Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:55 13 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce decizii au fost luate Adunarea Ordinară a Acționarilor societăţii CONPET SA. Cine este noul secretar general al AGOA

ro

05 Mar, 2018 21:56 709 Marime text
În data de 5 martie 2018 a avut loc Adunarea Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. în care s-au analizat următoarele:
 
- aprobarea alegerii lui Prepeliță Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;
  • numirea lui Matei Ion – Cristian în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A..;
  • stabilirea duratei mandatului pentru Matei Ion - Cristian;
  • stabilirea ca indemnizațiile fixe brute lunare ale administratorilor să fi cele aprobate la preluarea mandatului, recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii;
  • stabilirea ca indemnizația fixă brută lunară a lui Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu, să fie în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 28.11.2017, calculată în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017;
  • aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractele de administrație ale administratorilor provizorii în funcție, în forma și conținutul prezentat pe site-ul societății, având ca obiect stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată potrivit legii;
  • mandatarea lui Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății “CONPET” S.A.;
  • aprobarea contractului de administrație pentru Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită conform art. 5 din prezenta hotărâre A.G.O.A.;
  • mandatarea dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea contractului de administrație pentru Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu;
  • neaprobarea stabilirii limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, atributul pentru o decizie de modificare/ recalculare a indemnizației Directorului General, în interiorul limitelor generale stabilite anterior de aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018;
  • aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/28.11.2017, pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018; mandatarea lui Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru
semnarea actelor adiționale la contractele de administrație pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018; aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor Societății CONPET S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății; stabilirea datei de 22.03.2018 ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2018 ca ex-date;
- aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință a A.G.O.A. / Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General pentru semnarea hotărârii A.G.O.A./ punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat/ pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat și publicării hotărârii A.G.O.A, precum și pentru acordarea dreptului de delegare; Raportul nr. 2639/ 19.01.2018 către A.G.A., solicitat de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 263117/ 08.11.2017 cu privire la măsurile preventive adoptate în ultimele 12 luni de către societatea CONPET S.A. în conformitate cu normele de securitate și sănătate în muncă, raport discutat în cadrul ședinței A.G.O.A..
 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 05.03.2018/ 06.03.2018 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 05.03.2018, începând cu ora 9.00 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.
 
Hotărârea nr. 1/ 2018 a A.G.O.A având următorul conținut:
HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.) Societății “CONPET” S.A adoptă astăzi, în ședința din data de 05.03.2018 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:
 
HOTĂRÂRE
Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
 
Art. 2. Numește pe dl. Matei Ion - Cristian, cetățean român, domiciliat în sat Ploieștiori, comuna Blejoi, județul Prahova, inginer, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A..
 
Art. 3. Stabilește durata mandatului pentru dl. Matei Ion - Cristian, administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv până la data de 28.03.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului administratorului provizoriu.
 
Art. 4. Stabilește că indemnizațiile fixe brute lunare ale administratorilor vor fi cele aprobate la preluarea mandatului, recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii.

Art. 5. Stabilește că indemnizația fixă brută lunară a administratorului provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi va fi în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 28.11.2017, calculată în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.
 
Art. 6. Aprobă încheierea unui Act Adițional la contractele de administrație ale administratorilor provizorii în funcție, în forma și conținutul prezentat pe site-ul societății, având ca obiect punctul 4 al ordinii de zi privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată potrivit legii.
 
Art. 7. Mandatează pe dl. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății “CONPET” S.A., aprobat la punctul 6 al ordinii de zi.
 
Art. 8. Aprobă contractul de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită de A.G.O.A. la punctul 5 al ordinii de zi.
 
Art. 9. Mandatează pe dl. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi.
 
Art. 10. Nu aprobă stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, atributul pentru o decizie de modificare/ recalculare a indemnizației Directorului General, în interiorul limitelor generale stabilite anterior de A.G.O.A., revenind Consiliului de Administrație.
 
Art. 11. Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 și 3), structurat astfel:
- Valoare totală 76.625 mii lei, din care:
o Obiective în continuare 65.101 mii lei
o Obiective noi 11.524 mii lei.
 
Art. 12. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 - anexa nr. 1, însoțită de anexele de fundamentare nr. 2 – 5, având următorii indicatori de referință:
 Venituri totale, din care: 417.692 mii lei
o Venituri din exploatare 416.134 mii lei
 Cheltuieli totale, din care: 345.513 mii lei
o Cheltuieli pentru exploatare 345. 413 mii lei
 Rezultatul brut, din care: 72.179 mii lei (profit)
o Profit după impozitare 60.668 mii lei
 
Art. 13. Aprobă prelungirea mandatului administratorilor aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018.
 
Art. 14. Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017, pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018.
 
Art. 15. Mandatează pe dl. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, aprobate la punctul 14 al ordinii de zi.
 
Art. 16. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății CONPET S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății.
 
Art. 17. Stabilește data de 22.03.2018 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respective ex - date 21.03.2018.
 
Art. 18. Aprobă împuternicirea:
a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotarârii A.G.O.A..
b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.
 
c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
 
Art. 19. Ia act de Raportul nr. 2639/ 19.01.2018 către A.G.A., solicitat de Ministerul Energiei prin Adresa nr. 263117/ 08.11.2017 cu privire la măsurile preventive adoptate în ultimele 12 luni de către societatea CONPET S.A. în conformitate cu normele de securitate și sănătate în muncă, raport discutat în cadrul ședinței A.G.O.A..
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii