Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:23 28 02 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Asociaţia Club Sportiv Metalul Constanţa, dosar după dosar pentru a obliga Primăria să îi plătească. Făgădău a rezervat 600.000 de lei la rectificarea bugetară pentru această expropriere

ro

27 Jul, 2019 00:00 2013 Marime text
Luna trecută, aleşii locali municipali au fost chemaţi să aprobe procedurile pentru demararea exproprierilor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Sală Sport Polivalentă - 5.000 de locuri”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii.
 
Un fost consilier local municipal PSD, Mihai Valentin Surghie, urmează să fie despăgubit de Primăria Constanţa pentru o parte din terenurile din zonă pe care urmează să fie construită Sala Polivalentă. Suma alocată la rectificarea bugetară care va fi votată la sfârşitul acestei luni pentru această expropriere este de 600.000 de lei, în condiţiile în care pe rolul instanţelor există încă un proces între municipalitate şi Asociaţia Club Sportiv Metalul Constanţa, cea care revendică terenul.
 
Valentin Surghie este asociat la SC Metal Construct SRL şi asociat la SC Sidex SRL şi SC Laborator Sidex SRL. Consilierul local este, de asemenea, membru fondator al Asociaţiei Club Sportiv Metalul Constanţa. În noiembrie 2015, acesta a demisionat din Consiliul Local Municipal.

Povestea din spatele procesului


O parte din amplasamentul viitoarei Săli Polivalente are o situaţie juridică incertă. În zonă există un teren de rugby, care a fost dat în folosinţă unui club de sport. În vecinătatea acestuia, există un teren care este proprietatea unei persoane juridice ce a notificat Primăria Constanţa. Totodată, un teren care aparţine RATC are sechestru instituit de ANAF.
 
În cursul lunii noiembrie a anului 2018, la un interval de aproximativ 11 ani de la efectuarea formalităţilor de publicitate imobiliară în vederea asigurării opozabilităţii drepturilor reale imobiliare ale Municipiului Constanţa faţă de terţi, Primăria a fost notificată prin adresa nr. 206874/28.11.2018 de Asociaţia Club Sportiv „Metalul“ cu privire la faptul că pe terenul ce constituie viitorul amplasament al Sălii Polivalente aceasta deţine în proprietate clădirile C1-vestiar, în suprafaţă construită de 227,00 mp C2, tribună în suprafaţă de 474,00 mp, aşa cum sunt identificate în documentaţia cadastrală.
 
Asociaţia Club Sportiv „Metalul“ a pretins drept de proprietate şi asupra aleilor din incintă, reţelelor de utilităţi, gradenelor, covorului gazon natural, tabelei de marcaj electronice, împrejmuirii gard şi instalaţiile de drenaj, precum şi un drept de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 14.553,43 mp pe toată durata de existenţă a construcţiilor, toate situate în Constanţa, str. Badea Cârţan, Baza Sportivă Somaco. Prin adresa nr. 6370/08.10.1986, emisă de Comitetul executiv al Consiliului Popular al Municipiului Constanţa, se comunica Întreprinderii de Materiale în Construcţii Constanţa „acordul de principiu” pentru repartizarea zonei sportive din cadrul parcului de agrement şi sport din Tomis Nord” şi amenajarea unui teren de fotbal în suprafaţă de 14.000,00 mp.
 
Conform dispoziţiilor HG nr. 1176/02.11.1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în Industrie, Întreprinderea de Materiale în Construcţii Constanţa s-a reorganizat în SC Somaco SA. Ulterior, prin HCL nr. 123/2000, se respinge cererea SC Somaco SA Bucureşti Sucursala Constanţa privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanţa necesar intrării în proprietate asupra terenului aferent obiectivului Baza Sportivă „Conpref“, cu o suprafaţă de 15.310,44 mp.
 
Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 59/22.12.2005 încheiat sub semnătură privată, SC Somaco SA Bucureşti vinde către SC Structuri din Oţel SRL patrimoniul bazei sportive a SC Somaco SA Tomis Nord, situată în Constanţa, în suprafaţă totală de 14.553,43 mp.
 
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 740/31.12.2005 încheiat sub semnătură privată, SC Structuri din Oţel SRL vinde către Surghie Valentin Mihai şi Surghie Elisabeta patrimoniul bazei sportive (fosta SC Somaco SA). De asemenea, prin contractul de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008 încheiat sub semnătură privată, Surghie Valentin Mihai şi Surghie Elisabeta vând către Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul Constanţa” patrimoniul bazei sportive (fosta SC Somaco SA) amplasate pe terenul în suprafaţă totală de 14.553,43 mp.
 
Conform adresei SPIT nr.T5449/21.01.2019, la data de 16.01.2019, Surghie Valentin-Mihai a înregistrat declaraţia de scoatere din evidenţă a bunurilor imobile înregistrate pe persoană fizică, înregistrate în baza contractului de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008 încheiat cu Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul” Constanţa, procesului-verbal de predare-primire din data de 15.06.2008 şi actului recognitiv cu încheiere de autentificare nr. 251/05.06.2008, tot la aceeaşi dată, respectiv 16.01.2019, Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul” Constanţa a solicitat înscrierea în evidenţele fiscale a imobilului reprezentând Baza Sportivă (fosta SOMACO), compus din construcţii şi teren în folosinţă, declaraţie la care a anexat fotocopia contractului de vânzare-cumpărare din data de 15.06.2008, încheiat cu numiţii Surghie Valentin-Mihai şi Surghie Elisabeta.
 
În adresa SPIT nr. T1045/08.01.2019 se menţionează că S.M.0 Prefabricate pentru Construcţii SA (fosta SC SOMACO SA) figurează înregistrată în evidenţele fiscale cu imobil situat în Constanţa, str. Badea Cartan, cartier Tomis Nord, compus din clădire - vestiare şi anexe, teren sportiv şi teren intravilan în folosinţă în suprafaţă de 15.310,28 mp, cu menţiunea că nu deţine documente justificative privind modul de dobândire. În cea de-a doua speţă, prin Decizia nr. 361/11.11.1972 emisă de Consiliul Popular al Judeţului Constanţa, se transmite din administrarea municipiului Constanta în administrarea întreprinderii de Transporturi Constanţa terenul proprietate de stat în suprafaţă de 2,67 ha situat în municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, la vest de complexul sportiv „Voinţa”.
 
Prin HCL nr. 459/21.11.2003 se aprobă retragerea dreptului de administrare al RATC pentru terenul în suprafaţă de 2,54 ha situat în Complexul Sportiv „Badea Cârţan”. Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa a informat Primăria că deţine pe acelaşi amplasament o construcţie cu destinaţia de vestiar în suprafaţă de 334,00 mp, construcţie notată C3 în extrasul de carte funciară nr. 208774, pentru care a prezentat autorizaţia nr. 3891/14.06.1989 pentru executare de lucrări „grup sanitar cu vestiare”.
 
Nici RATC nu a efectuat formele de publicitate imobiliară, însă pretinde un drept asupra construcţiei-vestiar. Totodată, prin adresa nr. 73838/2018, RATC a informat Primăria că mijlocul fix „clădire stadion” cu număr de inventar 11210 se află sub sechestru la ANAF, conform procesului-verbal de sechestru nr. 9052/06.04.2017.
 
Asociaţia a deschis mai multe procese Primăriei şi Consiliul Local. Astfel este înregistrat dosarul civil nr. 249/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, prin care reclamanta Asociaţia Clubul Sportiv Metalul Constanţa a solicitat în contradictoriu cu Primarul municipiului Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar şi Consiliul Local al municipiului Constanţa anularea certificatului de urbanism nr. 4155/09.11.2018, eliberat pentru desfiinţarea construcţiilor Cl, C2, C3, C13, C14, C15, situate în Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 254.
 
Menţionăm că imobilele C1 şi C2, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism de desfiinţare nr. 4155/09.11.2018, fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare enumerate anterior. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 7.08.2019.
 
Prin al doilea dosar civil, nr. 1768/212/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa, având ca obiect acţiune posesorie, Asociaţia Club Sportiv Metalul Constanţa solicită obligarea pârâţilor Primarul municipiului Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local al municipiului Constanţa să înceteze orice act de tulburare a posesiei şi folosinţei asupra imobilului situat în Constanţa, str. Badea Cârţan, în suprafaţă totală de 14.553,43 mp. La termenul de judecată din data de 14.06.2019, în temeiul art.413 alin.1, pct. 1. din Codul de procedură civilă, instanţa de judecată a dispus suspendarea judecăţii până la soluţionarea definitive a dosarului civil nr. 249/118/2019.
 
Potrivit art. 1 alin. 2 din HG 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, „Coridorul de expropriere reprezintă suprafaţa de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi afectată de lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, stabilită pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentaţiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi delimitate în baza unui plan topografic realizat în sistemul naţional de proiecţie STEREOGRAFIC 1970.
 
Potrivit art. 1, alin. 5 din HG 53/2011, documentaţia privind coridorul de expropriere va avea anexată lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale. Conform documentaţiei, pentru realizarea obiectivului de investiţii este necesară o suprafaţă totală de 60.192,00 mp, teren care va fi ocupat definitiv, aflat în intravilanul teritorial administrativ al municipiului Constanţa, iar imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local, respectiv amplasamentul „Sală Sport Polivalentă – 5.000 locuri“ sunt identificate ca fiind construcţiile C1, C2, C3, construcţii pentru care au fost identificaţi ca proprietari/titulari ai unor drepturi reale Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul” Constanţa şi Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa.
 
Imobilele cuprinse în coridorul de expropriere reprezintă proprietatea privată a persoanelor juridice sus menţionate, în suprafaţă totală de 1.035,00 mp, iar transferul dreptului de proprietate asupra acestora în proprietatea publică a municipiului Constanţa, operată de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere, după o justă despăgubire.
 
Sumele necesare plăţii despăgubirilor în vederea efectuării exproprierii potrivit acestui amplasament sunt stabilite prin raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, conform prevederilor art. 5 alin. 1 al Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, realizat de SC Management Consulting Solutions SRL, prin evaluator dr. ing. Dragoş Mihai Ipate.
 
Sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele ce fac parte din coridorul de expropriere sunt în cuantum de:
- 38.136,00 euro pentru construcţie vestiar - Cl (227,00 mp) - 27.492,00 euro pentru construcţie tribună - C2 (474,00 mp) - 58.784,00 euro pentru construcţie vestiar - C3 (334,00 mp). Aceste sume vor fi alocate de la bugetul local al municipiului Constanţa.
 

Un al treilea dosar în care Consiliul Local şi Primăria sunt chemate la bară în aceeaşi speţă

 
Pe 25 iulie a.c., Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul” Constanţa a înregistrat pe rolul civil al Judecătoriei Constanţa dosarul 20275/212/2019, prin care cheamă în judecată Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local Constanţa şi pe primarul municipiului Constanţa, obiectul dosarului fiind „asigurare dovezi”. Nu s-a stabilit deocamdată un termen în acest caz, dată fiind vacanţă judecătorească.

Citeşte şi:
 
Un fost consilier local PSD va fi despăgubit Încep exproprierile imobilelor situate pe amplasamentul viitoarei Săli Polivalente din Constanţa (document)

 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii