Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:49 18 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

SRI, la judecată cu Primăria Constanţa. Care este motivul

ro

05 Apr, 2019 00:00 1594 Marime text
SRI a făcut recurs la decizia instanţei din februarie, unde a pierdut procesul în faţa Municipiului Constanţa, a Consiliului Local Constanţa şi a Mirelei Valentina Ţugulea. Recursul a fost înregistrat la Curtea de Apel Constanţa, în data de 3 aprilie 2019, având ca obiect anulare act - constatarea nulităţii absolute a contractului de schimb imobiliar.
 
Reamintim că părţile Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar şi, respectiv, Mirela Valentina Ţugulea (persoană fizică) au contestat decizia Judecătoriei Constanţa din data de 15 ianuarie 2018, prin intermediul căreia, la solicitarea Serviciului Român de Informaţii, s-a constatat nelegalitatea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Constanţa!
 
Conform portalului instanţelor de judecată, hotărârea vizată de decizia Judecătoriei Constanţa are numărul 563/30.11.2000, iar decizia magistraţilor vizează un teren în suprafaţă de 324 de metri pătraţi, cu număr cadastral 86, înscris în Cartea Funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177).
 
Contestaţia autorităţilor locale a fost tranşată pe 6 februarie 2019 de judecătorii din Tribunalul Constanţa, instanţă care a respins excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local Constanţa nr. 563/30.11.2000 ca inadmisibilă, respingând totodată cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.
 
Altfel spus, decizia Judecătoriei Constanţa, din data de 15 ianuarie 2018, a fost schimbată în tot, magistraţii respingând acţiunea promovată de Serviciul Român de Informaţii. Hotărârea Tribunalului Constanţa nu este definitivă.
 
Revenind la decizia Judecătoriei Constanţa, din data de 15 ianuarie 2018, instanţa a constatat nulitatea parţială a contractului schimb imobiliar fără sultă încheiat între Municipiul Constanţa şi SC Alexandrinii SRL, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 324 mp, cu numărul cadastral 86, înscris în cartea funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177).
 
„Constată nulitatea actelor translative de proprietate subsecvente contractului de schimb imobiliar autentificat la BNP Borună Chiraţa sub nr. 143/23.01.2001, respectiv contractul de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public Dan Pitu sub nr. 1580/12.06.2006 şi actul de adjudecare emis de BEJ Vasile Dumitru-Gabriel în dosarul de executare silită nr. 148/2009, la data de 30.03.2011“, se mai arată în decizia Judecătoriei Constanţa.

Cum a început

  
Prin cererea de chemare în judecată, Serviciul Român de Informaţii a chemat în instanţă, în 2013, Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar şi o persoană fizică (Mirela Valentina Ţugulea).
 
Pe scurt, SRI a cerut, printre altele, ca judecătorii să constate nulitatea absolută a contractului de schimb imobiliar fără sultă încheiat şi autentificat cu numărul 143/23.01.2001, anularea tuturor actelor subsecvente încheiate ulterior şi derivate din contractul de schimb anterior arătat, repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de schimb, dar şi admiterea excepţiei de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa HCL nr. 563/30.11.2000.

 

SRI, administrator al complexului Neptun  


În continuare, Serviciul Român de Informaţii a arătat că este administrator al complexului Neptun - împreună cu terenul aferent, din staţiunea Mamaia, în temeiul HG nr. 681/02.12.1993, iar ulterior, prin HG nr. 861/27.11.1993, s-a dispus transmiterea, cu titlu gratuit, a unui teren aferent aceluiaşi complex, din administrarea Consiliului Local Constanţa în administrarea SRI. Bunurile astfel dobândite în administrare fac parte din proprietatea publică a Statului Român, iar suprafaţa totală a terenului aferent complexului Neptun este de (…) mp.

Schimb de terenuri  


Serviciul Român de Informaţii a mai precizat că Municipiul Constanţa, „în baza unei hotărâri nelegale - respectiv HCL nr. 563/30.11.2000, a realizat schimbul unor terenuri, între care şi suprafaţa de 324 mp, din totalul celor (…) mp înscrişi în cartea funciară nr. (…), cu nr. cadastral (…), din proprietatea Statului Român. Astfel, devin incidente prevederile legale referitoare la cauza nelicită (art. 968 din vechiul Cod civil)“, potrivit datelor oficiale.
 
„Faţă de caracterul public al dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 324 mp, care este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil, consideră reclamantul (n.r. SRI) că HCL nr. 563/30.11.2000 a fost dată cu încălcarea legii, motiv pentru care se invocă excepţia de nelegalitate a acestei hotărâri. Întrucât, ulterior contractului de schimb, au fost încheiate mai multe acte translative de proprietate cu privire la terenul de 324 mp, se solicită şi anularea actelor subsecvente contractului iniţial, în concordanţă cu principiul juridic exprimat prin adagiul latin resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis“, conform actelor din dosar.

Ce au cerut Consiliul Local Constanţa și Municipiul Constanţa prin Primar  


În replică, Consiliul Local Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar au cerut respingerea cererii ca neîntemeiată şi obligarea Serviciului Român de Informaţii la plata cheltuielilor de judecată.
 
Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar au considerat, potrivit celor consemnate la dosar, că „actul juridic principal contestat, respectiv contractul de schimb, nu are cauză nelicită, cum pretinde reclamantul, întrucât terenurile supuse schimbului de către Municipiul Constanţa (lotul de 324 mp şi un alt lot de 706.45 mp) erau în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, intabulat ca atare la Oficiul Judeţean de Cadastru, iar schimbul de terenuri a fost aprobat prin HCL nr. 563/30.11.2000“.
 
„În ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate a hotărârii de Consiliu Local, pârâţii (n.r. Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar) invocă depăşirea termenului de sesizare a instanţei, în raport de dispoziţiile Legii nr. 554/2004. Apoi, susţin aceşti pârâţi că HCL nr. 563/30.11.2000 este legală, aprobarea schimbului făcându-se în baza unui raport de expertiză cu privire la valoarea bunurilor, evaluare însuşită de Consiliul Local“, potrivit celor din dosar.
 
La rândul său, pârâta Mirela Valentina Ţugulea a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, cu obligarea reclamantului (SRI) la plata cheltuielilor de judecată.
 
„În apărare, această parte a susţinut că a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 324 mp, din staţiunea Mamaia, jud. Constanţa, cu nr. cadastral 86 şi înscris în cartea funciară sub nr. (…), în baza Actului de adjudecare emis la data de 30.03.2011 de către (…), în dosarul de executare silită 148/2009, imobilul fiind adjudecat la preţul de (…).16 lei, în contra debitorilor B.E, Klosz P. şi moştenitorii defunctului Klosz A.-Zsombor.
 
În acest fel, pârâta a dobândit terenul liber de orice sarcini, astfel că o eventuală anulare a titlului său ar conduce la evicţiunea sa totală cu privire la bunul imobil adjudecat. Mai invocă pârâta că toate actele de înstrăinare anterioare au fost încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, dar şi că este un dobânditor de bună-credinţă. În privinţa excepţiei de nelegalitate a HCL nr. 563/30.11.2000, arată pârâta că respectiva hotărâre a avut mai multe dispoziţii, iar schimbul criticat în cauza de faţă constituie doar un punct al hotărârii Consiliului Local“, conform datelor oficiale aflate la dosar.
 
Aşa cum precizam şi mai sus, dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa din 2013, cauza primind numărul unic de înregistrare 32516/212/2013. Prin sentinţa civilă nr. 9420/19.09.2014, Judecătoria Constanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului (SRI), respingând cererea ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală. Ulterior, prin decizia civilă nr. 195/17.02.2015, Tribunalul Constanţa a admis apelul promovat de Serviciul Român de Informaţii, anulând hotărârea primei instanţe şi trimiţând cauza la Judecătoria Constanţa pentru rejudecare.
 
Dosarul a fost astfel reînregistrat la Judecătoria Constanţa, sub numărul 32516/212/2013*.
 
După aproximativ 20 de termene de judecată, pe data de 15 ianuarie 2018, Judecătoria Constanţa a admis „excepţia de nelegalitate privind Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 563/30.11.2000“.
 
„Constată nelegalitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 563/30.11.2000, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 324 mp, cu număr cadastral 86, înscris în cartea funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177). Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată nulitatea parţială a contractului schimb imobiliar fără sultă încheiat între Municipiul Constanţa şi SC Alexandrinii SRL, autentificat la BNP Borună Chiraţa sub nr. 143/23.01.2001, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 324 mp, cu număr cadastral 86, înscris în cartea funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177). Constată nulitatea actelor translative de proprietate subsecvente contractului de schimb imobiliar autentificat la BNP Borună Chiraţa sub nr. 143/23.01.2001, respectiv contractul de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public Dan Pitu sub nr. 1580/12.06.2006 şi actul de adjudecare emis de BEJ Vasile Dumitru-Gabriel în dosarul de executare silită nr. 148/2009, la data de 30.03.2011. Obligă reclamantul să plătească intervenientei Enache Monika-Elena suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat - redus potrivit art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa“, potrivit minutei judecătoreşti.
 


 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii