Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:07 06 06 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Legea 122 din 15 iunie 2011 (Legea 122/2011) privind regimul armelor, dispozitivelor militare si munitiilor detinute de Ministerul Apararii Nationale si de fortele armate straine pe teritoriul Romaniei

ro

21 Jun, 2011 17:48 19155 Marime text

Publicat in Monitorul Oficial 426 din 17 iunie 2011 (M. Of. 426/2011)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementeaza detinerea, portul, folosirea armelor, a dispozitivelor militare si a munitiilor din inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, operatiunile ce se efectueaza cu acestea, utilizarea fortei, precum si regimul juridic al transportului, detinerii, portului si folosirii armelor, dispozitivelor militare si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei.

Art. 2. -

(1) Ministerul Apararii Nationale este autorizat sa detina arme, dispozitive militare si munitii pentru dotarea proprie, potrivit statelor de organizare, programelor majore de inzestrare si responsabilitatilor pe care le are potrivit legii.

(2) Armele, dispozitivele militare si munitiile prevazute la alin. (1) sunt destinate instruirii, indeplinirii misiunilor de lupta, precum si a altor misiuni specifice, potrivit legii, avand, de regula, caracteristici tehnico-tactice specifice care sa permita realizarea obiectivelor stabilite, cu respectarea normelor dreptului international si a legislatiei nationale.

Art. 3. -

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) act ostil - orice actiune sau folosire a fortei de catre o forta militara straina ori entitate terorista, indreptata impotriva statului roman, a fortelor armate romane sau a altor persoane ori impotriva proprietatii desemnate sau care urmareste deturnarea ori impiedicarea indeplinirii misiunii militare a fortelor armate romane si/sau aliate. Actul ostil reprezinta, de asemenea, actiunea prin care persoane, grupuri de persoane sau unitati constituite contribuie in mod direct ori comit cu intentie acte care pot cauza prejudicii majore sau constituie un pericol real pentru viata personalului ori tehnica Ministerului Apararii Nationale sau/si a fortelor aliate ale Romaniei;

b) consemn - indatoririle generale si specifice pe care le are personalul aflat in misiune;

c) dispozitive militare - ansamblul de componente a caror functionare in comun indeplineste o functie intr-un sistem tehnic, prin actionarea unui mecanism de initiere sau percutie, care determina aruncarea unuia ori a mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori imprastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare;

d) forta minima - forta strict necesara, ca grad, intensitate si durata, pentru indeplinirea misiunii. Forta minima poate include forta letala;

e) forta letala - forta prin a carei folosire este probabil sa se cauzeze decesul sau ranirea grava care poate avea ca urmare decesul unei persoane;

f) forta ostila - forta care manifesta intentii ostile, comite un act ostil sau care a fost declarata ostila;

g) intentie ostila - amenintarea iminenta cu folosirea fortei din partea unei forte militare straine, a unei entitati teroriste, a unei persoane ori a unor grupuri de persoane impotriva statului roman, a fortelor armate romane sau a altor persoane ori a proprietatii desemnate, precum si impotriva membrilor fortelor militare straine aliate. Determinarea intentiei ostile se face de catre comandantii sau sefii, de la orice esalon, ai fortelor participante la operatii in afara teritoriului statului roman, pe baza evaluarii faptelor si circumstantelor cunoscute, precum si a informatiilor avute la dispozitie. In cazul misiunilor executate individual, determinarea intentiei ostile se face de executantul misiunii, pe baza acelorasi elemente;

h) obiectiv militar - imobilele, echipamentele, instalatiile, cum ar fi cazarmi, tabere sau raioane de dispunere a uneia ori a mai multor unitati militare, depozite, gari, porturi, aeroporturi, aerodromuri, lucrari de arta, poligoane, nave, ambarcatiuni, aeronave, transporturi militare, aflate in proprietatea sau in administrarea ori incredintate pentru paza si aparare Ministerului Apararii Nationale. In cazul operatiilor internationale prevazute de legislatia romana, constituie obiectiv militar personalul combatant sau orice bun care, prin natura sa, amplasarea, destinatia ori utilizarea acestuia, aduce o contributie efectiva la actiunea militara si a carui distrugere partiala sau totala, capturare ori neutralizare ofera, in conditiile concrete existente, un avantaj militar sigur;

i) persoane desemnate - persoanele stabilite prin consemn sau ordin de misiune, pentru a caror protectie este autorizata folosirea fortei, inclusiv cea letala;

j) proprietati desemnate - acele proprietati pentru a caror protectie se foloseste forta; forta letala se foloseste numai in circumstantele stabilite prin consemn sau ordin de misiune;

k) reguli de angajare - reglementarile pentru structurile militare in ansamblu, precum si pentru fiecare militar care definesc circumstantele, conditiile, nivelul si modalitatea in care pot fi utilizate armamentul si dispozitivele militare pentru indeplinirea misiunilor, pe timpul participarii la operatii;

l) uz de arma - executarea tragerii cu o arma, in scopul indeplinirii unei misiuni;

m) zona militara restrictionata - zona terestra, aeriana, maritima sau fluviala, aflata sub controlul fortelor armate nationale ori aliate, in care accesul si miscarea personalului si tehnicii care nu apartin acestor forte sunt limitate conform unor reguli stabilite de Ministerul Apararii Nationale, dupa consultarea autoritatilor publice centrale sau locale, dupa caz.

CAPITOLUL II

Detinerea si portul armelor si munitiilor de catre personalul Ministerului Apararii Nationale. Operatiuni cu arme, dispozitive militare si munitii

Art. 4. -

Personalul Ministerului Apararii Nationale este autorizat sa detina si sa poarte armele, dispozitivele militare si munitiile cu care este dotat de catre unitatile din care face parte, in vederea instruirii, indeplinirii misiunilor de lupta, precum si a altor misiuni specifice, potrivit legii, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 5. -

(1) Ministerul Apararii Nationale, prin structurile specializate, poate efectua urmatoarele operatiuni cu arme, dispozitive militare si munitii:

a) achizitionare;

b) reparare;

c) modificare;

d) transformare;

e) experimentare;

f) transmiterea dreptului de proprietate sau a celui de folosinta;

g) valorificare;

h) transport;

i) depozitare;

j) casare;

k) modernizare;

l) distrugere.

(2) Procedurile concrete de efectuare a operatiunilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale, potrivit legii.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate sau a celui de folosinta asupra armelor, dispozitivelor militare si munitiilor, prin vanzare-cumparare, donatie, schimb sau inchiriere, se poate face, in conditiile legii, prin hotarare a Guvernului.

Art. 6. -

Operatiunile de experimentare, reparare, modernizare, transformare, casare si distrugere sunt organizate in cadrul zonelor desemnate in acest sens, in conditiile legii, de catre Ministerul Apararii Nationale.

Art. 7. -

Normele specifice privind evidenta, manuirea, pastrarea si controlul starii tehnice a armelor, dispozitivelor militare si munitiilor se reglementeaza prin ordin al ministrului apararii nationale.

CAPITOLUL III

Folosirea armelor, dispozitivelor militare si munitiilor

SECTIUNEA 1

Folosirea armelor, dispozitivelor militare si munitiilor pentru instruire

Art. 8. -

(1) Folosirea armelor si dispozitivelor militare, cu munitie de razboi, pentru instruire de catre personalul Ministerului Apararii Nationale este permisa doar in poligoanele destinate si amenajate special pentru categoria respectiva de armament, omologate si autorizate in acest scop.

(2) Folosirea armelor si dispozitivelor militare, cu alta munitie decat cea de razboi, pentru instruire de catre personalul Ministerului Apararii Nationale este permisa doar in poligoanele destinate si amenajate special pentru categoria respectiva de armament sau in zone militare restrictionate, stabilite cu acordul institutiilor publice, al autoritatilor administratiei publice locale ori al proprietarilor privati.

Art. 9. -

(1) Poligoanele de tragere se amplaseaza, de regula, pe terenuri aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale. Cu acordul institutiilor publice, al autoritatilor administratiei publice locale sau al proprietarilor privati, pot fi amenajate poligoane de tragere temporare pe terenurile aflate in administrarea ori in proprietatea acestora.

(2) Pentru evitarea accidentelor, in proximitatea fiecarui poligon se stabilesc zone militare restrictionate.

(3) Clasificarea, amenajarea, organizarea, inclusiv masurile de siguranta opozabile tertilor, omologarea poligoanelor, precum si conditiile cerute pentru personalul acestora se reglementeaza prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 10. -

Cadrele militare in rezerva sau in retragere, precum si alte categorii de personal pot folosi pentru instruire poligoanele de tragere aflate in dotarea Ministerului Apararii Nationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale sau cu aprobarea acestuia, dupa caz.

SECTIUNEA a 2-a

Paza obiectivelor militare si protectia persoanelor

Art. 11. -

(1) Paza obiectivelor militare si protectia persoanelor se organizeaza si se desfasoara cu efective proprii sau prin alte modalitati prevazute de lege, in functie de nivelul de securizare necesar si particularitatile obiectivelor.

(2) Prin ordin al ministrului apararii nationale se stabilesc modalitatea de paza a obiectivelor militare si de protectie a persoanelor, obligatiile si indatoririle personalului care desfasoara activitati specifice, inclusiv masurile de siguranta opozabile tertilor, precum si documentele care se intocmesc de catre comandantii/sefii obiectivelor militare.

(3) Prevederile de interes public din ordinul ministrului apararii nationale prevazut la alin. (2) se publica, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 12. -

(1) Ministerul Apararii Nationale, prin structurile specializate, asigura protectia demnitarilor proprii, in tara si in strainatate, cu personal propriu sau in cooperare cu organele competente din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(2) La solicitarea fortelor armate straine, personalul specializat din Ministerul Apararii Nationale poate asigura paza si protectia acestora, precum si paza facilitatilor puse la dispozitie, pe timpul stationarii in Romania.

Art. 13. -

In cazuri temeinic justificate, pentru executarea pazei si protectiei obiectivelor militare si a persoanelor desemnate, Ministerul Apararii Nationale poate stabili zone militare restrictionate.

SECTIUNEA a 3-a

Uzul de arma

Art. 14. -

(1) Personalul Ministerului Apararii Nationale poate face uz de armamentul din dotare in cazurile prevazute la art. 15, utilizand forta minima, cu respectarea principiilor legalitatii, proportionalitatii, gradualitatii, limitarii utilizarii si nonsurprinderii, asa cum acestea sunt implementate prin consemn sau ordin de misiune.

(2) Personalul Ministerului Apararii Nationale poate face uz de arma numai dupa ce evalueaza circumstantele din care sa rezulte absoluta sa necesitate, atunci cand folosirea altor mijloace de impiedicare sau constrangere nu este posibila.

(3) Personalul din cadrul institutiilor si societatilor specializate pentru paza si protectie, care presteaza servicii in beneficiul Ministerului Apararii Nationale, poate face uz de arma in conditiile specifice stabilite de lege.

Art. 15. -

(1) Personalul Ministerului Apararii Nationale poate face uz de armamentul din dotare, numai pentru indeplinirea misiunilor incredintate, in urmatoarele cazuri:

a) impotriva acelora care ataca personalul aflat in serviciul de paza, escorta, protectie, precum si a acelora care, prin actul savarsit prin surprindere, pun in pericol obiectivul militar;

b) impotriva acelora care ataca persoanele desemnate;

c) impotriva persoanelor care incearca sa patrunda ori sa iasa in mod ilegal in sau din obiectivele militare ori in zonele militare restrictionate, a caror delimitare este adusa la cunostinta publicului;

d) impotriva persoanelor care, dupa savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, incearca sa fuga si care riposteaza ori incearca sa riposteze cu arme sau alte obiecte care pot pune in pericol viata ori integritatea persoanelor;

e) pentru a impiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflati in stare legala de detinere ori retinere;

f) impotriva persoanelor care impiedica militarii sa execute misiuni de lupta;

g) in executarea interventiei contrateroriste, in cazurile prevazute de lege.

(2) Daca, in cazurile prevazute la alin. (1), persoanele impotriva carora se poate face uz de arma folosesc mijloace de transport, personalul Ministerului Apararii Nationale poate face uz de armamentul din dotare si impotriva acestor mijloace de transport.

Art. 16. -

(1) In cazurile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c), e) si f), se va face uz de arma numai dupa ce s-a facut somatia legala.

(2) In cazurile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) si g), somatia se face prin cuvantul "Stai!", iar in caz de nesupunere se someaza din nou prin cuvintele: "Stai, ca trag!". Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in plan vertical.

(3) In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. (2), persoana/persoanele in cauza nu se supune/nu se supun, se poate face uz de arma impotriva acesteia/acestora.

(4) In cazurile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), b), d) si g), se poate face uz de arma fara somatie, daca lipseste timpul necesar pentru executarea acesteia.

(5) In cazul folosirii armelor impotriva autovehiculelor, focul se executa, pe cat posibil, in pneuri, pana la oprirea acestora.

Art. 17. -

In cazul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. f), se face uz de arma numai dupa efectuarea, in mod consecutiv, de 3 ori, a somatiei: "Parasiti..., vom folosi arme de foc!".

Art. 18. -

(1) Uzul de arma, in conditiile si situatiile prevazute in prezentul capitol, se face in asa fel incat sa duca la imobilizarea acelora impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.

(2) Daca uzul de arma si-a atins scopul prevazut la alin. (1), se inceteaza de indata executarea tragerii.

(3) Persoanelor ranite trebuie sa li se acorde, de indata ce misiunea permite, primul ajutor si ingrijiri medicale.

(4) Personalul Ministerului Apararii Nationale este autorizat ca, in cazurile prevazute la art. 15 alin. (1), sa retina, sa legitimeze si sa predea organelor in drept, de indata, persoanele imobilizate ca urmare a executarii somatiilor sau a exercitarii uzului de arma.

Art. 19. -

Se va evita, pe cat posibil, uzul de arma impotriva minorilor, femeilor si batranilor.

Art. 20. -

Se interzice uzul de arma:

a) impotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu exceptia cazurilor in care infaptuiesc un atac armat izolat sau in grup, care pune in pericol viata ori integritatea corporala a unei persoane;

b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.

Art. 21. -

Personalul din cadrul Fortelor Aeriene ale Ministerului Apararii Nationale poate face uz de armamentul de bord si de mijloacele terestre de aparare aeriana impotriva altor aeronave, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si de prevederile tratatelor la care Romania este parte.

Art. 22. -

Navele si ambarcatiunile Ministerului Apararii Nationale pot folosi armamentul de bord, inclusiv pe cel al mijloacelor aeriene imbarcate, impotriva aeronavelor sau pentru oprirea ori retinerea altor nave sau ambarcatiuni in scopul asigurarii pazei si apararii obiectivelor militare ori securitatii zonelor militare restrictionate, astfel:

a) cu somatie:

1. in cazul in care, dupa transmiterea avertismentelor specifice, conform codului de semnale internationale, prin toate mijloacele de comunicare radio, optico-vizuale si acustice, nava sau ambarcatiunea suspecta continua sa le ignore si nu se indeparteaza de obiectivul militar ori de zona restrictionata, comandantul navei militare procedeaza la executarea focului de avertisment;

2. in cazul in care, dupa executarea somatiei legale constand in transmiterea tuturor avertismentelor specifice si a executarii focului de avertisment, nava in cauza nu se supune, se va folosi armamentul de bord dupa ce echipajul acesteia a fost avertizat, in prealabil, sa se deplaseze spre partea din fata a navei, prin somatia: "Parasiti pupa, vom deschide foc in plin!". Dupa ce s-a convins ca avertismentul a fost inteles, nava militara va deschide foc in plin asupra partii din spate a navei suspecte, cautandu-se pe cat posibil lovirea aparatului propulsor. Intreaga raspundere pentru nesupunerea la somatie si pentru consecintele ce decurg din ignorarea avertismentelor specifice ale navei militare revine comandantului navei suspecte sau inlocuitorului legal al acestuia;

b) fara somatie:

1. impotriva aeronavelor, navelor sau ambarcatiunilor care ataca nave romanesti;

2. impotriva navelor urmarite care riposteaza cu foc de arma sau executa manevre care pun in pericol securitatea navei militare;

3. impotriva navelor sau ambarcatiunilor care ataca alte nave aliate in apele nationale sau in zonele de responsabilitate primite prin misiune.

Art. 23. -

(1) Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte, de indata, aceasta situatie, pe cale ierarhica.

(2) Daca in urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane, comandantul unitatii militare in care s-a produs incidentul ori inlocuitorul legal al acestuia este obligat sa anunte, de indata, procurorul competent.

(3) Folosirea armamentului din dotare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in conditiile si in cazurile prevazute de lege, inlatura caracterul penal al faptei.

SECTIUNEA a 4-a

Utilizarea armamentului, a dispozitivelor militare si a munitiilor de catre personalul Ministerului Apararii Nationale participant la operatii in afara teritoriului statului roman

Art. 24. -

Utilizarea armamentului, a dispozitivelor militare si a munitiilor se face potrivit dispozitiilor legislatiei romane, normelor specifice prevazute de tratatele la care Romania este parte, mandatelor incredintate de organismele internationale si regulilor de angajare autorizate, cu respectarea restrictiilor/limitarilor nationale.

Art. 25. -

(1) Regulile de angajare pentru operatiile desfasurate in afara teritoriului statului roman, la care participa personalul Ministerului Apararii Nationale, sunt transmise autoritatii militare nationale de catre autoritatea militara care detine comanda operationala sau, dupa caz, controlul operational al acestor operatii.

(2) Regulile de angajare se analizeaza de catre Statul Major General, autoritate militara nationala competenta, in vederea stabilirii deplinei conformitati cu legislatia romana, tratatele la care Romania este parte, precum si cutumele internationale.

(3) In situatia in care regulile de angajare transmise de catre autoritatea militara care detine comanda operationala sau, dupa caz, controlul operational al operatiilor contin dispozitii contrare prevederilor alin. (2), autoritatea militara nationala competenta poate limita sau restrictiona folosirea fortei de catre personalul propriu participant, formuland rezerve scrise catre emitentul regulilor de angajare.

Art. 26. -

Regulile de angajare primite potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 25 alin. (2) si cu amendamentele si limitarile nationale, sunt obligatorii pentru personalul Ministerului Apararii Nationale participant la operatiile internationale, fara sa limiteze initiativa dreptului inerent la legitima aparare sau autoaparare, dupa caz, al individului ori al unitatii/subunitatii.

Art. 27. -

Dupa parcurgerea etapelor prevazute la art. 25, in situatia in care Romania actioneaza ca autoritate militara ce are in subordine operationala forte apartinand altor state, regulile de angajare si eventualele rezerve se transmit autoritatilor militare straine carora le apartin fortele din subordinea operationala.

Art. 28. -

(1) Utilizarea fortei se face in conformitate cu mandatele incredintate de organismele internationale, in situatii precum urmatoarele:

a) pentru apararea fortei proprii, a fortei aliate sau a persoanelor aflate sub protectia acestora, precum si a proprietatilor desemnate;

b) pentru eliberarea unor membri ai fortei proprii, aliate sau persoane aflate sub protectia acestora;

c) pentru descoperirea persoanelor care au comis sau intentioneaza sa comita acte ostile impotriva fortei/echipamentelor proprii/aliate ori a persoanelor aflate sub protectia acestora;

d) impotriva persoanelor, autovehiculelor, navelor sau ambarcatiunilor care nu se supun controlului, cand masurile luate pentru efectuarea acestuia sunt evidente si au fost luate masurile necesare privind aducerea la cunostinta a obligativitatii acestuia;

e) pentru respingerea incursiunilor militare sau paramilitare ale fortelor ostile in zonele protejate de fortele proprii ori aliate;

f) pentru dezarmarea gruparilor paramilitare, daca fortele militare proprii ori aliate sunt impiedicate sa isi desfasoare misiunea;

g) impotriva fortelor/persoanelor care manifesta intentii ostile;

h) impotriva fortelor/persoanelor care comit sau contribuie direct la infaptuirea unui act ostil;

i) impotriva fortelor care, anterior, au atacat sau au contribuit la executarea unui atac impotriva fortelor proprii/aliate ori au fost declarate forte ostile;

j) impotriva instalatiilor, facilitatilor, echipamentelor si fortelor care sunt angajate sau contribuie efectiv la activitati militare care ameninta fortele proprii/aliate;

k) impotriva persoanelor sau grupurilor de persoane care ataca ori impiedica militarii sa execute misiuni de lupta;

l) impotriva mijloacelor aeriene sau navale care comit acte ostile ori despre care exista informatii certe ca transporta teroristi.

(2) Prin exceptie de la prevederile sectiunii a 3-a, uzul de arma in teatrul de operatii se executa in conformitate cu regulile de angajare stabilite pentru operatie si potrivit precizarilor emise de autoritatea militara nationala competenta, prevazuta la art. 25.

Art. 29. -

Personalul Ministerului Apararii Nationale participant la operatii in afara teritoriului statului roman este exonerat de raspundere pentru utilizarea fortei, atunci cand a actionat in cadrul mandatului aprobat, potrivit regulilor de angajare.

SECTIUNEA a 5-a

Utilizarea armamentului, a dispozitivelor militare si a munitiilor de catre personalul Ministerului Apararii Nationale pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare sau de razboi, precum si pe timpul desfasurarii unor operatii pe teritoriul statului roman

Art. 30. -

Pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare sau de razboi, pentru exercitarea competentelor prevazute prin decretul de instituire ori hotararea/decretul de declarare a acestor stari, autoritatea militara nationala stabileste reguli de angajare in conformitate cu Constitutia Romaniei si legislatia care reglementeaza regimul acestor stari.

Art. 31. -

Pe timpul desfasurarii unor operatii nationale sau internationale pe teritoriul statului roman, atunci cand nu este instituita una dintre starile prevazute la art. 30, autoritatea militara nationala stabileste reguli de angajare in conformitate cu legislatia Romaniei si, dupa caz, cu intelegerile incheiate cu alte armate, in baza tratatelor la care este parte.

Art. 32. -

Aspectele procedurale referitoare la aplicarea prevederilor art. 25-27, 30 si 31 se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

CAPITOLUL IV

Regimul juridic al armelor de foc, al dispozitivelor militare si al munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei

Art. 33. -

(1) Membrii fortelor armate straine pot transporta, detine, purta si folosi pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, armele, dispozitivele militare si munitiile cu care sunt dotati de catre unitatile lor.

(2) Folosirea armamentului, a dispozitivelor militare si a munitiilor de catre membrii fortelor armatelor straine pe teritoriul national se face in conditiile tratatelor si ale intelegerilor sau aranjamentelor tehnice, cu respectarea legislatiei romane, in afara cazurilor in care statul trimitator are reguli mai restrictive referitoare la uzul de arma.

Art. 34. -

Transporturile de arme, de dispozitive militare, de munitii si de tehnica militara pot tranzita teritoriul Romaniei in conditiile prevederilor tratatelor la care Romania este parte, precum si ale prevederilor legislatiei Romaniei.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 35. -

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Se abiliteaza ministrul apararii nationale sa emita ordine si instructiuni pentru punerea in aplicare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

--

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 122.

Ti-a placut articolul?

Comentarii