vederea certificării documentelor transmise electronic sau în fotocopie.

7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
(4) Candidații sau părinții ori tutorii legali ai candidaților minori pot solicita, în perioadele stabilite prin graficele activităților de recrutare și selecție, înscrierea la concursul pentru admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate sau în învățământul liceal militar ori pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist, prin una dintre următoarele modalități:
a) electronic, prin crearea unui cont de utilizator și încărcarea fișei de contact pe platforma destinată înscrierii candidaților, care va fi utilizată de pe website-ul de internet dedicat informării și recrutării pentru profesia militară;
b) transmiterea fișei de contact, prin servicii poștale cu notă de inventar și confirmare de primire, la structura care efectuează recrutarea;
c) depunerea fișei de contact la sediul structurii care efectuează recrutarea.
(5) Până la intrarea în exploatare a platformei prevăzute la alin. (4) lit. a), candidații se pot înscrie prin procedurile menționate la alin. (4) lit. b) și c) sau prin transmiterea fișei de contact prin poșta electronică, la adresele de e-mail ale structurilor stabilite să efectueze recrutarea, mediatizate prin intermediul site-urilor și paginilor Ministerului Apărării Naționale din rețelele de socializare.
8. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
(1^1) Candidații sau părinții ori tutorii legali ai candidaților minori pot transmite documentele necesare constituirii dosarului de candidat prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 9 alin. (4) sau (5).
9. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.
10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Candidații înscriși la birourile informare-recrutare sunt planificați să susțină evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală, potrivit arondării aprobate de către șeful Direcției personal și mobilizare din cadrul Statului Major al Apărării.
11. Articolul 21 se abrogă.
12. La articolul 23, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
(6) Instrumentele de selecție nu se schimbă în perioada dintre aprobarea planului de școlarizare prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) și finalizarea admiterii, respectiv în perioada dintre aprobarea planului de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d) și repartizarea în posturi, după caz.
13. Articolul 51 se abrogă.
14. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 56 Activitățile, criteriile și cerințele specifice de recrutare și selecție în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forțelor pentru operații speciale se elaborează de către această structură și se aprobă prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcției generale management resurse umane.
15. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 60 (1) Cerințele, procedura de lucru și detaliile tehnice privind platforma destinată înscrierii candidaților, prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. a), se stabilesc prin dispoziție comună a șefului Statului Major al Apărării și șefului Direcției generale management resurse umane.
(2) Platforma destinată înscrierii candidaților, realizată de către Centrul pentru tehnologia informației și apărării cibernetice al Forțelor Navale, asigură înscrierea candidaților pentru admitere și constituirea dosarelor de candidat în format electronic, astfel încât acestea să poată fi consultate de către toate structurile cu responsabilități în domeniu, în părțile ce le privesc, fără a fi necesară transmiterea dosarelor în format fizic între respectivele structuri.
(3) Structurile care efectuează recrutarea, selecția și admiterea sunt responsabile de încărcarea pe platforma destinată înscrierii candidaților a datelor despre organizarea, desfășurarea și rezultatele executării activităților respective, în părțile ce le privesc.
(4) Până la intrarea în exploatare a platformei sau restabilirea funcționalității acesteia, după caz, rezultatele la selecție se transmit structurilor care au solicitat evaluările sau examinările respective, prin rețeaua de date a Ministerului Apărării Naționale sau prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate.

16. Anexa nr. 1 la Instrucțiuni se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Articolul II Prevederile art. 4 alin. (1) din Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile candidaților care participă la concursurile de admitere organizate și desfășurate de către unitățile/instituțiile de învățământ militar, respectiv de către instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, pentru locurile prevăzute acestui minister în Planul de școlarizare pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022.

Articolul III În anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, finalizarea dosarelor de candidat și efectuarea selecției candidaților care nu provin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de formare inițială a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate prevăzute în Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister, se desfășoară conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2.

Articolul IV Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii