Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:31 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocatorul ședinței Consiliului Local Valu lui Traian din 24 iunie 2015

ro

24 Jun, 2015 16:40 807 Marime text
   C O N V O C A T O R
 
  Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare în data de 24 iunie 2015 (miercuri) ora 15,30, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
  Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte: 
 
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2015, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 14.01.2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării sau scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale unor persoane fizice.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

  4. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale înscrisă în H.C.L. nr.202/ 02.07.2014 privind aprobarea schimbului de teren intravilan, în suprafaţă de 352,75 mp, lot nr.25 A,zona C, proprietatea soţilor Pușcașu Petre și Pușcașu Costinela-Mădălina, cu terenul intravilan, în suprafaţă totală de 500 mp, lot nr.2, ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- Viceprimar FRĂŢILĂ IULIA-CLAUDIA

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a terenului intravilan în suprafaţă de 240 mp, lot nr. 554, zona C, situat pe str. Valul de Piatră, concesionat domnului Pascu Nicolae.

Iniţiator- Viceprimar FRĂŢILĂ IULIA-CLAUDIA

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local pe anul 2014 pentru organizarea activităţilor specifice sărbătoririi hramului bisericii Sfinţii Petru şi Pavel din comuna Valu lui Traian, în data de 29.06.2015.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2015, aprobat prin H.C.L. nr.52/05.02.2015, cu modificările ulterioare.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  10. Proiect de hotarare privind însuşirea rapoartelor de expertiză tehnică-evaluare privind reevaluarea unor imobile (clădiri şi terenuri) ce fac parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- viceprimar-FRĂŢILĂ IULIA-CLAUDIA

  11. Proiect de hotarare privind însuşirea şi aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- Primar- MITROI FLORIN

  12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoştare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa” în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanţa.

Iniţiator- viceprimar-FRĂŢILĂ IULIA-CLAUDIA

  13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii în proprietate, în condițiile Legii nr.341/2004, a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate, doamnei Decu Raluca-Bianca.

Iniţiator- Primar-MITROI FLORIN

  14. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor finanaciare anuale aferente anului 2014 ale S”GOSPODARIE COMUNALA VALU lUI TRAIAN”SRL si prelungirea perioadei de îndeplinire a funcţiei de director al acestei societăţi de către domnul Fleşaru Ion.

Iniţiator- Primar-MITROI FLORIN

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității Societății ”Gospodărie Comunală Valu lui Traian”SRL, pe anul 2015.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări/reparații/întreținere al Societății ”Gospodărie Comunală Valu lui Traian”SRL, pe anul 2014.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții și dotări a Societății ”Gospodărie Comunală Valu lui Traian”SRL, pe anul 2015.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economico- finanaciari ale Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L. pe anul 2015.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere a domeniului public și privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2015.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  20. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării unor lucrări de interes public (extindere+renovare) la Geamia Valea Seacă.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  21. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii denumirii de „strada Horia, Cloşca şi Crişan” pentru strada rezultată în urma unificării străzilor Horia, Cloşca şi Crişan şi Valea lui Pavel.

Iniţiator- Viceprimar-FRĂŢILĂ IULIA-CLAUDIA

  22. Proiect de hotarare privind aprobarea încredințării directe a contractului de achiziție lucrări branşamente canalizare menajeră zona est.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN

  23. Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.33/14.01.2015 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator-Primar-MITROI FLORIN
 
  24. Diverse:
  - adresa nr.D 41558/02.06.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa privind solicitarea achitării sumei de 6.384,80 lei, reprezentând contribuţia comunei Valu lui Traian la finanaţarea sistemului de protecţie socială, pentru luna aprilie 2015.
  - cerere nr.9582/18.05.2015-Bancu Constantin-solicita restituirea, în plus, a unei suprafete de 42 m.p.
 
P R I M A R, 
FLORIN MITROI

Ti-a placut articolul?

Comentarii