Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:00 07 05 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Tulcea și regalitatea Vizitele familiei regale în orașul Tulcea

ro

28 Apr, 2018 00:00 3271 Marime text
Mărturii despre vizitele efectuate de către membrii Familiei Regale în Dobrogea sunt păstrate în cotidienele locale ale vremii, unde ne este prezentat cu lux de amănunte modul în care se pregăteau dobrogenii să-și întâmpine Marele Căpitan: Domnul Românilor.
 
Legătura Familiei Regale cu Dobrogea s-a întărit și concretizat la 14 noiembrie 1878, atunci când, din ordinul Marelui lor Căpitan, trupele române au luat în posesiune Dobrogea, ocupată până atunci de trupele rusești.
 
Cuvintele adresate dobrogenilor au fost „nu numai frumoase, ci și profetice“, după cum afirma autorul articolului publicat în ziarul „Farul“ de Constanța: „Voi de acum atârnați de un Stat, unde nu voința arbitrară, ci legea dezbătută și încuviințată de națiune, hotărăște și ocârmuiește. În curând provincia voastră, pe cale constituțională, va primi o organizațiune definitivă, care va ține seamă de trebuințele și de moravurile voastre, care va așeza pe temelii statornice pozițiunea voastră cetățenească“.
 
La 14 septembrie 1895, cu prilejul inaugurării podului peste Dunăre, Majestatea Sa Regele Carol I a putut afirma cu mândrie, în documentul menit să comemoreze acel eveniment: „De azi înainte nimic nu mai desparte România din stânga Dunării de Dobrogea, pe care, prin vitejia ostașilor noștri din războiul de la 1877, am împreunat-o din nou cu Patria-mumă“.
 
De asemenea, Majestatea Sa afirma: „Monumentele sunt istoria vie a popoarelor!“ Monumentul ridicat la Tulcea, pentru a comemora reanexarea Dobrogei la România, urma să fie inaugurat de către familia regală la 2 mai 1904. Piatra fundamentală a Monumentului Independenței a fost pusă de către domnitorul Carol I cu prilejul primei sale vizite în orașul Tulcea, din 15 octombrie 1879.
 

 
Domnitorul Carol I, mulțumind pentru întâmpinare, spuse: „Voi iubi Dobrogea precum iubesc România, din care astăzi face parte. Toate silințele Mele vor fi îndreptate spre a da acestei provincii dezvoltarea cea mai întinsă și fericită, la care are drept prin importanța și poziția sa“.
 
După 25 de ani, Familia Regală revenea pe plaiurile nord-dobrogene, în orașul Tulcea. Ce s-a întâmplat în Dobrogea timp de 25 de ani? S-au construit și deschis școli pentru toate minoritățile ce alcătuiau populația Dobrogei; cultele religioase s-au putut dezvolta; populația a fost împroprietărită; Dobrogea a fost brăzdată de șosele, o cale ferată, un pod peste Dunăre, un serviciu de navigațiune fluvial și maritim, toate contribuind la dezvoltarea comerțului dobrogean, iar porturile Sulina și Constanța, aș adăuga Tulcea, au devenit porturi cu reputație europeană. În toate comunele Dobrogei existau legături telefonice. Justiția și-a deschis porțile pentru toți - fără deosebire de origine și confesiune.
 

Cum să nu fie populația Dobrogei entuziasmată la știrea că familia Regală vizitează orașele dobrogene? Niciodată Tulcea n-a fost atât de frumos decorată. Debarcaderul îmbrăcat cu verdeață și drapele tricolore. În fața debarcaderului, un arc de triumf cu inscripția: „BINE AȚI VENIT“. În fața Agenției Navigației Fluviale Române erau amenajate pavilionul regal și tribunele oficiale. Șlepul „Luiza“ purta inscripția „TRĂIASCĂ DINASTIA“. Cheiul și străzile I.C. Brătianu, Carol, strada Vămii erau împodobite cu verdeață, stindarde naționale. Ghirlandele erau așezate pe stâlpi pe ambele părți ale străzilor până la hotelul Carol, în fața căruia se ridica un arc de triumf purtând inscripția: „TRĂIASCĂ MARELE REGE CARE NE-A REDAT PATRIEI“.
 
La Cercul Militar apărea inscripția: „TRĂIASCĂ REGELE ȘI REGINA“, apoi, în fața cercului, la întretăierea străzilor Carol și Elisabeta, un alt arc de triumf, purtând pe revers „TRĂIASCĂ GENIALA REGINĂ“.
 
Toate prăvăliile până la întretăierea străzilor Carol și Sf. Nicolae au fost împodobite. La întretăierea străzilor principale Ferdinand și Sf. Nicolae, un arc de triumf cu inscripția: „TRĂIASCĂ AUGUSTA FAMILIE PRINCIARĂ“.
Drumul spre catedrala orașului era împodobit de o parte, iar în Piața Mircea, un arc de triumf cu inscripția: „15 OCTOMBRIE 1879-2 MAIU 1904“. Toți arborii din parcul Carmen Sylva erau împodobiți cu stegulețe tricolore. Aproape de intrarea în palat se înălța un arc cu inscripția: „TRĂIASCĂ REGELE ȘI REGINA“.
 
 

 
 
Pe colnicul Hora, la Monumentul Independenței, se înălța un arc de triumf, în stil elvețian, purtând inscripția: „TULCEA RECUNOSCĂTOARE ÎNȚELEPTULUI STĂPÂNITOR“. La capătul aleii ce duce sus la monument, un arc de triumf cu inscripția: „SIRE IATĂ VEȘNICA AMINTIRE A VITEJIEI VOASTRE“. În port și pe străzile orașului pe unde urma să treacă familia regală se adunaseră locuitorii și cei veniți din județ.
 
Momentul sosirii familiei regale în portul Tulcea a fost anunțat de către vaporul „Dunărea“ al Serviciului Hydraulic, care avea ca misiune avant-garda. La ora 10, acesta trecu prin fața pontonului Agenției Navigațiunii Fluviale Române, urmat de canoniera „Oltul“, pe care se aflau Alteța Sa Regală Principele Ferdinand și Auguștii Săi Copii. Pe yachtul regal „Orient“ se aflau Altețele Lor Regale, urmate de d-ra Astor, domnul prim-ministru Sturza, ministru Porumbaru, domnul inginer inspector general Saligny și domnul Ștefănescu, directorul navigației. Pregătit pentru întâmpinarea oaspeților era domnul Comșa, primarul orașului, care aștepta membrii familiei regale cu tradiționalele pâine și sare, salutând prin următoarele cuvinte:
 
„Bine ați venit, Majestate, în această parte a țării, redevenită românească pentru vecie, mulțumită majestății Voastre și a bravilor ostași care au luptat pentru a Patriei mărire și glorie.
 
Poporul Tulcea din oraș, ca și din județ, s-a grăbit să iasă întru întâmpinarea Liberatorului său, ca prin călduroase aclamațiuni să dovedească iubirea și devotamentul nemărginit ce păstrează Majestății Voastre și întregii Dinastii și să Vă asigur că s-a îndeplinit în totul poruncile Majestății Voastre, cuprinse în proclamațiunea ce ne-ați dat în veci neuitata zi de 14 Noiembrie 1878, când ca stăpânitor Ați pus piciorul pe pământul Dobrogean. Binecuvântată fie în veci acea zi în care am fost readuși la sânul scumpei noastre Mame.
O altă dorință a Majestății Voastre a fost îndeplinită, falnicul monument al reanexării Dobrogei s-a înălțat pe acea frumoasă stâncă desemnată de Majestatea Voastră. El vorbește lumii, va vorbi posterității de vitejia Dorobanțului și Marelui Căpitan, gloriosul nostru Rege.
Binecuvântată de Dumnezeu a fost această țară ale cărei destine au fost încredințate Majestății Voastre Mare Rege.
Să trăiți Majestate!
Să trăiască Majestatea Sa Regina!
Să trăiască Altețele Lor Regale!
Să trăiască micii Principi, feți frumoși ai României!“
 
După prezentarea raportului trupei de către colonel Boerescu, au coborât pe uscat comandantul brigăzii și locotenent-colonel Mihăilescu, comandantul Regimentului 33, membrii Familiei Regale. Majestatea Sa Regele Carol I a trecut în revistă corpul ofițeresc în mare ținută de ceremonie, având în flancul drept pe Alteța Sa Principele Ferdinand în calitate de comandant al corpului II de armată și garda de onoare cu drapel.
 
Majestății Sale Reginei, Alteței Sale Regale Principesa Maria și micilor Principi le-au fost oferite buchete de flori. Majestății Sale Regele Carol I i-a fost oferit un album cu imagini dobrogene pe care a fost imprimată proclamația Majestății Sale dată locuitorilor dobrogeni în 14 Noiembrie 1878.
 
Delegația a pornit spre catedrala orașului („Sf. Nicolae”), unde a fost întâmpinată de către epitropi. La intrarea în biserică, părintele Grigorescu, protoiereul județului, înconjurat de întregul cler, a prezentat Crucea și Evanghelia, apoi a început serviciul divin.
 
Majestatea Sa Regele Carol I nu era străin de această catedrală. În anul 1867, aflându-se în vizită la Tulcea, trece întâmplător pe la biserica aflată în construcție, dar nefinalizată. Sensibilizat de faptul că tulcenii nu dispuneau de banii necesari terminării acestei lucrări, donează bisericii 100 de galbeni de aur și un pocal de argint.
 
De la catedrală, întreg alaiul s-a îndreptat către strada care conducea spre Monumentul Independenței. În dreptul bisericii lipovenești („Sf. Treime“), populația a ieșit înaintea suveranilor cu pâine și sare. Ajunși în fața monumentului, Maiestatea Sa Regele și-a amintit cu emoție momentul de acum 25 de ani, când a pus bazele acestui monument, dându-i explicații Micului Principe Carol, care se interesa despre modul executării acestuia. S-au permis fotografiile, însăși Alteța Sa Regală Principesa Maria a fotografiat monumentul.
 
Coborând de pe colnicul Hora, în fața bisericii lipovenești („Sf. Treime“), o delegație de lipoveni îmbrăcați în haine de sărbătoare au prezentat din nou pâine și sare Maiestății Sale Regina, iar întreaga Familie Regală a intrat în biserică, unde s-au făcut rugăciuni ocazionale, pe când suveranii sărutau icoanele. După aceasta ultimă oprire, familia regală a plecat spre debarcader, luându-și rămas-bun. La ora 12, yachtul regal „Orientul“ s-a desprins de ponton, îndreptându-se spre Sulina.
 
Șapte ani mai târziu, pe 29 aprilie 1911, familia regală revenea la Tulcea. Pregătirile pentru primirea suveranilor au fost coordonate de către primarul orașului, Ștefan Borș (personalitate apreciată pentru activitatea administrativă și antreprenorială din orașul Tulcea - dovadă în acest sens sunt brevetele însoțite de medalii primite din partea Majestății Sale Regele Carol I, păstrate în colecția de medalistică a Muzeului de Istorie și Arheologie din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion“ Tulcea).
 
Străzile orașului împodobite, de la cantonul Comisiei Europene a Dunării și până la Monumentul Reanexării, tot portul a fost împodobit cu steaguri tricolore și ghirlande cu verdeață. Clădirile mai importante din oraș au fost frumos decorate: geamia, Primăria, Palatul Administrativ, fabrica Prodanoff, agențiile de vapoare, Vama și Căpitănia Portului.
 
În sunetul Imnului Regal, Majestatea Sa Regele debarcă însoțit de principii Ferdinand și Carol, Ion Lahovary, ministrul Agriculturii și Domeniilor, generalii Petricari și Mavrocordat, comandor Gracosky, colonel Berindei, dr. Grigore Antipa, Petru Sfetescu, prefectul județului Tulcea.
 
Primarul orașului Ștefan Borș întâmpină delegația adresând următoarele cuvinte: „Bine ați venit, Majestate! În numele populațiunii acestui oraș, adânc pătrunsă de iubirea și respectul cel mai desăvârșit către Măria Voastră și Augusta Voastră Dinastie, am înalta cinste a vă prezenta tradiționala pâine și sare.
 
Majestate! Populațiunea orașului Tulcea, supusă și credincioasă veșnic Măriei Voastre, care, în fruntea bravei armate române, ați redat Patriei-mume pe fiica ei răpită, Vă exprimă, prin mine, adânca ei recunoștință pentru solicitudinea ce ați binevoit a-i păstra totdeauna.
 
Chemarea dobrogenilor la o îndreptățire și constituțională și politică, a făcut ca un nou suflu de progres și civilizație să se reverse asupra moșiei marelui Voevod Mircea cel Mare, redată prin înțelepciunea și vitejia Măriei Voastre, Patriei-mume.
 
De-apururea recunoscători pentru binefacerile cu care ne-ați hărăzit. Vă dorim din adâncul sufletului nostru să trăiți încă mulți și fericiți ani, Majestate, ca să puteți realiza toate idealurile mărețe la care mereu țintiți, spre binele și propășirea neamului românesc.
 
Să trăiască Majestatea Sa Regina!
Să trăiți, Majestate!
 
Să trăiască Alteța Sa Regală Principele Ferdinand și Maria, cu Auguștii Lor copii!
 
Majestatea Sa Regele s-a interesat de starea sanitară și agricolă a județului. În sala de recepției, i-au fost prezentați oficiali ai Corpului Consular, al Magistraților și al Avocaților, membrii Consiliului Județean și Comunal, Corpul Didactic, reprezentanții Clerului de toate riturile, Camera de Comerț, Corpul Tehnic, Corpul Sanitar, fruntașii orașului și reprezentanții tuturor comunităților.
 
Având în vedere starea de sănătate, Majestatea Sa Regina a primit la bord doamnele elitei tulcene, printre care o amintim pe doamna Elisa Borș, soția primarului, învățătoare de profesie, răsplătită pentru activitatea școlară cu brevetul însoțit de medalia „Răsplata muncii pentru învățământ“, clasa I.
 
Înainte de îmbarcarea pe yachtul regal, familia regală a admirat câteva dansuri ale elevelor tulcene. În sunetul muzicii militare, suveranii s-au îmbarcat pe yacht, continuându-și călătoria spre Sulina.
 
Vizitele familiei regale în județul și orașul Tulcea au rămas în memoria și conștiința locuitorilor dobrogeni. Destinul Dobrogei s-a schimbat, iar familia regală a contribuit din plin la bunăstarea dobrogenilor. A răsplătit personalitățile locale implicate în procesul de dezvoltare a orașelor dobrogene.
 
Pentru a-și exprima prețuirea veșnică față de Regele Carol I, locuitorii orașului Tulcea i-au ridicat un bust.

 
 
Străzile Tulcei de altădată au fost denumite după numele membrilor familiei regale. Începând cu anul 1903 Liceul de Băieți s-a numit Liceul „Principele Carol“. În anul 1970, acest liceu primește numele lui Spiru Haret. Liceul de fete a purtat numele „Principesa Ileana“ (1897-1948). După 1948, liceul a fost transformat în spital, iar în prezent se fac lucrări de restaurare a clădirii, ce va adăposti în viitor sediul Episcopiei Tulcii.
 
Atenția și dragostea familiei regale pentru orașul Tulcea s-au păstrat până azi, o dovadă în acest sens fiind vizitele Regelui Mihai I și ale soției sale, Ana, în orașul și județul Tulcea (în comuna Niculițel, la Mănăstirea Cocoș, la Biserica „Sfântul Athanasie“), la Muzeul de Istorie și Arheologie.
 
Pe 24 mai 2014, în parcul hotelului Delta, în cinstea Majestății Sale Regele Mihai I al României a fost dezvelit un bust realizat din inițiativa locuitorilor tulceni. Această inițiativă demonstrează dragostea și respectul locuitorilor tulceni față de membrii familiei regale.

 
Sursa foto: ICEM Tulcea
 
Despre Ligia Dima 
 
Licențiată a Universității „Ovidius“, specializarea Istorie (2002-2007).
Doctor - Școala doctorală din cadrul Universității „Ovidius“ Constanța - cu teza „Istorie Contemporană, Progresele orașului și portului Tulcea 1878 - 1948“.
Din august 2017 este șef Birou Laboratorul de Restaurare - Conservare a Patrimoniului Mobil și Imobil. Se ocupă de coordonarea activității de restaurare - conservare, restaurator metale în formare, la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion“ Tulcea. Anterior, timp de opt ani, a fost conservator, 2001-2009, apoi, între 2009 și 2017, conservator expert.
Este autoarea lucrării „Progresele orașului port Tulcea între anii“ 1878-1948, Editura StuDis Iași, Tulcea, 2015, bazată pe teza de doctorat, dar și a monografiei „Compania de apă Tulcea 1897-2016. Trecut, prezent și viitor“, Editura StuDis Iași, Tulcea, 2016.
A participat la campania arheologică finalizată cu raport științific de specialitate ce a fost publicat. 
Autoarea a 17 articole în reviste și publicații de specialitate, la care se adaugă alte cinci articole publicate în urma participării la sesiuni naționale și două articole în urma unor sesiuni din străinătate. 
 
Citește și:
 
File din istoria oraşului Tulcea Familia Avramide (galerie foto)
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii