Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:06 20 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul“ a pierdut procesul cu Primăria Constanţa. Obiectul dosarului - terenul pe care se va construi Sala Polivalentă! Cât vor primi pentru expropriere

ro

05 Sep, 2019 00:00 1574 Marime text
În luna iunie a.c., aleşii locali municipali constănţeni au fost chemaţi să aprobe procedurile pentru demararea exproprierilor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5.000 de locuri”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii.

Un fost consilier local municipal PSD, Mihai Valentin Surghie, urmează să fie despăgubit de Primăria Constanţa pentru o parte din terenurile din zonă pe care urmează să fie construită Sala Polivalentă. Valentin Surghie este asociat la SC Metal Construct SRL şi asociat la SC Sidex SRL şi SC Laborator Sidex SRL. Consilierul local este, de asemenea, membru fondator al Asociaţiei Club Sportiv Metalul Constanţa.
 
În noiembrie 2015, acesta a demisionat din Consiliul Local Municipal. Suma alocată la rectificarea bugetară a fost votată la sfârşitul lunii iulie. Pentru această expropriere este de aproximativ 600.000 de lei.
 
Imobilele cuprinse în coridorul de expropriere reprezintă proprietatea privată a persoanelor juridice sus menţionate, în suprafaţă totală de 1.035,00 mp, iar transferul dreptului de proprietate asupra acestora în proprietatea publică a municipiului Constanţa, operată de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere, după o justă despăgubire.
 
Sumele necesare plăţii despăgubirilor în vederea efectuării exproprierii potrivit acestui amplasament sunt stabilite prin raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, conform prevederilor art. 5 alin. 1 al Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, realizat de SC Management Consulting Solutions SRL, prin evaluator dr. ing. Dragoş Mihai Ipate.
 
Sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele ce fac parte din coridorul de expropriere sunt în cuantum de:
- 38.136,00 euro pentru construcţie vestiar - Cl (227,00 mp) - 27.492,00 euro pentru construcţie tribună - C2 (474,00 mp) - 58.784,00 euro pentru construcţie vestiar - C3 (334,00 mp). Aceste sume vor fi alocate de la bugetul local al municipiului Constanţa (vezi anexa în imaginea de mai jos).

Judecătorii au respins solicitarea Asociaţiei Club Sportiv Metalul Constanţa

 
Pe rolul instanţelor sunt mai multe dosare între municipalitate şi Asociaţia Club Sportiv Metalul Constanţa, cea care revendică două terenuri în suprafaţă totală de 700 mp.
Astfel este înregistrat dosarul civil nr. 249/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, prin care reclamanta Asociaţia Clubul Sportiv Metalul Constanţa a solicitat în contradictoriu cu Primarul municipiului Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar şi Consiliul Local al municipiului Constanţa anularea certificatului de urbanism nr. 4155/09.11.2018, eliberat pentru desfiinţarea construcţiilor Cl, C2, C3, C13, C14, C15, situate în Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 254.
 Menţionăm că imobilele C1 şi C2, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism de desfiinţare nr. 4155/09.11.2018, fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare enumerate anterior.
 
Magistraţii de la Tribunalul Constanţa au decis la termenul din 22 august în dosarul 249/118/2019, având ca obiect anulare act administrativ certificat de urbanism nr. 4155/09.11.2018, să respingă cererea Asociaţia Club Sportiv Metalul. „Respinge cererea ca inadmisibilă. Respinge excepţia de nelegalitate ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, se arată în minuta magistraţilor.
 

Povestea din spatele procesului 


O parte din amplasamentul viitoarei Săli Polivalente are o situaţie juridică incertă. În zonă există un teren de rugby, care a fost dat în folosinţă unui club de sport. În vecinătatea acestuia, există un teren care este proprietatea unei persoane juridice ce a notificat Primăria Constanţa. Totodată, un teren care aparţine RATC. Regia nu a efectuat formele de publicitate imobiliară, însă pretinde un drept asupra construcţiei-vestiar. Totodată, prin adresa nr. 73838/2018, RATC a informat Primăria că mijlocul fix „clădire stadion” cu număr de inventar 11210 se află sub sechestru la ANAF, conform procesului-verbal de sechestru nr. 9052/06.04.2017.


Directorul Regiei de Transport în Comun, Bogdan Niţă, a precizat că cei 58.784 de euro, bani pe care municipalitate îi va plăti în contul exproprierii, vor merge direct către ANAF pentru stingerea unei părţi din datoria existentă în acest moment.
 
În cursul lunii noiembrie a anului 2018, la un interval de aproximativ 11 ani de la efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară în vederea asigurării opozabilităţii drepturilor reale imobiliare ale Municipiului Constanţa faţă de terţi, Primăria a fost notificată prin adresa nr. 206874/28.11.2018 de Asociaţia Club Sportiv „Metalul“ cu privire la faptul că pe terenul ce constituie viitorul amplasament al Sălii Polivalente aceasta deţine în proprietate clădirile C1-vestiar, în suprafaţă construită de 227,00 mp C2, tribună în suprafaţă de 474,00 mp, aşa cum sunt identificate în documentaţia cadastrală.
 
Asociaţia Club Sportiv „Metalul“ a pretins drept de proprietate şi asupra aleilor din incintă, reţelelor de utilităţi, gradenelor, covorului gazon natural, tabelei de marcaj electronice, împrejmuirii gard şi instalaţiile de drenaj, precum şi un drept de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 14.553,43 mp pe toată durata de existenţă a construcţiilor, toate situate în Constanţa, str. Badea Cârţan, Baza Sportivă Somaco.
 
Prin adresa nr. 6370/08.10.1986, emisă de Comitetul executiv al Consiliului Popular al Municipiului Constanţa, se comunica Întreprinderii de Materiale în Construcţii Constanţa „acordul de principiu” pentru repartizarea zonei sportive din cadrul parcului de agrement şi sport din Tomis Nord” şi amenajarea unui teren de fotbal în suprafaţă de 14.000,00 mp.
 
Conform dispoziţiilor HG nr. 1176/02.11.1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în Industrie, Întreprinderea de Materiale în Construcţii Constanţa s-a reorganizat în SC Somaco SA. Ulterior, prin HCL nr. 123/2000, se respinge cererea SC Somaco SA Bucureşti Sucursala Constanţa privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanţa necesar intrării în proprietate asupra terenului aferent obiectivului Baza Sportivă „Conpref“, cu o suprafaţă de 15.310,44 mp.
 
Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 59/22.12.2005 încheiat sub semnătură privată, SC Somaco SA Bucureşti vinde către SC Structuri din Oţel SRL patrimoniul bazei sportive a SC Somaco SA Tomis Nord, situată în Constanţa, în suprafaţă totală de 14.553,43 mp.
 
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 740/31.12.2005 încheiat sub semnătură privată, SC Structuri din Oţel SRL vinde către Surghie Valentin Mihai şi Surghie Elisabeta patrimoniul bazei sportive (fosta SC Somaco SA). De asemenea, prin contractul de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008 încheiat sub semnătură privată, Surghie Valentin Mihai şi Surghie Elisabeta vând către Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul Constanţa” patrimoniul bazei sportive (fosta SC Somaco SA) amplasate pe terenul în suprafaţă totală de 14.553,43 mp.
 
Conform adresei SPIT nr.T5449/21.01.2019, la data de 16.01.2019, Surghie Valentin-Mihai a înregistrat declaraţia de scoatere din evidenţă a bunurilor imobile înregistrate pe persoană fizică, înregistrate în baza contractului de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008 încheiat cu Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul” Constanţa, procesului-verbal de predare-primire din data de 15.06.2008 şi actului recognitiv cu încheiere de autentificare nr. 251/05.06.2008, tot la aceeaşi dată, respectiv 16.01.2019, Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul” Constanţa a solicitat înscrierea în evidenţele fiscale a imobilului reprezentând Baza Sportivă (fosta SOMACO), compus din construcţii şi teren în folosinţă, declaraţie la care a anexat fotocopia contractului de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008, încheiat cu numiţii Surghie Valentin-Mihai şi Surghie Elisabeta.
 
În adresa SPIT nr. T1045/08.01.2019 se menţionează că S.M.0 Prefabricate pentru Construcţii SA (fosta SC SOMACO SA) figurează înregistrată în evidenţele fiscale cu imobil situat în Constanţa, str. Badea Cartan, cartier Tomis Nord, compus din clădire - vestiare şi anexe, teren sportiv şi teren intravilan în folosinţă în suprafaţă de 15.310,28 mp, cu menţiunea că nu deţine documente justificative privind modul de dobândire. În cea de-a doua speţă, prin Decizia nr. 361/11.11.1972 emisă de Consiliul Popular al Judeţului Constanţa, se transmite din administrarea municipiului Constanta în administrarea întreprinderii de Transporturi Constanţa terenul proprietate de stat în suprafaţă de 2,67 ha situat în municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, la vest de complexul sportiv „Voinţa”.
 
Prin HCL nr. 459/21.11.2003 se aprobă retragerea dreptului de administrare al RATC pentru terenul în suprafaţă de 2,54 ha situat în Complexul Sportiv „Badea Cârţan”. Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa a informat Primăria că deţine pe acelaşi amplasament o construcţie cu destinaţia de vestiar în suprafaţă de 334,00 mp, construcţie notată C3 în extrasul de carte funciară nr. 208774, pentru care a prezentat autorizaţia nr. 3891/14.06.1989 pentru executare de lucrări „grup sanitar cu vestiare”.
  

Al doilea dosar, suspendat până la soluţionarea primului


În al doilea dosar civil, nr. 1768/212/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa, având ca obiect acţiune posesorie, Asociaţia Club Sportiv Metalul Constanţa solicită obligarea pârâţilor Primarul municipiului Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local al municipiului Constanţa să înceteze orice act de tulburare a posesiei şi folosinţei asupra imobilului situat în Constanţa, str. Badea Cârţan, în suprafaţă totală de 14.553,43 mp. La termenul de judecată din data de 14.06.2019, în temeiul art.413 alin.1, pct. 1. din Codul de procedură civilă, instanţa de judecată a dispus suspendarea judecăţii până la soluţionarea definitive a dosarului civil nr. 249/118/2019.
 
Potrivit art. 1 alin. 2 din HG 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, „Coridorul de expropriere reprezintă suprafaţa de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi afectată de lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, stabilită pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentaţiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi delimitate în baza unui plan topografic realizat în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.
 

Un al treilea dosar în care Consiliul Local şi Primăria sunt chemate la bară în aceeaşi speţă  


Pe 25 iulie a.c., Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul” Constanţa a înregistrat pe rolul civil al Judecătoriei Constanţa dosarul 20275/212/2019, prin care cheamă în judecată Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local Constanţa şi pe primarul municipiului Constanţa, obiectul dosarului fiind „asigurare dovezi”. Nu s-a stabilit deocamdată un termen în acest caz, dată fiind vacanţă judecătorească.
 
Citeşte şi:
 
Asociaţia Club Sportiv Metalul Constanţa, dosar după dosar pentru a obliga Primăria să îi plătească. Făgădău a rezervat 600.000 de lei la rectificarea bugetară pentru această expropriere

Sala Polivalentă din Constanța va fi construită de firma care a blocat licitațiile pentru Cazino și Parcul Arheologic (galerie foto)

Primăria Constanța a eliberat certificatul de urbanism pentru Sala Polivalentă. Unde va fi situată și cum va arăta

Manuela Pătrăşcoiu, director general al Companiei Naţionale de Investiţii, despre Sala de Sport Polivalentă de 5.000 de locuri de la Constanţa!

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii