Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:11 21 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Obligaţii declarative cu termen luna mai 2015

ro

05 May, 2015 12:28 628 Marime text
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că, în luna mai 2015 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos:
 
Termen 7.mai.2015, inclusiv
Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice in mod independent sau exercită profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna aprilie 2015 şi sunt obligate să îşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de T.V.A. lunar.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009.
 
Termen 11.mai.2015, inclusiv
Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal,  formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, cu perioadă fiscală lunară, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de T.V.A.
Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768 /2012.
 
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia  să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
 
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele  fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia  să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificările şi completările ulterioare
 
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr.262/2007 cu modificările şi completările ulterioare
 
Termen 25.mai.2015, inclusiv
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
Se face de către plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală ; din contracte/convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară ; obţinerea de către o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de către nerezidenţi; alte surse
Reglementare: art.52 alin.(3), art.52 indice 1 alin.(1) si (4), art.77 alin.(6), art.79 alin.(3), art.116 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente, pentru trimestrul I 2015.
Se face de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.
Reglementare: art.5 alin.(8) din O.G. nr.77/2011
 
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.3.136/2013.
 
Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, formular 104.
Se depune de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit.c) si e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015.
Reglementare: O.M.F.P. nr.1.045/2012, art.296 indice 19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. 52/2012, art.60 ain.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  
 
Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2015.
 Reglementare: art.156 indice 2 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012.Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,până la 10.aprilie.2015.
 
Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare:art.156 indice 3 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.
 
Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A., formular 307.Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A.a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de T.V.A. a fost anulată conform art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau lit g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustări incorecte.  
Reglementare:art.156 indice 3 Cod Fiscal; O.P.A.N.A.F. nr.2.223/2013.
 
Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr. 2.224/2013.
 
Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2015.
Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.3.162/2011.
 
Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilior desfăşurate în luna aprilie 2015, de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară.  
Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr. 3.806/2013.
 
Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare, formular 097.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art.134 indice 2 şi art.156 indice 3 alin.(11) ;I alin.(12).
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3.884/2013.
 
Plata impozitului pe construcţii, rata I
Se plăteşte de către:persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale  de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare; persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei potrivit legislaţiei europene.
Reglementare: art.296 indice 36 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.950/2012
 
Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200.
Se depune de către persoanele fizice care, în anul 2014, au realizat în mod individual sau în asociere venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real : piscicultura, silvicultura, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Reglementare: art.83 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
 
Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201.
Se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în anul 2014 au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi : venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul Fiscal.
Reglementare: art.90, alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220.
Se depune de către contribuabilii care, în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.
Reglementare: art.81 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, formular 221.
Se depune de către persoanele fizice care realizează, până la data de 25.mai.2015, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole provenind din : cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, formular 223.
Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură, se completează în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii. Se depune de către asocierile care, în anul anterior, au înregistrat pierderi şi cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de cele din anul fiscal anterior.
Reglementare : art.81 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formular 230.
Se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul 2014 au realizat venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora, optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult.
Reglementare: art.57 alin.(4) din  Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Termen 30.mai.2015, inclusiv
Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2014
Se depun de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2014.
Reglementare:  O.M.F.P. nr.65/2015
 
Gîdei Violeta
Cons.superior Comp Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii