Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:06 18 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

#citeșteDobrogea Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XII) Primele probleme ale administrației românești - decembrie 1918

ro

04 Mar, 2021 00:00 1849 Marime text

Starea urbei după încheierea regimului de ocupație poate fi cunoscută cu adevărat doar atunci când studiezi documentele de arhivă din acele timpuri și mai ales actele emise de către autoritățile locale la finele anului 1918 și la începutul lui 1919.
După plecarea forțelor de ocupație Constanța avea o populație de aproape 29.000 de locuitori dar numărul creștea în fiecare lună cu câteva sute, pe măsură ce refugiații se întorceau acasă.
Fața orașului se schimbase radical, în rău, în cei doi ani. Multe clădiri private, în special cele din Cartierul așa-zis Românesc, fuseseră distruse și prădate, aici fiind consemnate cele mai multe ilegalități și abuzuri comise în special de către bulgari, și uneori, de către germani.
Clădirile publice scăpaseră ceva mai ușor, ele fiind rechiziționate și folosite de către ocupanți în diverse scopuri.Misiunea administrației românești era așadar, una extrem de dificilă. Urbea suferea în toate domeniile de activitate, era săracă iar statul (grav afectat la rândul său de către Război) nu dispunea de fonduri pentru întrajutorarea sa. În ciuda acestor grave deficiențe, Primăria Comunei Urbane Constanța demarează imediat acțiuni de remediere a situației și încearcă să rezolve fiecare problemă în parte, ținând însăcont de puținele sale disponibilități.


Problemele acestea apar încă din primele procese verbale ale administrației, la conducerea căreia revenise Virgil Andronescu, primar în funcție și înainte de 22 octombrie 1916 (ocuparea Constanțeide către germano-bulgari).
Absolvent al Facultății de Litere și Filozofie, Andronescu era vâlcean de origine dar se stabilise la Constanța în 1899, unde devenise profesor șiapoi director al gimnaziului (ulterior al Liceului Mircea). El își reia mandatul în decembrie 1919 și va conduce orașul pânăpe 26 ianuarie 1920. Ulterior, va mai avea un mandat de edil în perioada 1922-1925.


Dosarul 6/1918 al Arhivei Primăriei Constanța cuprinde procesele-verbale de ședințe, unde sunt prezentate, în detaliu, cele mai multe dintre probleme, și unde se încearcă soluționarea lor.


Procesul verbal.nr.1 al administrației românești reinstalate cuprinde dezbaterile ședinței din 19 decembrie 1918, ședințăprezidată de primarul Andronescu. Membrii prezenți ai Comisiei Comunale sunt prim-ajutorul Gr.M Grigoriu (etnic armean, fruntaș al comunității sale) și consilierii Gheorghe Mamura, P. Miholeco, P.Bârzan, A Rezner, I Murat, IN Manolescu. Se vorbește despre starea deplorabilă a orașului, despre probleme, despre cereri de acoperire a unor cheltuieli (precum cele prezentate de către preotul I Georgescu - de la Catedrală).


În această primă ședință se votează proiectul de buget pentru perioada 1 ianuarie -31 martie 1919, cu venituri (ordinare și extraordinare) de 1020.016 lei, proiect ce este aprobat și pe care, ulterior, Andronescu îl va supune aprobării Ministerului de Interne.

Pe ultima pagină a procesului verbal se menționează următoarele: "Domnul Primar arată că iluminatul public al orașului Constanța lasă foarte mult de dorit din cauză că trupele inamice de ocupațiune au furat și au devastat toate corpurile de iluminat de pe străzile orașului, așa că astăzi orașul se găsește în complect întuneric, de aceea roagă Consiliul să avizeze la mijloacele ce va crede, pentru îndreptarea acestui rău.
Consiliul, luând în deliberare cestiunea relevată de dl.Primar... în unanimitate autorizează pe domnul primar a intra în tratative cu Casele de Comerciu care se ocupă cu comerciul de corpuri de iluminat și cu ajutorul Uzinei Electrice să remedieze răul semnalat, aducând și la cunoștința Consiliului soluțiunea ce va găsi cu cale a o adopta".


Prima ședință s-a desfășurat în condiții puțin obișnuite, problemele erau mult prea multe iar soluțiile de rezolvare, aproape inexistente.
Treptat, în următoarele două-trei luni începe să se cristalizeze aparatul funcționăresc, se stabilizează anumite servicii iar organigrama insitutiției administrative locale se finalizează. Primăria Constanței se întărește cu membri consilieri de valoare (fiecare specialist în domeniul său) și care reușesc să vină cu soluții.
(Va urma)


Bibliografie
ANGHEL/LEONTE 2015, Florin Anghel/ Cristian Andrei Leonte - Fantoma Farului Carol I. Regele, feldmareșalul Mackensen și salvarea statuii lui Ovidius din Constanța Veche; material publicat pe 22 iulie 2015, pe info-sud-est.ro
ANTONESCU 1919, Eftimie Antonescu - Les sacrifices roumains, pendant la guerre - les victimes civiles, Paris, 2 decembrie 1919
ANUARUL STATISTIC AL ROMÂNIEI 1912
ANUARUL STATISTIC AL ROMÂNIEI 1915-1916 (editat în 1919)
BĂJENARU 2019, Aurel Băjenaru - Victimele civile din timpul războiului 1916-1918. Constanța, articol publicat în techirghiol.com pe 2 oct.2019
BOLA 2019, Bogdan Bola - Dobrogea la 1918, anul Marii Uniri - de la agonie la extaz, articol publicat pe 15 decembrie 2019 pe bogdanbola.ro
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Boldur - Orest Tafrali sau Ioan Andrieșescu? - Dispută pentru ocuparea unei catedre la Universitatea din Iași
BORONEANȚ 2007, Adina Boroneanț - Vasile Pârvan și patrimoniul arheologic dobrogean în timpul Primului Război Mondial, Documente în arhiva Muzeului Național de Antichități, articol publicat în SCIVA,tom 58, nr.3-4, p.229-264,București,2007
BRĂTESCU 1919 (1), Constantin Brătescu - După război, Arhiva Dobrogei vol.II, nr.1 ianuarie-aprilie 1919
BRĂTESCU 1919 (2), Constantin Brătescu - Două Statistici Etnografice Germane în Dobrogea, Arhiva Dobrogei vol.II, nr.1, ianuarie - aprilie 1919
BRĂTESCU 1919 (3), Constantin Brătescu - De sub ocupația germană în Dobrogea, Arhiva Dobrogei vol.II, nr.2, aprilie - iunie 1919
BRĂTESCU 1920, Constantin Brătescu - Acte din timpul ocupației germane din Dobrogea, Analele Dobrogei vol.II, 1920
BUCUȚĂ 1928, Emanoil Bucuță - Cincizeci de ani de presă dobrogeană, Analele Dobrogei 1928, volum omagial cu cuprilejul Semicentenarului Dobrogei "Cincizeci de ani de vieață românească 1878-1928"
CHERAMIDOGLU 1998, Constantin Cheramidoglu - Regimul ocupației militare la Constanța (oct.1916 - dec.1918), Analele Dobrogei, Serie Nouă an IV, nr.1, p.95-102
CIORBEA 1996, Valentin Ciorbea - Portul Constanța 1896-1996, Editura Fundației Andrei Șaguna, Constanța, 1996
CIORBEA 2017, Valentin Ciorbea - Situația Dobrogei între anii 1916-1918 în izvoare istorice germane de epocă, Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on History and Archaeology Sciences, Volume 9, Nr.2/2017
CONEA 1928, Ion Conea - Luptele din Dobrogea în Răsboiul pentru unitatea neamului, Analele Dobrogei Anul IX, vol.I, tomul omagial semicentenar Dobrogea - Cincizeci de ani de vieață românească, București, Cultura Națională, 1928
DOBRUDSCHA - BOTE (Mesagerul Dobrogei), An II, nr. de miercuri, 3 ianuarie 1917
DRUCHE 2019, Ionuț Druche - Virgil Andrronescu, fost primar al Constanței. Recomandări din publicații periodice; material publicat pe 02.09.2019 pe site-ul bjconstanta.ro
DONAU-ARMEE-ZEITUNG 1916, ziarul Donau Armee Zeitung - Anzeiger fur Braila, nr.189, Brăila, 20 august 1916; articol p.1 - Prima zi de război la Constanța - Sau prima mare beție rusească
IANCU 2016, Mariana Iancu - Constanța, sub ocupație germano-bulgară: statuia lui Ovidius, dată jos de pe soclu, Cazinoul și hoteluri bombardate, articol publicat pe 22 august 2016 pe site-ul adevarul.ro
IONESCU 1919, G.N. Ionescu - De sub ocupația germană în Dobrogea, Analele Dobrogei vol.II, nr.2, aprilie - iunie 1919
IONESCU/DUPLOYEN 1924, Th. Ionescu/ I.N. Duployen - Ghid ilustrat 1924, Constanța și Techirghiolul, Institutul Grafic Albania, Constanța, 1924
IONESCU-DOBROGEANU 1919, col. Marin Ionescu-Dobrogianu - Invazia barbară din 1916-1918 în județul Tulcea, Arhiva Dobrogei vol.II, nr.3 și 4, 1919
IONESCU-DOBROGIANU 1931, col.Marin Ionescu-Dobrogianu - Tomi - Constanța, monografie, Tipografia Lucrătorilor Asociați, Constanța, 1931
IORGA 1928, Nicolae Iorga - Români și bulgari în Dobrogea - Câteva simple observații nouă, Analele Dobrogei AnulIX, vol.I, tomul omagial semicentenar Dobrogea - Cincizeci de ani de vieață românească, București, Cultura Națională, 1928
KIRIȚESCU 1925, Constantin Kirițescu - Istoria Războiului pentru întregirea României, vol.1, București,1925
LAZU, Ion Lazu - Scriitori români în Primul Război Mondial - 83 de combatanți, un proiect al scriitorului Ion Lazu
MÂRZA / IBĂNESCU, Alina Vasilica Mârza / Cătălina Ibănescu - Activitatea profesorilor ieșeni în cadrul Misiunii Universitare din Franța, reflectată în ziarul Le Roumanie
"Memoriu al Administrației Germane de Etapă din Dobrogea, întocmit la mijlocul lui aprilie 1917" "Denschrift der deutchen Etappen veraltung in der Dobrudscha, abgeschlossen mitte april 1917", Editura Ex-Ponto 2012, traducători Gustav Ruker, Olga Keiter; editori - Valentin Ciorbea, Constantin Cheramidoglu, Walter Rastatter
MOISE 2015, Gheorghe Moise - Luptele pentru Dobrogea, ro.historylapse.org
MULLER 1926, B.A.Muller - Der Dobrudscha-Bote,dobrudscha.eu, Hamburger Staats - und Universitats - Bibliotek,1926
MUTIȘ, Cristian Mutiș - Dobrogea în contextul Marii Uniri
NELSON 2011, Robert L Nelson - German Soldier Newspapers on the First World War, Cambridge University Press, 2011, 268 p.
PETCU, Marian Petcu - Presa "anilor de foc" - Secvențe din jurnalismul Primului Război Mondial"
PRIMĂRIA CONSTANȚA 1918, Dosar arhive 6/1918 SJCAN Constanța, proces-verbal nr.1 al ședinței Consiliului Comunal din 19 decembrie 1918
PRIMĂRIA CONSTANȚA 1919 (I), Dosar arhive 6/1918 SJCAN Constanța, proces-verbal nr.2 al ședinței Consiliului Comunal, din 31 ianuarie 1919
PRIMĂRIA CONSTANȚA 1919 (II), Dosar arhive 6/1918 SJCAN Constanța, proces-verbal nr.3 al ședinței Consiliului Comunal, din 2 martie 1919
TAFRALI 1921, Orest Tafrali - Apărarea României Transdanubiene în străinătate, Analele Dobrogei, An II, nr.1, ian-martie 1921
URSU, Niculina Ursu - Anuarul Muzeului Marinei Române
VICTORIA, Victoria, ziar constănțean, numerele din 8 și 9 septembrie 1916


Despre Cristian Cealera
Născut la data de 16 iulie 1974, în Techirghiol, Cristian Cealera a urmat cursurile Școlilor Gen.12 şi 25 şi a absolvit Liceul „Decebal“, din Constanta, promoţia 1992. A urmat cursurile Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu“ din Bucuresti şi este licenţiat în Criminalistică. După absolvirea facultăţii, a urmat stagiul militar, apoi a activat trei ani ca jurist la o societate comercială din Mangalia. În anul 2001 a intrat în presă şi timp de 15 ani a lucrat la diverse ziare, inclusiv la ZIUA de Constanţa, acoperind diverse domenii - de la Eveniment, la Social, Cultură şi Sport. A fost angajat la două televiziuni, iar la una dintre acestea, în calitate de producător şi scenarist, a realizat 19 filme documentare despre siturile arheologice din Dobrogea. Continuă şi astăzi realizarea de filme documentare şi publică materiale de promovare a istoriei şi culturii dobrogene.
Are un master în Antropologie şi Istorie Europeană, absolvit la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, Facultatea de Istorie. În prezent, este doctorand al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, din Iaşi. Este autorul seriei de trei volume „Poveştile Mării Negre“ şi al romanului istoric „La marginea Imperiului - Origini“, cărţi publicate în perioada 2014-2018.


Citește și:

#citeșteDobrogea: Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XI) Sfârșitul coșmarului
 
Comentarii
Cele mai recente postari