Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:58 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocatorul ședinței Consiliului Local Băneasa din 18 iunie 2015

ro

18 Jun, 2015 14:00 1396 Marime text
CONVOCATOR  

In temeiul prevederilor art.39 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară în ziua de Joi, 18.06.2015 ora 14,00, in baza Dispoziţiei Primarului nr. 102 din 10.06.2015, în cabinetul primarului cu urmatoarea ordine de zi :

1. – proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni;
  - iniţiator: Marin Ion – primar;
2. – proiect de hotarare privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Rugină Elena, ca urmare a demisiei;
  - iniţiator: Marin Ion – primar;
3. – proiect de hotarare privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Florescu Nicuşor, ca urmare a demisiei;
- iniţiator: Marin Ion – primar;
4. – proiect de hotarare privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Mirea Mareş, ca urmare a demisiei;
 - iniţiator: Marin Ion – primar;
5. – proiect de hotarare privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Mocanu Dan, ca urmare a demisiei;
- iniţiator: Marin Ion – primar;
6. - proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Oraşului Băneasa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
7. – proiect de hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Băneasa, judeţul Constanţa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
8. – proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2015;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
9. – proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanta;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
10. – proiect de hotarare privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
11. – proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de ordine publică;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
 12. – proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din oraşul Băneasa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
13. – proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei anuale a Consiliului Local al Oraşului Băneasa, la finanţarea cheltuielilor pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovarii drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap, pentru anul financiar 2015;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
14. – proiect de hotarare privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Oraşul Băneasa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
15. – proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente ce aparţin domeniului privat al oraşului Băneasa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
16. – proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii păşunilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Băneasa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
17. – proiect de hotarare aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Băneasa, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
18. – proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiilor comerciale din Piaţa Agroalimentară, proprietate publică a oraşului Băneasa, situate in str. Pieţei nr. 6 oraşul Băneasa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
19. – proiect de hotarare prelungirea termenului unui contract de inchiriere pentru un spaţiu ce aparţine domeniului public şi deţinut prin contract de închirierede B.N.P. Marin Puţanu, Băneasa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
20. – proiect de hotarare privind prelungirea termenului unui contract de închiriere pentru un spaţiu ce aparţine domeniului public şi deţinut prin contract de închiriere de S.C. DUO MEDICAL SRL Constanţa;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
21. – proiect de hotarare privind scutirea unor persoane fizice de impozitul pe clădiri şi de impozitul pe teren pentru locuinţa de domiciliu;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
22. – proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 2014;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
23. – proiect de hotarare privind încheierea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2014;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
24. – proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 2015;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
25. – proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 7/26.02.2015 privind aprobarea „ Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2015”;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
26. – proiect de hotarare privind aprobarea alocării prin transfer, a sumei de 250.000 lei, în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii capitale acoperiş, la Biserica Ortodoxă „SF. CUV. PARASCHEVA” PAROHIA BANEASA II, din oraşul Băneasa ;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
27. – proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Asociaţiei Sportive „GLORIA” Băneasa ;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
28. – proiect de hotarare privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive „GLORIA” Băneasa, in anul 2015;
- iniţiator : Marin Ion – primar ;
29. – prezentarea raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a Oraşului Băneasa;
- prezintă Primarul Oraşului Băneasa;
           - probleme diverse, întrebări, interpelări.
 
Nr.crt. Numele şi prenumele Apartenenţa politică Semnatura
1 BLAGAN ELEONOR U.N.P.R.  
2 CHICIU LEONARD CRISTIAN U.N.P.R.  
3 COLIȘ PAUL P.S.D.  
4 FIROI IOANA P.N.L.  
5 FLORESCU NICUȘOR P.S.D.  
6 IANUL RUXANDA P.D.L.  
7 JURCĂ MIHAI P.N.L.  
8 MIREA MAREȘ P.S.D.  
9 MOCANU ANASTASE P.N.L.  
10 MOCANU DAN P.S.D.  
11 NICOLAE CONSTANTIN P.N.L.  
12 OSMAN AYDUAN U.D.T.T.M.R.  
13 OSMAN ORHAN P.N.L.  
14 RUGINĂ ELENA P.S.D.  
15 TUDORACHE MARCEL ION U.N.P.R.  
                                                                              
PRIMAR,
MARIN ION

Ti-a placut articolul?

Comentarii