Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:30 03 12 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rechizitoriu Trimitere în judecată Nicuşor Daniel Constantinescu / Adrian George Gâmbuţeanu - DNA Bucureşti (partea 1)

ro

13 Jun, 2014 16:22 8141 Marime text
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE                               
SECŢIA DE COMBATERE A INFRACȚIUNILOR CONEXE INFRACȚIUNILOR DE CORUPŢIE
Dosar nr. 124/P/2012  
 
Verificat  legalitatea şi temeinicia cf. disp. art.328 Cpp şi 222 din OUG 43/2002
 Procuror şef secţie,
(…)
 
RECHIZITORIU            
23.05.2014
 
 
(....) - procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupţie;
Examinând actele efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpaţii
1. CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, cercetat sub control judiciar pentru săvârşirea a 
- trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 Cp (noul Cod penal) rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) constând în ajutorul pe care l-a dat RAJDP Constanţa la refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare controlului activităţii regiei, documente solicitate în anii 2011, 2012 şi 2013,
- douăsprezece infracţiuni de abuz în serviciu prev. de art. 246 Cp (Codul penal din 1969), constând în refuzul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa de a emite/prelungi certificate de urbanism şi autorizaţia de construire solicitate de (....) sau de societăţile reprezentate de acesta, respectiv (....) şi (....), şi 
- nouă infracţiuni de abuz în serviciu prev. de art. 246 Cp (Codul penal din 1969), constând în refuzul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa de a pune în executare hotărârile instanţelor de judecată prin care a fost obligat să emită/prelungească certificate de urbanism solicitate de (....) şi (....), 
 
                      toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp (Cod penal 1969) şi art. 5 Cp (noul Cod penal)
 
2. GÂMBUŢEANU ADRIAN GEORGE cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) cu aplic. art. 33 lit. a Cp (Cod penal 1969) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) constând în refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare controlului activităţii regiei, documente solicitate în anii 2011, 2012 şi 2013,
 
EXPUN URMĂTOARELE
 
 SITUAŢIA DE FAPT:
Prezenta cauză are ca obiect, pe de o parte, aspectele sesizate de Curtea de Conturi a României cu privire la imposibilitatea efectuării controlului specific la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în anii 2011, 2012 şi 2013, refuz cauzat de opoziţia conducerii Regiei, respectiv a inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George, şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, şi, pe de altă parte, aspectele sesizate de (....), în nume personal sau ca reprezentant legal al (....) şi (....), cu privire la refuzul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, de emitere/prelungire a unor certificate de urbanism, refuz care a continuat chiar după
obţinerea unor hotărâri judecătoreşti prin care fusese obligat în acest sens.
 
 
I. Faptele inculpaţilor Gâmbuţeanu Adrian George, director general al RAJDP Constanţa, şi Constantinescu Nicuşor Daniel, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, de nu pune la dispoziţia Curţii de Conturi, în anii 2011, 2012 şi 2013, documentele necesare controlului specific la nivelul RAJDP Constanţa
 
Din probele cauzei rezultă următoarele:
A). În anul 2011 -
Conform programului de activitate pe anul 2011 (f. 6, vol. III), în perioada 14 noiembrie - 16 decembrie 2011, ar fi trebuit să se desfăşoare la RAJDP Constanţa, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa, acţiunea „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al U. A.T., de către R.A. de interes local”.
RAJDP Constanţa a fost notificată prin adresa nr. (….) (f. 64, vol. IV) cu privire la controlul pe care urma să-l efectueze Camera de Conturi a judeţului Constanţa, solicitându-se pregătirea şi furnizarea de către entitate, la data prezentării echipei de control, a actelor, documentelor şi informaţiilor necesare desfăşurării controlului.
Prin adresa nr. (…) semnată de directorul general Gâmbuţeanu Adrian George (f. 43, vol. IV), RAJDP Constanţa a solicitat decalarea
perioadei de control, motivat de faptul că “În opinia Consiliului Judeţean Constanţa, bunurile transmise în administrarea Regiei sunt bunuri ce aparţin domeniului public al judeţului Constanţa, iar acţiunea de control excede tematicii stabilite prin Hotărârea Plenului nr. (….) de către Curtea de Conturi a României”. La această adresă, RAJDP Constanţa a ataşat, în copie, adresa nr. (…..) (f. 44, vol. IV), semnată de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, în care este cuprinsă opinia citată.
Prin notificarea nr. (….) (f. 38, vol. IV), Camera de Conturi Constanţa a comunicat RAJDP Constanţa începerea acţiunii de control cu tema “Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al U.A.T. J. Constanţa de către R. A. de interes local”, în perioada 16 noiembrie – 16 decembrie 2011.
În data de 15.11.2011, prin adresa nr. (…..)(f. 36, vol. IV), RAJDP Constanţa a solicitat Camerei de Conturi a judeţului Constanţa transmiterea Programului de activitate pentru anul 2011, pentru “clarificarea acestei situaţii atât pentru noi, cât şi pentru C.J. Constanţa”. A fost anexată adresa Consiliului Judeţean Constanţa nr. (….) (f. 37, vol. IV), semnată de preşedintele Nicuşor Daniel Constantinescu, prin care se indică solicitarea Programului de activitate pentru anul 2011 al Curţii de Conturi.
Prin adresa nr. (….) (f. 35, vol. IV), Camera de Conturi Constanţa a transmis clarificări Regiei, astfel: “În programul de activitate al Camerei de Conturi Constanţa pe anul 2011 este prevăzută, la
această data, acţiunea Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare al patrimoniului public şi privat al U. A. T. de către R. A. de interes local, la RAJDP Constanţa”.
În consecinţă, echipa de auditori publici externi s-a prezentat la RAJDP Constanţa, în vederea începerii acţiunii de control. Cu această ocazie, inculpatul Adrian George Gâmbuţeanu, director general al RAJDP Constanţa şi Constantin Jipa (în prezent decedat), director executiv economic, au arătat că acceptarea controlului este condiţionată de prezentarea de către Camera de Conturi a judeţului Constanţa a Programului de activitate pentru anul 2011, astfel că acţiunea de control nu a putut fi demarată (astfel cum rezultă din nota întocmită de auditori – f. 7, paragraful 4, vol. IV).
Prin adresa nr. (…..) (f. 34, vol. IV), Curtea de Conturi a solicitat încă o dată RAJDP Constanţa punerea la dispoziţie a situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2010.
Prin adresa nr. (…..) semnată de directorul general Gâmbuţeanu Adrian George (f. 32, vol. IV), RAJDP Constanţa a comunicat: “având în vedere adresele mai sus inserate, prin care se insistă începerea controlului, fără a se pune la dispoziţie, aşa cum s-a solicitat, Programul de activitate pentru anul 2011, vă transmitem alăturat adresa Consiliului Judeţean Constanţa nr. (…..), înregistrată la noi sub nr. (….) nov. 2011, prin care se argumentează necesitatea şi oportunitatea prezentării Programului solicitat, înainte de începerea controlului”. A fost ataşată adresa Consiliului Judeţean Constanţa, semnată de preşedintele Nicuşor Daniel Constantinescu, la
care se face referire (f. 33, vol. IV – copia adresei, f. 14, vol. XV – 4 percheziţie RAJDP – originalul adresei).
Prin adresa nr. (…..) (f. 31, vol. IV), Camera de Conturi a judeţului Constanţa a comunicat RAJDP Constanţa faptul că programul anual de activitate este un document intern al instituţiei, nefiind prevăzută obligaţia prezentării acestuia la începerea controlului, că misiunea a fost notificată legal, precum şi faptul că, potrivit art. 5 din Legea 94/1992, auditorii publici externi au acces neîngrădit la toate actele, documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor, iar conducerea unităţii are obligaţia de a le pune la dispoziţia acestora. 
Având în vedere aceste clarificări, la data de 17.11.2011 echipa de auditori publici externi s-a deplasat pentru control la sediul RAJDP Constanţa, unde li  s-a refuzat, însă, accesul la documente, controlul neputând avea loc.
Echipa de auditori a depus cu această ocazie la RAJDP Constanţa adresa nr. (…..) (f. 28, vol. IV), prin care se solicită o serie de documente financiare.
Urmare adreselor Camerei de Conturi a judeţului Constanţa, RAJDP Constanţa formulează prin adresele nr. (…) (f. 29, vol. IV) şi nr. (…..) (f. 27, vol. IV), semnate de directorul general, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, următorul răspuns: neprezentarea programului de activităţi pentru anul 2011 “reprezintă un mod abuziv  de a înţelege şi aplica legislaţia în vigoare”, iar “refuzul ostentativ de a prezenta programul de activitate denotă o atitudine ce lasă loc de
interpretări cu privire la legalitatea controlului”, arătând că “punerea la dispoziţie a programului de activităţi pentru anul 2011 reprezintă soluţia deblocării problemei”. A fost ataşată adresa nr. (….) (f. 28, vol. IV) a Consiliului Judeţean Constanţa, semnată de inculpatul Nicuşor Daniel Constantinescu, prin care se solicită depunerea programului de activitate, ca soluţie pentru deblocarea situaţiei existente. În această adresă se arată, totodată, că „înscrisurile solicitate prin adresa nr. (….) (documentele necesare efectuării controlului de către Curtea de Conturi, solicitate de aceasta – n.n.) au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Constanţa, acte administrative legale şi necontestate de nimeni, fapt pentru care oportunitatea solicitării acestora apare ca abuzivă”. Din această adresă semnată de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel rezultă că argumentul invocat pentru refuzul de a prezenta documentele solicitate de Curtea de Conturi este că, odată aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean, orice cheltuieli, investiţii, sau alte operaţiuni efectuate sunt în mod incontestabil legale. În consecinţă, inculpatul exclude aceste documente de la posibilitatea controlării lor de către Curtea de Conturi – „oportunitatea solicitării acestora apare ca abuzivă”, atitudine care contravine total dispoziţiilor art. 5 din Legea 94/1992, conform cărora auditorii publici externi au acces neîngrădit la toate actele, documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor, iar conducerea unităţii are obligaţia de a le pune la dispoziţia acestora. 
 
În vederea deblocării situaţiei, Camera de Conturi a judeţului Constanţa a transmis, prin adresa nr. (….) (f. 19, vol. IV) şi nr. (….) (f. 21, vol. IV), atât Consiliului Judeţean Constanţa, cât şi RAJDP Constanţa, confirmarea scrisă a Departamentului VI – Departamentul de Coordonare a Modificării Bugetelor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din cadrul Curţii de Conturi, din care rezultă că “Acţiunea de control a situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare al patrimoniului public şi privat al U.A.T. de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, din subordinea UATJ Constanţa, figurează în programul de activitate pe anul 2011 al Camerei de Conturi Constanţa, la codul 8.000”.
Faţă de noile clarificări, la data de 21.11.2011, echipa de auditori publici externi s-a prezentat, din nou, la sediul RAJDP, unde a constatat aceeaşi situaţie, nefiindu-le permis controlul. Au formulat o nouă solicitare de documente, în scris, prin adresa nr. (…..) (f. 20, vol. IV).
Având în vedere adresa nr. (….) a Consiliului Judeţean Constanţa (f. 15-16, vol. IV), semnată de inculpatul Nicuşor Daniel Constantinescu, prin care se insistă pentru transmiterea programului de activitate pentru anul 2011, RAJDP Constanţa formulează adresa de răspuns nr. (…) semnată de directorul general, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George (f. 13-14, vol. IV), prin care face cunoscut Camerei de Conturi că numai transmiterea programului de activităţi pentru anul 2011 ar avea ca rezultat deblocarea situaţiei existente. 
Având în vedere imposibilitatea desfăşurării controlului, Camera de Conturi Constanţa a propus Curţii de Conturi a României suspendarea acţiunii de control la RAJDP Constanţa, începând cu data de 28 noiembrie 2011 şi până la prezentarea documentelor solicitate. 
Întrucât aceste documente nu au fost prezentate, controlul a fost reprogramat pentru anul 2012.
 
- În anul 2012 – 
 
În perioada 05.06.2012 – 30.07.2012 (potrivit programului de activitate pe anul 2012 – f. 7, vol. III) ar fi trebuit să se desfăşoare controlul privind situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT Constanţa de către regiile autonome de interes local, respectiv RAJDP Constanţa.
Prin adresa nr. (…) (f. 22, vol. V) s-a comunicat entităţii acest fapt.
Prin adresa nr. (…..), RAJDP Constanţa a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa faptul că au fost notificaţi de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Constanţa cu privire la efectuarea unui control la regie în perioada 05.06.2012 – 30.07.2012. Pe această adresă, ridicată cu ocazia percheziţiei efectuate la RAJDP Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a făcut menţiunea olografă „Nu sunt de acord” (f. 77, vol. XV – 2 percheziţie RAJDP).
La data de 05.06.2012, prin adresa nr. (….) semnată de directorul general, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George (f. 49, vol. V),
RAJDP Constanţa a comunicat Camerei de Conturi Constanţa faptul că nu s-a primit “acordul Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru punerea la dispoziţia auditorilor publici externi a documentelor şi informaţiilor solicitate”.
La data de 13.06.2012, echipa de auditori s-a deplasat la sediul RAJDP Constanţa, unde Jipa Constantin – director executiv economic le-a comunicat că preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa nu şi-a dat acordul pentru punerea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor necesare efectuării controlului şi, în consecinţă, controlul nu se poate efectua (f. 45, vol. V).
Prin adresa nr. (….) (f. 43, vol. V), transmisă Consiliului Judeţean Constanţa, în atenţia preşedintelui Constantinescu Nicuşor Daniel, Curtea de Conturi a României a comunicat refuzul RAJDP Constanţa de a permite efectuarea controlului la această Regie, pe motivul inexistenţei acordului preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Prin această adresă, se solicită luarea măsurilor în vederea realizării controlului.
La data de 28.06.2012, echipa de control a solicitat directorului general, inculpatul Adrian George Gâmbuţeanu, o notă de relaţii cu privire la motivele nepunerii la dispoziţie a informaţiilor şi documentelor necesare efectuării controlului, fixându-se termen pentru răspuns data de 29.06.2012, ora 1000.
La data de 29.06.2012, ora 1000, echipa de auditori s-a deplasat din nou la sediul RAJDP Constanţa, unde li s-a comunicat că
directorul general, inculpatul Adrian George Gâmbuţeanu, este plecat în delegaţie până la data de 05.07.2012 (f. 41, vol. V).
În cadrul discuţiilor cu directorul executiv economic Jipa Constantin, a rezultat faptul că în continuare nu se permite accesul la documentele necesare efectuării controlului. 
La data de 06.07.2012 (f. 40, vol. V), echipa de auditori s-a deplasat din nou la sediul RAJDP Constanţa, unde li s-a comunicat că directorul general, inculpatul Adrian George Gâmbuţeanu, este plecat în delegaţie şi va fi prezent în unitate abia la data de 10.07.2012.
În cadrul discuţiilor cu directorul executiv juridic, (....), a rezultat faptul că în continuare nu se permite accesul la documentele necesare efectuării controlului. 
La data de 17.07.2012 (f. 39, vol. V), echipa de auditori s-a deplasat din nou la sediul RAJDP Constanţa, unde au luat legătura cu directorul general, inculpatul Adrian George Gâmbuţeanu, care a precizat că a răspuns la întrebările puse de auditori în nota de relaţii, dar aşteaptă avizul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa în ceea ce priveşte răspunsurile date. În nota întocmită la această dată se arată că “astfel, s-a produs o nouă amânare, urmând ca directorul general al RAJDP să comunice telefonic data la care echipa de control se poate deplasa la sediul Regiei, în vederea ridicării exemplarului cu răspunsurile la nota de relaţii solicitate”.
Întrucât până la data de 30.07.2012 nu s-a comunicat niciun răspuns către auditorii publici externi şi nici nu s-a permis efectuarea controlului, pe motiv că nu s-a obţinut avizul preşedintelui
Consiliului Judeţean Constanţa, auditorii publici externi au întocmit Procesul-verbal de constatare a încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 5 alineatul 2 şi de aplicare a penalităţilor prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, pe numele lui Gâmbuţeanu Adrian George (f. 18-21, vol. V). Totodată, s-a luat decizia formulării unei plângeri penale.
 
- În anul 2013
 
Conform programului de activitate pe anul 2013 (f. 8, vol. III), în perioada 7 mai – 23 mai 2013, ar fi trebuit să se desfăşoare la RAJDP Constanţa, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa, acţiunea „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al U. A.T., de către R.A. de interes local”.
Prin adresa nr. (…..) (f. 51, vol. VI), Camera de Conturi Constanţa a notificat RAJDP Constanţa cu privire la controlul pe care urma să-l efectueze, solicitându-se pregătirea şi furnizarea de către entitate, la data prezentării echipei de control, a actelor, documentelor şi informaţiilor necesare desfăşurării controlului.
La data de 08.05.2013, conducerea Camerei de Conturi Constanţa şi echipa de control desemnată s-au întâlnit cu reprezentanţii entităţii verificate, respectiv cu inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George - director general,  (....) – director economic şi (....) – director juridic. Cu această ocazie, s-a încheiat minuta înregistrată la RAJDP sub nr. (……) (f. 54-57, vol. VI), prin care s-a procedat la prezentarea
acţiunii de verificare şi s-au purtat discuţii cu privire la obiectivele verificării, persoanele de contact, logistica necesară, documentele şi informaţiile necesare.
Prin adresa nr. 3946/13.05.2013 (f. 58-61, vol. VI), au fost solicitate RAJDP Constanţa documentele necesare efectuării controlului, fixându-se termen de punere la dispoziţie data de 16.05.2013, ora 0900.
Totodată, prin adresa nr. (….) (f. 62, vol. VI), Camera de Conturi Constanţa l-a încunoştinţat pe preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, cu privire la controlul ce urma a fi efectuat în perioada 07.05.2013 -28.06.2013, la RAJDP Constanţa.
La data de 16.05.2013 (f. 63-64, vol. VI), echipa de control a solicitat directorului general, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, o notă de relaţii cu privire la motivele nepunerii la dispoziţie a documentelor solicitate.
Prin adresa nr. (…..) (f. 77-78, vol. VI), semnată de Gâmbuţeanu Adrian George - director general,  (....) – director economic şi (....) – director juridic, s-a comunicat Camerei de Conturi Constanţa faptul că nu pot da curs solicitării de punere la dispoziţie a documentelor întrucât conducerea Regiei trebuie să respecte dispoziţiile conducătorului autorităţii tutelare – Consiliul Judeţean Constanţa. În acest sens, se face referire la rezoluţiile puse de Nicuşor Daniel Constantinescu pe adresele trimise de Regie către Consiliul Judeţean Constanţa (adresele (…)), prin care se informează cu privire la
controlul Camerei de Conturi, rezoluţii care consemnează poziţia preşedintelui: “Nu sunt de acord”. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la sediul RAJDP Constanţa a fost identificată şi ridicată adresa (….), în original, purtând viza inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel „Nu sunt de acord” (f. 45, vol. XV – vol. 4 percheziţie RAJDP).
În data de 22.05.2013 (f. 75-76, vol. VI), ca urmare a solicitării Camerei de Conturi Constanţa, a avut loc o întâlnire cu conducerea RAJDP Constanţa, pentru clarificarea motivelor şi cauzelor refuzului de punere la dispoziţie a documentelor solicitate. În minuta de întâlnire întocmită cu această ocazie s-a consemnat punctul de vedere al conducerii RAJDP Constanţa, respectiv faptul că aceasta trebuie să respecte dispoziţiile conducătorului autorităţii tutelare – Consiliul Judeţean Constanţa (incluse în rezoluţiile puse pe adresele nr. (….), dispoziţii care, prin prisma principiilor dreptului administrativ, au caracter imperativ şi executoriu. 
Declaraţii de martori
În cauză au fost audiaţi în calitate de martori auditorii publici externi desemnaţi să efectueze controlul de specialitate în anii 2011, 2012 şi 2013 la RAJDP Constanţa, respectiv: (....), (....), (....), (....) (2011), (....), (....),  (2012), (....), (....), (....), (....) (2013), precum şi (....), director al Camerei Judeţene de Conturi Constanţa (f. 42-114, vol. II).
Declaraţiile acestora se coroborează cu cele prezentate mai sus, în sensul că nu li s-a permis efectuarea controlului activităţii RAJDP
Constanţa.  Refuzul  le-a fost comunicat de inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, director general al regiei, atât verbal, cât şi prin intermediul unor adrese. Motivul invocat pentru refuzul de a pune la dispoziţia auditorilor documentele necesare controlului a fost, în anul 2011, faptul că nu li s-a comunicat programul de activitate pe acest an al Curţii de Conturi (condiţie impusă de preşedintele CJ Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel), iar în anii 2012 şi 2013 motivul invocat a fost lipsa acordului privind efectuarea controlului din partea preşedintelui CJ Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel. Auditorilor prezenţi la sediul regiei în anul 2013 li s-au prezentat inclusiv adresele purtând viza preşedintelui CJ Constanţa cu conţinutul „Nu sunt de acord” , în referire la controlul Curţii de Conturi.
Cu privire la posibilitatea desfăşurării controlului pe baza documentelor publicate de Consiliul Judeţean pe site sau pe baza altor documente prezentate auditorilor în cadrul controlului efectuat la CJ Constanţa, martorii au arătat că acest lucru nu era posibil: (….)
În ceea ce priveşte consecinţele refuzului punerii la dispoziţie a documentelor necesare controlului, martorii au arătat că acest fapt a perturbat grav activitatea Curţii de Conturi – (….)  
 
 În cauză au fost audiaţi în calitate de martori şi angajaţii regiei, (....) – director economic şi (....) – director juridic, din declaraţiile acestora rezultând că refuzul inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George de a pune la dispoziţia auditorilor documentele solicitate a fost cauzat
de opoziţia inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel de a se permite efectuarea controlului (f. 115-122, vol. II).
 
Declaraţiile inculpaţilor
(…..)
 
Mijloace de probă:
(….)
 
 
Încadrarea juridică:
1. Fapta inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George, director general al RAJDP Constanţa, care, în calitate de reprezentat al  regiei, a refuzat să pună la dispoziţia Curţii de Conturi – Camera de Conturi Constanţa documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat a se desfăşura în anul 2011, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) cu aplic. art. 5 Cp (noul Cod penal);
Fapta inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George, director general al RAJDP Constanţa, care, în calitate de reprezentat al  regiei, a refuzat să pună la dispoziţia Curţii de Conturi – Camera de Conturi Constanţa documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat a se desfăşura în anul 2012, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 132 din
Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) cu aplic. art. 5 Cp (noul Cod penal);
Fapta inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George, director general al RAJDP Constanţa, care, în calitate de reprezentat al  regiei, a refuzat să pună la dispoziţia Curţii de Conturi – Camera de Conturi Constanţa documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat a se desfăşura în anul 2013, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) cu aplic. art. 5 Cp (noul Cod penal);
Întrucât cele trei infracţiuni au săvârşite înainte ca inculpatul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la concursul real de infracţiuni.
 
2. Fapta inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, care l-a ajutat pe inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George în refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat a se desfăşura în anul 2011, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 Cp (noul Cod penal) rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) cu aplic. art. 5 Cp (noul Cod penal);
Fapta inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, care l-a ajutat pe inculpatul
Gâmbuţeanu Adrian George în refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat a se desfăşura în anul 2012, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 Cp (noul Cod penal) rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) cu aplic. art. 5 Cp (noul Cod penal);
Fapta inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, care l-a ajutat pe inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George în refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele necesare efectuării controlului de specialitate programat a se desfăşura în anul 2013, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. 1 Cp (noul Cod penal) rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (modif. prin Legea nr. 187/2012) rap. la art. 297 Cp (noul Cod penal) cu aplic. art. 5 Cp (noul Cod penal);
Întrucât cele trei infracţiuni au săvârşite înainte ca inculpatul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la concursul real de infracţiuni.
 
În continuare vor fi analizate elementele constitutive ale infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor, ţinând cont şi de succesiunea în timp a textelor de incriminare:
 
Latura obiectivă:
Prin refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi a documentelor solicitate s-a realizat elementul material al infracţiunii de abuz în serviciu în cazul directorului RAJDP, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, iar prin ajutorul dat la acest refuz s-a realizat elementul material al infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în cazul preşedintelui Consiliului Judeţean, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Curtea de Conturi are acces neîngrădit la acte, documente, informaţii necesare desfăşurării activităţii sale, entităţile auditate fiind obligate să-i transmită actele, documentele, informaţiile solicitate la termenele stabilite şi să-i asigure accesul în sedii. Aşadar, obligaţia entităţii auditate, respectiv RAJDP Constanţa, reprezentată de inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George, în calitate de director general (potrivit disp. art. 29 pct. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a RAJDP Constanţa, directorul general „reprezintă regia în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice” – f. 124, vol. XVII), a fost de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele solicitate. Neîndeplinind această obligaţie, inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George şi-a încălcat atribuţiile de serviciu, realizându-se astfel verbum regens al infracţiunii de abuz în serviciu. Având în vedere ajutorul acordat de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, concretizat în numeroase adrese şi dispoziţii verbale având ca obiect refuzul de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele solicitate, astfel cum sunt descrise în situaţia de fapt, se constată că în cazul acestuia este îndeplinit elementul material al infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu în fiecare dintre cei trei ani (2011, 2012, 2013) în care s-a încercat efectuarea controlului de specialitate la RAJDP Constanţa. 
Deşi inculpatul Gâmbuţeanu Adrian George a invocat în apărarea sa ordinul superiorului, acest argument nu este de natură a înlătura răspunderea sa penală. Astfel, obligaţia inculpatului Gâmbuţeanu Adrian George de a pune la dispoziţia Curţii de Conturi documentele solicitate era o obligaţie proprie, în calitatea sa de reprezentant al entităţii supuse verificării, astfel cum se prevede în disp. art. 5 din Legea nr. 94/1992. Această obligaţie i-a fost de altfel adusă la cunoştinţă de Curtea de Conturi prin adresele înregistrate în cadrul regiei sub nr. (….).  Orice ordin al superiorului prin care i s-a solicitat să nu respecte aceste dispoziţii legale este un ordin vădit ilegal, în prezenţa căruia obligaţia subordonatului este refuzul executării. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 21 alin. 2 din noul Cod penal din care rezultă că este justificată fapta săvârşită în executarea unei obligaţii impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală. Per a contrario, în cazul unei dispoziţii vădit ilegale, cum este cazul de faţă, nu operează nicio cauză justificativă.
 
Cu privire la urmarea imediată, din analiza textelor succesive de incriminare a abuzului în serviciu rezultă că aceasta este prevăzută distinct. Astfel, în textul art. 248 din vechiul Cod penal, urmarea imediată este indicată ca fiind „o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte entităţi dintre cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia”, iar în textul art. 297 alin. 1 din noul Cod penal urmarea imediată este definită ca fiind „o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”. Un prim pas în analiza conduitei inculpaţilor, în raport de textele succesive în timp, este de a stabili dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de incriminare din ambele texte, în caz contrar neputându-se reţine săvârşirea vreunei infracţiuni. În acest sens, se constată că orice tulburare a bunului mers al unui organ/instituţii reprezintă totodată o vătămare a drepturilor şi intereselor sale legitime, fiind evident că unul dintre interesele legitime ale oricărei persoane juridice este ca bunul său mers să nu fie tulburat. În consecinţă, orice tulburare însemnată a bunului mers reprezintă, în acelaşi timp, o vătămare a intereselor legitime  - astfel că pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de incriminare din perspectiva urmării imediate este suficient de a determina dacă activitatea inculpaţilor a produs o tulburare însemnată activităţii Curţii de Conturi.

Întrucât legiuitorul nu a definit tulburarea însemnată, revine obligaţia organelor judiciare de a analiza şi a stabili existenţa acesteia, de la caz la caz. 

În primul rând, se constată că bunul mers al unei instituţii reprezintă desfăşurarea activităţii acesteia fără niciun fel de impediment sau ingerinţă din exterior sau din interior; în consecinţă, orice neregulă survenită în activitatea Curţii de Conturi reprezintă o tulburare a bunului mers al acesteia. Pentru a avea relevanţă penală, însă, tulburarea trebuie să fie însemnată. 
Caracterul însemnat al tulburării produse activităţii Curţii de Conturi este dat, în cauză, de imposibilitatea acesteia de a-şi exercita atribuţiile legale privind efectuarea controlului la RAJDP Constanţa şi de a realiza astfel programul de activitate stabilit anual.  Potrivit art. 1 din Legea nr. 94/1992, Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public; funcţia de control se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit. Prin imposibilitatea de efectuare a auditului la o regie autonomă, Curtea de Conturi a fost pusă în imposibilitate de a-şi exercita funcţia sa de bază, aceea de control asupra resurselor financiare publice, apărând astfel ca inutilă însăşi existenţa acestei instituţii în raport de RAJDP Constanţa. Numeroasele demersuri întreprinse de echipele de control, mai sus descrise, rămase fără niciun rezultat, sunt dovezi nu doar ale tulburării însemnate ale activităţii Curţii de Conturi ci, mai mult, ale imposibilităţii de desfăşurare a activităţii de către această instituţie. Astfel, în cauză activitatea Curţii de Conturi nu a fost doar tulburată (cum s-ar fi întâmplat, spre exemplu, dacă documentele solicitate ar fi fost puse la dispoziţia Curţii de Conturi cu întârziere, sau dacă nu ar fi fost puse la dispoziţie toate documentele, sau dacă nu ar fi fost asigurate spaţiile necesare desfăşurării controlului, etc.) ci activitatea Curţii de Conturi a fost blocată. Acest fapt s-a realizat prin încălcarea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 94/1992 care impun obligaţii entităţilor auditate, menite să garanteze efectuarea controalelor de specialitate.
Importanţa controlului care ar fi fost necesar a fi efectuat rezultă şi din valoarea foarte mare a fondurilor de care a beneficiat RAJDP Constanţa din resursele publice în perioada supusă controlului –212.796.105 lei viraţi de Consiliul Judeţean Constanţa regiei numai în perioada 2009-2011, după cum arată Curtea de Conturi (f. 92, vol. III). Această situaţie s-a perpetuat pe o perioadă de timp îndelungată, astfel cum se arată şi mai sus, din 2011 şi până în prezent Curtea de Conturi nereuşind să desfăşoare acest control.
Cu privire la caracterul însemnat al unei tulburări, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut, în decizii de speţă, că nu se poate accepta că există o limită până la care este permisă nesocotirea dispoziţiilor legale (…). În acest sens, s-a reţinut că există o tulburare însemnată a bunului mers al Ministerului Administraţiei şi Internelor produsă prin angajarea cu încălcarea dispoziţiilor legale a 4 persoane, înlăturând ca nerelevantă apărarea inculpaţilor cu privire la faptul că în cadrul M.A.I. era un deficit de 30.000 de posturi; totodată, într-o altă decizie de speţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că există o tulburare însemnată a activităţii instituţiei în cazul în care un poliţist nu îşi îndeplineşte atribuţiile de organ de cercetare penală într-o anumită cauză în care, în absenţa verificării aspectelor semnalate în sesizare, a hotărât în mod arbitrar că soluţia ar fi clasarea (….)
     
 În ceea ce priveşte abuzul în serviciu ca faptă asimilată infracţiunilor de corupţie, se constată că art. 132 din Legea nr. 78/2000 a suferit modificări. Astfel, vechiul text prevedea că suntem în prezenţa acestei infracţiuni „dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial”, în timp ce noua reglementare prevede „dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”.  Analizând această condiţie în cele două forme prevăzute de lege succesiv în timp, respectiv obţinerea unui avantaj patrimonial/nepatrimonial şi, în forma nouă, obţinerea unui folos necuvenit, se constată că orice folos constituie un avantaj patrimonial/nepatrimonial şi invers, astfel că cele două noţiuni au un caracter similar. Elementul suplimentar prevăzut în forma nouă a art. 132 din Legea nr. 78/2000 este cerinţa ca folosul obţinut să fie necuvenit.  Având în vedere aceste aspecte, se constată că este suficient, pentru a se reţine infracţiunea prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, să se demonstreze că funcţionarul a obţinut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit. 
Prin punerea echipelor de control în imposibilitate de a efectua auditul la RAJDP Constanţa s-a produs în favoarea acestei regii un folos, constând în faptul că activitatea sa financiar-contabilă a fost sustrasă efectuării verificării de specialitate. Controlul Curţii de Conturi presupune analiza modului de respectare a legii privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice (art. 2 lit. a din Legea nr. 94/1992). Astfel, toate veniturile obţinute de RAJDP, toate cheltuielile, precum şi orice alte operaţiuni financiar contabile ale regiei ar fi trebuit verificate; or, prin fapta celor doi inculpaţi de a refuza efectuarea acestui control la nivelul RAJDP Constanţa, acestei regii i  s-a creat un folos nepatrimonial, constând în faptul că activitatea sa s-a desfăşurat fără cenzură în perioada 2009-2012 (perioadă avută în vedere de controalele programate a se desfăşura în anii 2011, 2012, 2013). 
Aşadar, prin activitatea ilegală a celor doi inculpaţi, s-a realizat o protecţie în fapt a activităţii regiei.
Faptul că acest folos este necuvenit rezultă din faptul că efectuarea controalelor la RAJDP Constanţa a fost prevăzută în programul de activitatea al Curţii de Conturi din fiecare dintre cei trei ani (2011, 2012, 2013), iar sustragerea activităţii RAJDP Constanţa de la controlul Curţii de Conturi s-a realizat în mod nelegal, printr-o opunere concretă, în afara legii, din partea celor doi inculpaţi. Astfel, deşi în fiecare an (în perioada 2011-2013, astfel cum se prezintă mai sus) era prevăzută efectuarea unui control asupra modului de gestionare a resurselor de către RAJDP Constanţa, acesta nu a mai avut loc. 
Mai mult, există date rezultate în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean Constanţa (unitatea administrativ teritorială care a virat de la bugetul local către RAJDP importante sume de bani), că acesta a efectuat o serie de plăţi nelegale către RAJDP Constanţa, aspecte care ar fi fost lămurite în plus prin efectuarea controlului la această regie. Astfel, spre exemplu, a rezultat că:
- În anul 2009 CJ Constanţa a plătit către RAJDP Constanţa, pentru executarea lucrării „DJ 222 M. Kogălniceanu – Cuza Vodă, 17,7 km (17,7 km) km 130+615-150+210”, în plus faţă de sumele aprobate prin HCJ nr. 379/2009, suma de 1.420.540 lei(…);
- În anul 2010 CJ Constanţa a plătit RAJDP Constanţa suma de 23.403.528,90 lei pentru întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene cu privire la care s-au constatat nereguli în modul de înregistrare în contabilitate a facturilor -  (…)
- În anul 2011 RAJDP a facturat către CJ Constanţa lucrări de împădurire în valoare totală de 8.775.806,30 lei, din care s-a plătit suma de 8.198.104 lei, şi lucrări de înfiinţare pepiniere în valoare totală de 2.081.708,60 lei, din care s-a plătit suma de 1.129.841,04 lei – pentru aceste lucrări, nu au fost prezentate procese - verbale de recepţie finală, parţială sau la terminarea lucrărilor (….)
- În anul 2012 au fost efectuate către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa plăţi nelegale în două tranşe în sumă totală de 1.239.987 lei, cu titlul de achiziţie pomi fructiferi, fără documente justificative care să ateste realitatea lucrărilor efectuate, precum şi o plată dublă la lucrări înfiinţare păduri localitatea Independenţa, ceea ce a determinat producerea unui prejudiciu în sumă de 761.749 lei (….) cu privire la aceste plăţi, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la sediul RAJDP Constanţa, au fost identificate şi ridicate două notificări prin care CJ Constanţa solicită regiei restituirea sumelor sus-menţionate, plătite nelegal (f. 100-104, vol. 22).
 
Cele de mai sus rezultă din concluziile controalelor efectuate de Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean Constanţa care cuprind constatările făcute de Curtea de Conturi la CJ Constanţa   (vol. XVIII, XIX). Aceste aspecte fac obiectul unei cauze înregistrate în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa sub numărul (….).
 
Latura subiectivă
Cei doi inculpaţi au acţionat cu intenţie directă – şi-au dat seama că prin acţiunile lor se încalcă dispoziţiile legale şi prin aceasta se împiedică desfăşurarea activităţii Curţii de Conturi, sustrăgându-se controlului de specialitate activitatea RAJDP Constanţa, rezultat pe care l-au urmărit. 
 
II. Faptele inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, de a refuza emiterea/prelungirea unor certificate de urbanism, chiar după pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti prin care fusese obligat în acest sens
 
 
(....), personal sau ca reprezentant legal al (....) şi (....), a solicitat preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa emiterea unor certificate de urbanism sau prelungirea termenului de valabilitate al unor certificate de urbanism deja emise. Întrucât nu a primit răspuns la solicitările sale, a formulat plângeri la instanţele de judecată, solicitând obligarea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, la emiterea, respectiv prelungirea certificatelor de urbanism.  
Deşi prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost obligat la emiterea, respectiv prelungirea certificatelor de urbanism, acesta nu a dat curs obligaţiilor impuse de instanţă.
Prin aceleaşi hotărâri judecătoreşti, s-a dispus şi plata unei amenzi civile de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, în cuantum de 20% din salariul minim pe economie, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul neexecutării obligaţiilor impuse de către instanţa de judecată.
Ulterior, (....) a încercat executarea silită a hotărârilor judecătoreşti, fără a reuşi însă acest lucru, astfel cum se va arăta în continuare. 
Situaţia certificatelor de urbanism a căror prelungire a fost refuzată de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a cererilor de emitere a certificatelor de urbanism rămase fără răspuns din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, precum şi a hotărârilor judecătoreşti prin care preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa este obligat să prelungească/să emită certificate de urbanism este următoarea:
 
1. Certificatul de urbanism (….), cu valabilitate 24 de luni de la emitere, pentru construire capacitate energetică, 8 centrale eoliene în com. Fântânele, jud. Constanţa (f. 1-37, 51-59, vol. VII). Cererea de prelungire a valabilităţii formulată de (....) a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. (….) (f. 9, vol. VII); ulterior, persoana vătămată a formulat numeroase adrese prin care solicită comunicarea stadiului soluţionării cererii, adrese înregistrate în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa la datele de 26.11.2009, 13.01.2010, 17.02.2010, 09.04.2010 (f. 18-22, vol. VII). Întrucât, în ciuda acestor demersuri, cererea de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism nu a fost soluţionată, persoana vătămată a solicitat instanţei de judecată obligarea preşedintelui CJ Constanţa la prelungirea certificatului, cerere admisă prin sentinţa civilă nr. (….) a Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal,
definitivă prin decizia civilă nr. (….) a Curţii de Apel  Constanţa – Secţia Comercială, Maritim şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal (f.  51-59, vol. VII). 
Încercări de executare silită: În vederea executării acestor hotărâri judecătoreşti s-a constituit dosarul de executare silită nr. (…) al BEJ (…..) (f. 286-289, vol. VIII). Prin s.c. (…..), pronunţată de Judecătoria Constanţa  - Secţia civilă în dosarul nr. (….) (f. 4-10, vol. XX), instanţa a anulat în parte somaţiile emise în dosarul nr. (…) al BEJ (….) doar cu privire la cheltuielile de executare silită şi a anulat poprirea înfiinţată asupra indemnizaţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean. În motivarea acestei hotărâri, instanţa a consemnat că „se vor menţine actele de executare silită în măsura în care vizează obligarea preşedintelui la emiterea actelor menţionate în dispozitivul titlului executoriu, neexistând nici un motiv de nulitate în acest sens (hotărârea Tribunalului trebuie dusă la îndeplinire) iar dispoziţiile Legii 554/2004 relative la punerea în executare a titlului executoriu (amenda în folosul statului sau instituirea răspunderii penale a celui obligat sau a conducătorului instituţiei obligate prin hotărâre raportat la infracţiunea reglementată la art. 24 alin. 3 din legea 554/2004) nu împiedică executarea silită în condiţiile dreptului comun, mai ales în condiţiile în care în mod evident instituţiile statului nu îşi dau concursul la punerea în executare impusă de  Legea 554/2004”. În ciuda acestor demersuri, însă, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, nu a prelungit valabilitatea certificatului de urbanism nr. (…..).
Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, a fost identificat documentul prin care se prelungeşte valabilitatea acestui certificat de urbanism, având semnăturile secretarului (....) şi arhitectului şef (....), mai puţin semnătura inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel (f. 1, vol. XIII).
 
2. Certificatul de urbanism nr. (….) pentru realizarea unor instalaţii de racordare staţie transformare Fântânele, cu valabilitate 12 luni de la emitere (f. 1-8, 38-50, 60-69, vol. VII). Cererea de prelungire a valabilităţii formulată de (....) a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.  (….); întrucât această cerere nu a fost soluţionată, persoana vătămată a solicitat instanţei de judecată obligarea preşedintelui CJ Constanţa la prelungirea valabilităţii certificatului, cerere admisă prin sentinţa civilă nr. (…..) a Tribunalului Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, definitivă prin decizia nr. (….) a Curţii de Apel Constanţa - Secţia Comercială, Maritim Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal (f. 60-69, vol. VII). 
Încercări de executare silită: În vederea executării acestor hotărâri judecătoreşti s-a constituit dosarul de executare silită nr. (….) al BEJ (....). Prin sentinţa civilă nr. (…), pronunţată de Judecătoria Constanţa – Secţia civilă  în dosarul nr. (…)(f. 278-279, vol. VIII), instanţa a
anulat în parte somaţia şi procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 29.05.2012, emise în dosarul de executare silită nr. (….) al BEJ (....), în sensul că reduce onorariul executorului judecătoresc de la 5200 lei la 200 lei, iar onorariul de avocat de la 4900 lei la 1000 lei. Prin d.c. nr. (….) (f. 291-293, vol. VIII), pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. (….), a admis recursul formulat de (…..), modifică sentinţa recurată şi respinge contestaţia la executare ce nefondată. În ciuda acestor demersuri, însă, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel nu a prelungit valabilitatea certificatului de urbanism.
Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, a fost identificat documentul prin care se prelungeşte valabilitatea acestui certificat de urbanism, având semnăturile secretarului (....) şi arhitectului şef (....), mai puţin semnătura inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel (f. 7, vol. XIII).
 
3. Certificatul de urbanism nr. (….) pentru amplasarea unui stâlp susţinere pentru echipamente de măsurare condiţii climatice în vederea  construirii unui parc eolian în extravilanul comunei Ciocârlia, jud. Constanţa (f. 95-117, vol. VII). Cererea de prelungire a valabilităţii formulată de (....) a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. (…..); întrucât această cerere nu a fost soluţionată, persoana vătămată a solicitat instanţei de judecată obligarea preşedintelui CJ Constanţa la prelungirea certificatului, cerere admisă prin sentinţa civilă nr. (….) a Tribunalului Constanţa în dos. nr. (…..), definitivă şi irevocabilă prin dec. civ. nr. (……)  a Curţii de Apel Constanţa, Secţia Comercială, Maritimă, Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal. În acest caz, (....) a reclamat un prejudiciu în valoare de 30 milioane de euro. 
Încercări de executare silită: Prin d.c. nr. (…), pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. (…..) (f. 14-18, vol. XX), instanţa încuviinţează executarea silită împotriva debitorului Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, stabilită prin titlul executoriu  - s.c. nr. (….), irevocabilă prin d.c. nr. (….), exclusiv în privinţa obligaţiei de a soluţiona cererea creditorului, înregistrată sub nr. (…..) şi a cheltuielilor de executare. Şi în acest caz toate aceste hotărâri judecătoreşti au rămas fără rezultat, inculpatul neîndeplinindu-şi obligaţiile.
Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, a fost identificat documentul prin care se prelungeşte acest certificat de urbanism, având semnăturile secretarului (....) şi arhitectului şef (....), mai puţin semnătura inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel (f. 18, vol. XIII).
 
4. Cererea (....) înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. (….) pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru construirea unui parc energetic eolian cu 9 generatoare, lucrări de  construire şi extindere a reţelelor de distribuţie, construire, modificare, reparare şi reabilitare căi de acces şi de comunicaţie în extravilanul comunei Vulturu, jud. Constanţa(f. 77-88, vol. VII); întrucât această cerere nu a fost soluţionată, persoana vătămată a solicitat instanţei de judecată obligarea preşedintelui CJ Constanţa la emiterea certificatului, cerere admisă prin sentinţa civilă nr. (….) a Tribunalului Constanţa în dos. (….), definitivă şi irevocabilă prin dec. civ. nr. (…) pronunţată de Curtea de Apel Constanţa-Secţia comercială, Maritim Fluvială, Contencios, Administrativ şi Fiscal. 
Încercări de executare silită: În vederea punerii în executare a acestor hotărâri judecătoreşti, s-a constituit dosarul de executare silită nr. (…) al BEJ (....). Prin s.c. (…), pronunţată de Judecătoria Constanţa – Secţia civilă în dosarul nr. (….) (f. 19-22, vol. XX), instanţa a respins contestaţia la executare ca nefondată şi a respins şi cererea privind cheltuielile de judecată. Prin d.c. nr. (….), pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. (…..), instanţa a anulat actele de executare din dosarul nr. (…) al BEJ (....). În motivarea acestei decizii, instanţa a arătat că „hotărârile pronunţate în materie de contencios administrativ sunt executorii de drept, interpretare ce corespunde scopului urmărit de legiuitor prin edictarea dispoziţiilor din capitolul 3 al legii, executarea imediată a unei hotărâri irevocabile de către administraţie permiţând realizarea cerinţei de celeritate jurisdicţională în faza de executare, etapă procesuală inclusă în noţiunea de proces în sensul art. 6 din CEDO”. Prin urmare, „ (…)  sentinţa civilă nr. (….) pronunţată de Tribunalul Constanţa nu conţine dispoziţii ce se pot executa silit potrivit art. 3732 alin. 1 C.proc.civ., ci sunt executorii de drept (…)”. Nici în acest caz inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel nu a emis certificatul de urbanism solicitat.
 
5. Cererea (....) înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. (….), pentru emitere certificat de urbanism în vederea realizării unor instalaţii de racordare la staţia transformare Fântânele din com. Mihai Viteazu jud. Constanţa(118-134, vol. VII); întrucât această cerere nu a fost soluţionată, persoana vătămată a solicitat instanţei de judecată obligarea preşedintelui CJ Constanţa la emiterea certificatului, cerere admisă prin sentinţa civilă nr. (….) a Tribunalului Constanţa Constanţa, în dos. nr. (….), definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă a Curţii de Apel Constanţa nr. (…). În acest caz, (....) a reclamat un prejudiciu în valoare de 30 milioane de euro.

>>Continuare document
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii