Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:56 21 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Schimb de terenuri! SRI încearcă să anuleze în instanţă o hotărâre a Consiliului Local Constanţa din 2000

ro

03 Sep, 2019 00:00 2288 Marime text
Serviciul Român de Informaţii a chemat la judecată Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local Constanţa, o societate comercială, precum şi o persoană fizică, solicitând, printre altele, să se constate nulitatea absolută a unui contract de schimb imobiliar fără sultă încheiat şi autentificat cu numărul 143/23.01.2001.
 
Mai mult, SRI cere anularea tuturor actelor subsecvente încheiate ulterior şi derivate din contractul de schimb anterior arătat, repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de schimb, dar şi admiterea excepţiei de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa HCL nr. 563/30.11.2000. În prezent, dosarul se află pe rolul Curţii de Apel Constanţa, primul termen fiind stabilit pentru data de 6 noiembrie.
 
Dosarul se află pe rolul instanţelor din Constanţa încă din 2013. Pe data de 15 ianuarie 2018, la solicitarea Serviciului Român de Informaţii, Judecătoria Constanţa a constatat nelegalitatea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa 563/30.11.2000, decizia magistraţilor vizând, aşa cum reiese din documentele oficiale, un teren în suprafaţă de 324 de metri pătraţi, cu număr cadastral 86, înscris în cartea funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177).
 
În continuare, tot potrivit minutei judecătoreşti, Judecătoria Constanţa a constatat nulitatea parţială a contractului de schimb imobiliar fără sultă încheiat între Municipiul Constanţa şi SC Alexandrinii SRL, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 324 mp, cu numărul cadastral 86, înscris în cartea funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177).
 
„Constată nulitatea actelor translative de proprietate subsecvente contractului de schimb imobiliar autentificat la BNP Borună Chiraţa sub nr. 143/23.01.2001, respectiv contractul de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public Dan Pitu sub nr. 1580/12.06.2006 şi actul de adjudecare emis de BEJ Vasile Dumitru-Gabriel în dosarul de executare silită nr. 148/2009, la data de 30.03.2011“, se mai arată în decizia Judecătoriei Constanţa.
 
În luna martie 2018, hotărârea Judecătoriei Constanţa a fost atacată atât de către Consiliului Local Constanţa, de Municipiul Constanţa prin Primar, cât şi de o altă parte din dosar (persoană fizică), respectiv Mirela Valentina Ţugulea.
 
Dosarul a ajuns pe rolul Secţiei I Civile din Tribunalul Constanţa pe data de 26 martie 2018.
 
După trei termene de judecată, pe data de 6 februarie 2019, judecătorii de la Tribunalul Constanţa au respins apelul formulat de pârâta Ţugulea Mirela ca neîntemeiat, însă au admis apelul formulat de pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Consiliul Local Constanţa.
 

Pe cale de consecinţă, instanţa a schimbat în tot sentinţa civilă nr. 300/15.01.2018 pronunţată de Judecătoria Constanţa în sensul că a respins excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local Constanţa nr. 563/30.11.2000 ca inadmisibilă. Totodată, Tribunalul Constanţa a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată şi a obligat Serviciul Român de Informaţii la plata către apelanţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Consiliul Local Constanţa a sumei de 913,18 lei (613,68 lei onorariu avocat şi 317,50 lei taxă de timbru).
 
Decizia Tribunalului Constanţa a fost atacată la Curtea de Apel Constanţa, atât de către SRI, cât şi de Ţugulea Mirela. Primul termen în apelul cauzei a fost stabilit pentru data de 6 noiembrie.
 
SRI, administrator al complexului Neptun
 
Prin cererea de chemare în judecată, Serviciul Român de Informaţii a arătat că este administrator al complexului Neptun - împreună cu terenul aferent, din staţiunea Mamaia, în temeiul HG nr. 681/02.12.1993, iar ulterior, prin HG nr. 861/27.11.1993, s-a dispus transmiterea, cu titlu gratuit, a unui teren aferent aceluiaşi complex, din administrarea Consiliului Local Constanţa în administrarea SRI. Bunurile astfel dobândite în administrare fac parte din proprietatea publică a Statului Român, iar suprafaţa totală a terenului aferent complexului Neptun este de (…) mp.
 
Serviciul Român de Informaţii a mai precizat că Municipiul Constanţa, „în baza unei hotărâri nelegale - respectiv HCL nr. 563/30.11.2000, a realizat schimbul unor terenuri, între care şi suprafaţa de 324 mp, din totalul celor (…) mp înscrişi în cartea funciară nr. (…), cu nr. cadastral (…), din proprietatea Statului Român. Astfel, devin incidente prevederile legale referitoare la cauza nelicită (art. 968 din vechiul Cod civil)“, potrivit datelor oficiale.
 
„Faţă de caracterul public al dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 324 mp, care este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil, consideră reclamantul (n.r. SRI) că HCL nr. 563/30.11.2000 a fost dată cu încălcarea legii, motiv pentru care se invocă excepţia de nelegalitate a acestei hotărâri. Întrucât, ulterior contractului de schimb, au fost încheiate mai multe acte translative de proprietate cu privire la terenul de 324 mp, se solicită şi anularea actelor subsecvente contractului iniţial, în concordanţă cu principiul juridic exprimat prin adagiul latin resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis“, conform actelor din dosar.
 
În replică, Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar au cerut respingerea cererii ca neîntemeiată şi obligarea Serviciului Român de Informaţii la plata cheltuielilor de judecată.
 
Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar au considerat, potrivit celor consemnate la dosar, că „actul juridic principal contestat, respectiv contractul de schimb, nu are cauză nelicită, cum pretinde reclamantul, întrucât terenurile supuse schimbului de către Municipiul Constanţa (lotul de 324 mp şi un alt lot de 706.45 mp) erau în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, intabulat ca atare la Oficiul Judeţean de Cadastru, iar schimbul de terenuri a fost aprobat prin HCL nr. 563/30.11.2000“.
 
„În ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate a hotărârii de Consiliu Local, pârâţii (n.r. Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar) invocă depăşirea termenului de sesizare a instanţei, în raport de dispoziţiile Legii nr. 554/2004. Apoi, susţin aceşti pârâţi că HCL nr. 563/30.11.2000 este legală, aprobarea schimbului făcându-se în baza unui raport de expertiză cu privire la valoarea bunurilor, evaluare însuşită de Consiliul Local“, potrivit celor din dosar.
 
La rândul său, pârâta Mirela Valentina Ţugulea a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, cu obligarea reclamantului (SRI) la plata cheltuielilor de judecată.
 
„În apărare, această parte a susţinut că a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 324 mp, din staţiunea Mamaia, jud. Constanţa, cu nr. cadastral 86 şi înscris în cartea funciară sub nr. (…), în baza Actului de adjudecare emis la data de 30.03.2011 de către (…), în dosarul de executare silită 148/2009, imobilul fiind adjudecat la preţul de (…).16 lei, în contra debitorilor B.E, Klosz P. şi moştenitorii defunctului Klosz A.-Zsombor. În acest fel, pârâta a dobândit terenul liber de orice sarcini, astfel că o eventuală anulare a titlului său ar conduce la evicţiunea sa totală cu privire la bunul imobil adjudecat. Mai invocă pârâta că toate actele de înstrăinare anterioare au fost încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, dar şi că este un dobânditor de bună-credinţă. În privinţa excepţiei de nelegalitate a HCL nr. 563/30.11.2000, arată pârâta că respectiva hotărâre a avut mai multe dispoziţii, iar schimbul criticat în cauza de faţă constituie doar un punct al hotărârii Consiliului Local“, conform datelor oficiale aflate la dosar. Revenind în instanţă Aşa cum precizam şi mai sus, dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa din 2013, cauza primind numărul unic de înregistrare 32516/212/2013.
 
Prin sentinţa civilă nr. 9420/19.09.2014, Judecătoria Constanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului (SRI), respingând cererea ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală. Ulterior, prin decizia civilă nr. 195/17.02.2015, Tribunalul Constanţa a admis apelul promovat de Serviciul Român de Informaţii, anulând hotărârea primei instanţe şi trimiţând cauza la Judecătoria Constanţa pentru rejudecare.
 
Dosarul a fost astfel reînregistrat la Judecătoria Constanţa, sub numărul 32516/212/2013*.
 
După aproximativ 20 de termene de judecată, pe data de 15 ianuarie 2018, Judecătoria Constanţa a admis „excepţia de nelegalitate privind Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 563/30.11.2000“.
 
„Constată nelegalitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 563/30.11.2000, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 324 mp, cu număr cadastral 86, înscris în cartea funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177). Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată nulitatea parţială a contractului schimb imobiliar fără sultă încheiat între Municipiul Constanţa şi SC Alexandrinii SRL, autentificat la BNP Borună Chiraţa sub nr. 143/23.01.2001, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 324 mp, cu număr cadastral 86, înscris în cartea funciară nr. 222153 (nr. vechi 16177). Constată nulitatea actelor translative de proprietate subsecvente contractului de schimb imobiliar autentificat la BNP Borună Chiraţa sub nr. 143/23.01.2001, respectiv contractul de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public Dan Pitu sub nr. 1580/12.06.2006 şi actul de adjudecare emis de BEJ Vasile Dumitru-Gabriel în dosarul de executare silită nr. 148/2009, la data de 30.03.2011. Obligă reclamantul să plătească intervenientei Enache Monika-Elena suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat - redus potrivit art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa“, potrivit minutei judecătoreşti.
 
Sursa text: rolii.ro
 
Aşa cum arătam şi mai sus, dosarul se află în prezent pe rolul Curţii de Apel Constanţa, primul termen fiind stabilit pentru începutul lunii noiembrie.
 

Alexandrinii SRL, fuziune prin absorbţie cu Neo Platonica SRL

 
Conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, consultat la data de 2 septembrie, SC Alexandrinii SRL, cu sediul în municipiul Constanţa, este radiată. Potrivit datelor din dosar, instanţa a constatat, pe parcursul judecăţii, că societatea pârâtă Alexandrinii SRL a fost radiată la data de 28 februarie 2006, ca urmare a fuziunii prin absorbţie cu societatea absorbantă Neo Platonica SRL. Aceasta din urmă a fost radiată la data de 6 noiembrie 2012, prin închiderea procedurii falimentului. Drept urmare, această persoană juridică a încetat să mai figureze în proces, în calitate de pârâtă, întrucât şi-a pierdut capacitatea procesuală de folosinţă.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii