Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:42 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Procurorii Anticorupţie, Nicuşor Constantinescu şi RAJA Cum a început dosarul şefului Consiliului Judeţean Constanţa (15)

ro

10 Aug, 2013 00:00 1138 Marime text
Acuzat de procurorii anticorupţie că ar fi cauzat un prejudiciu de circa 1.000.000 de euro în dauna reţelei judeţene de apă, dar achitat de două ori de instanţele constănţene, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost protagonistul unui proces care a durat aproximativ patru ani şi jumătate. ZIUA de Constanţa vă prezintă acum, pe baza documentelor oficiale puse la dispoziţie de magistraţi, întregul curs al dosarului în instanţă, începând de la actul de acuzare propriu-zis şi culminând cu hotărârile de achitare. Menţionăm că achitările au fost pronunţate în baza faptului că acuzaţiile aduse de procurori nu se susţin, pentru că presupusei fapte a lui Nicuşor Constantinescu îi lipseşte unul dintre elementele constitutive. 

În motivarea Judecătoriei Constanţa se arată că „inginerul, conform dispoziţiilor art.3.1.18 din Contractul de Implementare încheiat la data de 16 iunie 2003, înseamnă "Contractorul de servicii" ca societate a cărei ofertă este acceptată de Angajator în vederea asigurării Serviciilor de Coordonare şi Supervizare a Lucrărilor (acesta reprezintă o persoană juridică neutră, de arbitraj între părţi referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale)”.
„Prin clauza contractuală 14.7 s-a prevăzut că, în situaţia în care contractorul nu primeşte plata, acesta este îndreptăţit să primească o plată compensatorie lunară în valoare cumulată pe perioada întârziată.
De asemenea, a fost convenit, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate referitor la plăţi ori alte dispoziţii, posibilitatea Contractorului de a suspenda lucrările sau încetini ritmul acestora, după înaintarea către Angajator a unei note în decurs de 21 zile, extinderea lucrărilor pentru perioada întârziată, să beneficieze de costurile suportate, plus un profit rezonabil ce se va include în preţul de contract sau chiar să rezilieze contractul, toate sub condiţia înaintării notei aferente către Inginer (persoana neutră de arbitraj). Memorandumul de finanţare nerambursabilă a fost amendat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 000/2007 (amendament nr.6) în sensul că data de finalizare a investiţiei "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa" a fost prelungită până la 31.12.2010.
Au fost stabilite, de asemenea, costuri eligibile în valoare de 77.245.323 Euro, din care 57.933.992 Euro finanţare IXXX, 3.927.248 Euro finanţare prin autoritatea locală (CJ ) şi 15.384.083 Euro împrumut de la BEI. Sintetizând cadrul de derulare a investiţiei, stabilit prin Legea nr. 497/2001 de ratificare a Memorandumului de finanţare nerambursabilă, convenit între CE şi Guvernul României, Contractul de Implementare şi Contractul încheiat între Angajator (MFP) şi Contractant (SC ATHENA SA GRECIA) se evidenţiază că autoritatea locală (CJ) - ordonatorul principal de credite - inculpatul AA, în calitate de cofinanţator, avea obligaţii certe în sensul de a aloca (include) în propriul buget, necondiţionat şi irevocabil fondurile necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată, de a răspunde pentru orice prejudiciu cauzat prin încălcarea oricărei obligaţii care reveneau din actele juridice menţionate”, potrivit magistraţilor.

„Obligaţii”

Conform aceleiaşi surse, „aceste obligaţii, conform prevederilor art.-4,2.4. din Contractul de Implementare erau obligaţii directe numai ale Beneficiarului Local (CJ)”.
„De asemenea, aceste obligaţii rezultă şi din dispoziţiile Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale (art. 104) potrivit cărora inculpatul, în calitatea sa de preşedinte al CJC şi ordonator principal de credite, era ţinut să aducă la îndeplinire reglementările legale, hotărârile consiliului judeţean, analiza periodică a îndeplinirii acestora, de a controla şi coordona activitatea, de a întocmi bugetul propriu ai judeţului, de a urmări realizarea veniturilor bugetare şi de a prezenta rapoarte cu referire la îndeplinirea atribuţiilor proprii stabilite prin lege, hotărâri ale CJ ori alte sarcini date de CJ. Întrucât inculpatul AA nu şi-a îndeplinit îndatoririle ce-i revin din exercitarea funcţiei şi însărcinările încredinţate, ceea ce a avut drept consecinţă producerea unui prejudiciu în patrimoniul CC Constanţa, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa TX, a făcut un denunţ, prin care a cerut efectuarea urmăririi penale faţă de inculpatul AA pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, deoarece, cu ştiinţă, nu a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau în sensul refuzului de a plăti o parte din cofinanţarea investiţiei şi prejudicierea CC Constanţa cu suma de 1.088.893,23 Euro. S.C. CC Constanţa, Ia 24.08.2007, a făcut plângere penală prin care a solicitat efectuarea urmăririi penale în legătură cu derularea investiţiei promovată prin Măsura ISPA deoarece a fost prejudiciată cu suma de 1.006.658,97 Euro”, după cum este consemnat în motivarea judecătorilor. „Din analiza Memorandumului de finanţare nerambursabilă convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, Contractul de Implementare încheiat între Ministerul Finanţelor Publice - OPCP, CJC şi CC Constanţa, Contractul dintre Ministerul Finanţelor Publice (Angajator) şi S.C. ATHENA S.A. Grecia (Contractant) înscrisurile aferente acestora şi actele financiar contabile de efectuare a plăţilor rezultă următoarele situaţii şi stări de fapt, în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de plată: Astfel, pentru anul 2005, în conformitate cu clauzele contractuale, finanţarea (plăţi) s-a asigurat numai din fonduri ISPA (contribuţie nerambursabilă), când OPCP a achitat către S.C. ATHENA S.A. Grecia - Sucursala Constanţa 6 Certificate Intermediare de Plată (C1P 0-0) aferente perioadei 10.06.0000 -27.01.0000. CJC, cofinanţator, a fost scutit de plata contribuţiei sale pentru anul 2005, care devenea exigibilă doar din anul 2006. În perioada 28.02.2006 - 15.04.2008, plăţile s-au făcut din fonduri ISPA cât şi din cofinanţarea asigurată de CJC”, au conchis magistraţii.

Într-o ediţie viitoare, ZIUA de Constanţa va continua prezentarea motivării pronunţării Judecătoriei Constanţa în dosarul cauzei.

Ti-a placut articolul?

Comentarii