Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:52 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Procurorii Anticorupţie, Nicuşor Constantinescu şi RAJA Cum a început dosarul şefului Consiliului Judeţean Constanţa (30)

ro

21 Sep, 2013 00:00 1629 Marime text
Acuzat de procurorii anticorupţie că ar fi cauzat un prejudiciu de circa 1.000.000 de euro în dauna reţelei judeţene de apă, dar achitat de două ori de instanţele constănţene, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost protagonistul unui proces care a durat aproximativ patru ani şi jumătate. ZIUA de Constanţa vă prezintă acum, pe baza documentelor oficiale puse la dispoziţie de magistraţi, întregul curs al dosarului în instanţă, începând de la actul de acuzare propriu-zis şi culminând cu hotărârile de achitare. Menţionăm că achitările au fost pronunţate în baza faptului că acuzaţiile aduse de procurori nu se susţin, pentru că presupusei fapte a lui Nicuşor Constantinescu îi lipseşte unul dintre elementele constitutive.
 
Potrivit motivării Judecătoriei Constanţa, „conform Acordului de implementare din 16.06.2003, CJC, în calitatea sa de beneficiar local, are următoarele obligaţii, care trebuie să se realizeze în concordanţă cu dispoziţiile clauzei 4.2.3 («încheierea şi executarea de către beneficiarul local a contractului nu contravine şi nu va contraveni în niciun fel legilor sau regulamentelor în vigoare aplicabile sau actelor constitutive ale beneficiarului local sau oricărui alt contract, acord sau înţelegeri la care beneficiarul local este parte sau care sunt obligatorii pentru beneficiarul local sau care privesc oricare dintre bunurile sale»): declară şi confirmă că obligaţiile asumate prin acord sunt obligaţii directe ale beneficiarului local şi nu reprezintă, direct sau indirect, obligaţii ale Statului Român - art. 4.2.4”.

„Declară şi confirmă că va acţiona mereu în vederea aplicării Memorandumului de finanţare şi a Contractului de Finanţare BERD va sprijini beneficiarul final pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată ale acestuia din urmă în conformitate cu art. 11 din acord - art. 7.2.2. este de acord să-şi îndeplinească obligaţiile printr-o administrare eficientă şi o politică a impozitelor adecvată, pentru a menţine un nivel operaţional şi o structură financiară corespunzătoare, în special un nivel al resurselor interne care să acopere, într-o proporţie acceptabilă, cheltuielile operaţionale - art. 7.2.3., va supraveghea îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului final conform Acordului şi va lua măsurile necesare - în limita legii şi a competenţei sale - în cazul în care beneficiarul final nu îşi îndeplineşte obligaţiile - art. 7.2.4., va include/aloca în propriul buget, necondiţionat şi irevocabil, fondurile necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată ale beneficiarului final conform art. 104 alin. 2 şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - art. 11.13.
Articolul 11 din Acordul de implementare stabileşte obligaţiile de plată şi condiţiile în care se efectuează plata”, conform magistraţilor Judecătoriei Constanţa.
 
Cheltuieli eligibile
 
Tot potrivit aceleiaşi surse, „astfel, AI se angajează să facă toate plăţile costurilor eligibile pentru Măsură din împrumutul nerambursabil, să folosească acest împrumut numai pentru finanţarea Măsurii şi numai pentru activităţile şi cheltuielile eligibile stabilite de către Memorandumul de finanţare. AI va efectua plăţile cu privire la costurile eligibile către Contractori, conform condiţiilor de plată menţionate în asigurată prin împrumut BERD, iar suma de 4.909.060 euro asigurată din fonduri proprii)”. „Potrivit articolului 2 alineatele 2 şi 3 din Legea nr. 497/2001, cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în Planul de finanţare prevăzut în Anexa nr. II la memorandumul de finanţare se suportă din surse proprii ale beneficiarului final, iar sumele necesare în vederea continuării finanţării măsurii, în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei comunitare ISPA, se prevăd în bugetul de stat la alineatul „Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare" în bugetul Ministerului Finanţelor Publice „Acţiuni generale" şi se transferă autorităţii responsabile de implementarea măsurii - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, urmând să fie regularizate cu fondurile transferate de Comisia Europeană în limita sumelor eligibile cheltuite.

Conform art. 2 alin. 4 din acelaşi act normativ, în cazul în care sumele prevăzute ia alin. 3 vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finanţare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2004 a fost modificată Legea nr. 497/2001, stabilindu-se că cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finanţare prevăzute în anexa nr. II la memorandumul de finanţare, precum şi costurile legate de operaţiunile bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA şi al celor de cofinanţare, aferente măsurii, se asigură din surse proprii ale beneficiarului final”.
 
Obiectiv aprobat
 
Din documentele puse la dispoziţie de judecători, „CJC a aprobat Obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în scopul protejării Mării Negre şi a zonei litorale Constanţa" prin Hotărârea nr. 117/30.11.2000”. „Pentru punerea în aplicare a Memorandului, s-au încheiat contractul de împrumut nr. 894 între CC Constanţa şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) aprobat la data de 09.05.2002, precum şi contractul de garantare şi suport al proiectului nr. 894, între CJC şi BERD, aprobat la data de 09.05.2002.

La data de 16.06.2003 a fost încheiat Contractul de Implementare (Acord) având ca părţi contractante: Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP) în calitate de Agenţie de Implementare, CJC în calitate de Beneficiar Local (BL) şi CC în calitate de Beneficiar Final (BF). Acest contract a fost avizat de către Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, în calitate de Autoritate Competentă. Obiectul Acordului este reprezentat de stabilirea cadrului de implementare a Măsurii şi definirea drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor părţilor, iar scopul Acordului este acela de a delega obligaţiile şi responsabilităţile pentru implementarea Măsurii de la Agenţia de Implementare - OPCP - către beneficiarul final şi beneficiarul local”, potrivit magistraţilor.
 
Într-o ediţie viitoare, ZIUA de Constanţa va continua prezentarea motivării pronunţării Judecătoriei Constanţa în dosarul cauzei.

Ti-a placut articolul?

Comentarii