Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:53 25 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Nu există bază legală care să condiţioneze emiterea autorizaţiei de funcţionare cu autorizaţia de securitate la incendiu

ro

06 Nov, 2015 00:00 22642 Marime text

După tragedia de la Club Colectiv din capitală şi incendiul de la Culture Pub, care a alarmat spiritele şi la Constanţa, cetăţenii îşi pun întrebări. De ce ar funcţiona un club dacă nu are aviz de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“? Câte cluburi din Constanţa au autorizaţie de securitate la incendiu? Sunt resurse suficiente pentru a gestiona şi pentru a preveni incendiile în cluburile din Constanţa?
 
Am discutat despre aceste aspecte cu căpitanul Mihai Georgescu, adjunct al inspectorului-șef din cadrul ISU „Dobrogea“, în cadrul unui interviu online, în direct pe www.ziuaconstanta.ro.
 
1. Când sunt necesare avizele şi/sau autorizaţiile de securitate la incendiu?
 
Avizele sau Autorizaţiile de Securitate la Incendiu se solicită şi se eliberează pentru categoriile de construcţii care se regăsesc în Hotărârea Guvernului HG 1739/2006, modificată şi completată în anul 2014. Spaţiile de alimentaţie publică trebuie să aibă o arie construită mai mare de 200 mp. Acest principiu nu se aplică atunci când sunt realizate la subsolul, demisolul şi pe terasa clădirilor, fiind necesar avizul/autorizaţia de Securitate la Incendiu indiferent de aria construită sau numărul de ocupanţi. O altă categorie distinctă de alimentaţie publică o reprezintă sălile aglomerate, fiind necesar Avizul de Securitate la Incendiu indiferent de aria construită sau numărul de utilizatori.
 
Avizul de Securitate la Incendiu se emite premergător eliberării Autorizaţiei de Construire sau în cazul schimbării de destinaţie şi modificărilor constructive care nu necesită Autorizaţie de Construire şi constau în analiza proiectului privind conformitatea cu reglementările tehnice privitoare din punct de vedere al Securităţii la Incendiu. Autorizaţiile de Securitate la Incendiu se emit după recepţia clădirii la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune pentru cele care nu necesită Autorizaţie de Construire şi constă în certificarea de către personalul Inspectoratului Judeţean a măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţiile tehnice de proiectare cu cele realizate în teren.
 
Documentele necesare avizelor sau autorizaţiilor de Securitate la Incendiu sunt prevăzute în normele metodologice pe acest segment de activitate, aprobate cu Ordinul Ministrului al Afacerilor Interne din anul 2011.
 
2. Cine are obligaţia obţinerii lor?
 
Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor sau autorizaţiilor de Securitate la Incendiu le revine persoanelor fizice sau juridice care realizează investiţii noi la construcţiile propuse ori intervenţii la construcţiile existente sau după caz beneficiarul investiţiei.
 
3. Care sunt obligaţiile pe care trebuie să le îndeplinească cluburile din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor?
 
Una dintre obligaţii este aceea că numărul de căi de evacuare propuse şi realizate trebuie să fie corelat cu numărul de utilizatori ai clubului respectiv, excepţie fac spaţiile amplasate la subsol, pentru care este necesar, dacă sunt săli aglomerate, să fie prevăzute cu două căi de evacuare. Materialele utilizate în interior pentru decor sau antifonarea sunetului trebuie să fie realizate din materiale incombustibile sau ignifugate.
 
Utilizarea mijloacelor pirotehnice este permisă numai dacă este executată în condiţii de siguranţă de către pirotehnicieni atestaţi. Separarea faţă de alte încăperi ale imobilului în care funcţionează trebuie realizată prin pereţi rezistenţi la foc şi obligatoriu pentru cele care au o capacitate mai mare de 30 de locuri, uşile ce protejează căile de evacuare vor avea deschiderea către exterior, în sensul de deplasare al utilizatorilor. Exploatarea instalaţiilor electrice ce echipează unitatea de alimentaţie publică trebuie să se facă în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, fără improvizaţii sau suprasolicitări ale acestora.
 
4. Care sunt dotările minime cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru cluburi?
 
Toate unităţile de alimentaţie publică este obligatoriu să fie dotate cu stingătoare, corelate cu numărul de niveluri şi aria construită sau desfăşurată. Dacă sunt săli aglomerate, acestea trebuie echipate cu instalaţii de stins incendii, cu hidranţi interiori, hidranţi exteriori, sprinklere şi instalaţie de detecţie sau semnalizare în caz de incendiu. Dacă nu sunt săli aglomerate şi aria construită este mai mare de 600 mp, acestea trebuie echipate cu instalaţie de hidranţi interiori, instalaţie cu hidranţi exteriori şi instalaţie de detecţie sau semnalizare incendiu. În acest caz, echiparea cu instalaţie de stins incendiu cu sprinklere este obligatorie dacă aria desfăşurată a construcţiei depăşeşte 1.500 mp şi au risc mare de incendiu (840 mj/mp).
 
Toate unităţile de alimentaţie publică trebuie echipate cu instalaţie de iluminat de siguranţă pentru marcarea căilor de evacuare.
 
5. Câte cluburi din Constanţa au autorizaţie de securitate la incendiu? Cum stau la capitolul norme de incendiu?
 
În evidenţele Inspectoratului Judeţean figurează 1.178 de operatori economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică. Evidenţa este corelată cu cea publicată pe site-ul Autorităţii Naţionale de Turism. În prezent, au fost eliberate 151 de autorizaţii de Securitate la Incendiu pentru obiective în care se desfăşoară activităţi de alimentaţie publică. Menţionez că nu toate obiectivele aflate în evidenţa Inspectoratului Judeţean se încadrează în prevederile HG 1739/2006, modificată şi completată ulterior pentru care ar fi necesară solicitarea şi obţinerea avizului de Securitate la Incendiu.
 
6. Când se verifică dacă au autorizaţii de securitate la incendii sau dacă se respectă condiţiile din autorizaţii?
 
Verificările de acest gen se realizează pe timpul controalelor de prevenire a situaţiilor de urgenţă planificate, iar verificarea condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de Securitate la Incendiu se realizează prin controale tematice inopinate.
 
7. Primăria Constanţa are dreptul să dea autorizație de funcționare fără aviz de la ISU „Dobrogea“?
 
Nu există bază legală care în prezent să condiţioneze emiterea autorizaţiei de funcţionare de către Primăria Constanţa cu autorizaţia de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul Judeţean.
 
8. Poate un club să funcţioneze cu un extinctor sau fără sistem de stingere a incendiilor?
 
Dotarea minimă cu stingătoare este de minim două per nivel, iar echiparea cu instalaţii de stingere se raportează la tipul de unitate de alimentaţie publică, aria construită şi numărul de utilizatori.
 
9. Câte căi de evacuare trebuie să aibă un club?
 
Numărul de căi de evacuare se stabileşte în funcţie de destinaţia clădirii, numărul de niveluri, lungimea căilor de evacuare şi lăţimea uşilor care asigură evacuare către exterior. Un exemplu practic: într-o clădire cu 200 de persoane, care are o suprafaţă de 600 de metri, dacă lungimea căii de evacuare este de 21 de metri, sunt necesare cel puţin două căi de evacuare amplasate în direcţii opuse, cu lăţimea de 1,60 metri, pentru a asigura fiecare câte trei fluxuri de evacuare x 60 de persoane.
 
10. Legislația în vigoare le permite patronilor să declare pe proprie răspundere că respectă legile, inclusiv pe cele privitoare la protecția împotriva incendiilor. Ce înseamnă această declaraţie pe proprie răspundere?
 
Din punct de vedere al măsurii de respectare a securităţii la incendiu, legislaţia în vigoare nu le permite patronilor să declare pe propria răspundere că respectă legislaţia în domeniul subsecvent, aceştia fiind obligaţi potrivit Legii 307/2006 să solicite şi să obţină autorizaţiile de securitate la incendiu prevăzute în Hotărârea de Guvern menţionată anterior şi să respecte cerinţele legislative privind exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiilor pe care le au în administrare.
 
11. Există personal suficient pentru controlul localurilor la inspecţia de prevenire?
 
Pentru activităţile planificate a fi executate, personalul ce încadrează inspecţia de prevenire este suficient. În situaţia în care va trebui regândită planificarea iniţială, există posibilitatea ca numărul personalului încadrat în prezent să fi insuficient.
 
12. Câte controale au fost efectuate de ISU „Dobrogea“ în 2015? Ce s-a constatat în urma acestor controale?
 
Au fost controlate 25 de unităţi de alimentaţie publică de la începutul anului până în prezent. Au fost constatate 115 deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, fiind aplicate un număr de 124 de sancţiuni, dintre care 34 de amenzi în cuantum de 90.600 de lei şi 90 de avertismente. Dintre neregulile constatate se pot menţiona: nesolicitarea şi neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, neîntocmirea şi neafişarea unui plan de evacuare în caz de incendiu, exploatarea instalaţiilor electrice cu improvizaţii şi neemiterea actelor de autoritate prevăzute de normele generale de apărare împotriva incendiilor, aceste constatări enumerate nefiind limitative.
 
13. În cazul unui incident grav, precum incendiul de la Bucureşti, există resurse suficiente pentru gestionare unui caz de asemenea complexitate?
 
Inspectoratul Judeţean are resursele necesare pentru gestionarea unui asemenea eveniment. În asemenea situaţii, există o corelare între instituţiile cu rol de gestionare a situaţiilor de urgenţă prin aplicarea planurilor întocmite în acest sens. Într-un asemenea caz, intervine Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi. Se pune în aplicare planul roşu, sub coordonarea prefectului judeţului Constanţa, ceea ce înseamnă acţiune integrată a forţelor şi mijloacelor din instituţiile amintite anterior concomitent cu punerea în aplicare a planului alb pentru preluarea victimelor de către unităţile sanitare care au capacitate de primire şi tratare a victimelor rezultate în urma incidentului.
 
 
Întrebările cititorilor: 
 
ISU va putea închide localurile cu probleme. Cum va face ISU asta? Credeţi că aceste controale pot schimba ceva?
 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va putea opri funcţionarea ori utilizarea construcţiilor dacă se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu potrivit criteriilor publicate în HG nr. 915 din 4 noiembrie 2015. Constatarea aspectelor menţionate anterior se va face pe timpul controalelor ce urmează a fi desfăşurate. Consider că aceste activităţi preventive pot aduce schimbări majore prin prisma faptului că utilizatorilor clădirilor li se vor pune la dispoziţie şi serviciile de securitate, nu numai servicii de distracţie şi alimentaţie publică.
 
Am citit undeva că la două ore un om moare ars. Este adevărată această statistică? Nu e prea dură? Sau nu poate ea fi evitată?​
 
Evitarea poate fi făcută prin realizarea controalelor preventive şi conştientizarea administratorilor de cluburi astfel încât să nu se mai producă incidente din care să rezulte victime.

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Anghel Constantin 23 Jun, 2016 23:30 Avand avizul de securitate la incendiu cu scenariul de siguranta la foc si plansele aferente vizate de ISU- obtinute pe baza unui certificat de urbanism privind SCHIMBARE DE DESTINATIE partiala spatiu ADMINISTRATIV prin lucrari de recompartimentari nestructurale si transformare in CLINICA MEDICALA- deoarece nu am reusit sa obtin la un an dupa obtinerea acestui aviz AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE din diverse motive birocratice- la implinirea unui an de la emiterea avizului am avut un control de la ISU pe teren in CLINICA MEDICALA ,care intre timp a terminat toate lucrarile de amenajari interioare si si-a inceput activitatea fara a avea un P.V. de receptie finala,- eu platind amenda aferenta si indeplinind toate punctele necorespunzatore mentionate in P.V. de contraventie, exista o forma legala de a depune si obtine AUTORIZATIA ISU in situatia de functionare in care se afla acum CLINICA MEDICALA , eu avand in continuare intentia de a redepune cu completarile de avize solicitate suplimentar in vederea obtinerii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.- deci cum pot legal sa obtin autorizatia ISU fara sa am obtinuta AUTORIZATIA de CONSTRUIRE. Va multumesc pentru amabilitatea de a-mi raspunde si a-mi sugera o solutie problemei mele!- cu stima ANGHEL CONSTANTIN ( Care este termenul de valabilitate al avizului ISU si a Planului de securitate la incendiu avizat de ISU)(Mai pot fi inca o data amendat daca primesc din nou un control ISU - neavand AUTORIZATIA ISU?- doresc sa o solicit dar stiu ca nu pot fara P.V. de receptie finala pe care nu il pot obtine fara a avea o AUT DE CONSTR!!!)
  • Anghel Constantin 23 Jun, 2016 23:22 Avand avizul de securitate la incendiu cu scenariul de siguranta la foc si plansele aferente vizate de ISU- obtinute pe baza unui certificat de urbanism privind SCHIMBARE DE DESTINATIE partiala spatiu ADMINISTRATIV prin lucrari de recompartimentari nestructurale si transformare in CLINICA MEDICALA- deoarece nu am reusit sa obtin la un an dupa obtinerea acestui aviz AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE din diverse motive birocratice- la implinirea unui an de la emiterea avizului am avut un control pe teren in CLINICA MEDICALA care intre timp a terminat toate lucrarile de amenajari interioare si si-a inceput activitatea fara a avea un P.V. de receptie finala,- eu platind amenda aferenta si indeplinind toate punctele necorespunzatore mentionate in P.V. de contraventie, exista o forma legala de a depune si obtine AUTORIZATIA ISU in situatia de functionare in care se afla acum CLINICA MEDICALA , eu avand in continuare intentia de a redepune cu completarile de avize solicitate suplimentar in vederea obtinerii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.- deci cum pot legal sa obtin autorizatia ISU fara sa am obtinuta AUTORIZATIA de CONSTRUIRE. Va multumesc pentru amabilitatea de a-mi raspunde si a-mi sugera o solutie problemei mele!- cu stima ANGHEL CONSTANTIN