Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:15 16 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decizii importante luate în AGOA societății ROMNAV. Ce salarii vor avea membrii Consiliului de Administrație

ro

27 Apr, 2018 17:19 613 Marime text
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, întrunită în şedință în data de 26.04.2018 (prima convocare), la sediul societătii, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80.6718% din capitalul social, şi cu 81.0258% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.752.023 actiuni, cu unanimitatea voturilor exprimate a HOTĂRÂT:
 
Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2017, pe baza raportului Consiliului de Administrație şi al Auditorului financiar.
 
Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017.
 
Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2017.
 
Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2017.
 
Art. 5. Se aprobă ca profitul realizat în anul 2017 în cuantum de 3.027.074 lei să rămână nerepartizat.
 
Art. 6. Se aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2016, în cuantum de 3.119.236 lei să fle repartizat după cum urmează:
 
  • o parte din profit în cuantum de 657.479 lei se repartizează pentru rezultatul reportat pentru corectare erori materiale,
  • o parte din profit în cuantum de 586.757 lei se repartizează pentru destinatia de surse proprii de finantare,
  • iar restul sumei în cuantum de 1.875.000 lei se repartizează pentru distribuirea de dividende, rezultând o valoare a dividendului de 0,8671 lei brut/actiune.
 Se aprobă termenul de plată a dividendelor de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri AGOA.
 
Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru 2018.
 
Art. 8. Se aprobă plafonul de credite şi sursele de finanţare pentru programul de investiţii şi creditele de investiţii pentru anul 2018.
 
Art. 9. Se aprobă raportul anual intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exerciţiului financiar 2017.
 
Art. 10. Se aprobă revocarea unui administrator în persoana lui Antistescu Gheorghe - Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii ROMNAV S.A şi în consecinţă se aprobă radierea din evidenţa Oficiului Registrului Comertului a acestuia.
 
Se aprobă revocarea unui administrator în persoana lui Uzumtoma Florin, membru in Consiliul de Administraţie al societăţii ROMNAV S.A şi în consecintă se aprobă radierea din evidenţa Oficiului Registrului Comertului a acestuia.
Se aprobă revocarea unui administrator în persoana lui Popa Dumitru membru în Consiliul de Administraţie al societăţii ROMNAV S.A.
 
Art. 11. Având în vedere aprobarea art. 10 din prezenta hotărâre AGOA, se aprobă alegerea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii după cum urmează: Se aprobă alegerea ca administrator - membru în Consiliului de Administraţie al societăţii a lui POPA DUMITRU.
 
Se aprobă alegerea ca administrator — membru în Consiliul dc Administraţie al societăţii, a lui STRATULAT MIHNEA-SEBASTIAN.
 
Se aprobă alegerea ca administrator - Preşedinte al Consiliului de Administmlie al societătii, societatea ROBUSSINESNAV S.R.L., prin reprezentant legal ANTISTESCU GHEORGHE,
 
Art. 12. Se aprobă remuneratia membrilor Consiliului de Administratie în cuantum de 2.125 lei net/membru/lună. Remuneratia suplimentară a administratorilor, "Insărcinati cu functii specifice în cadrul Consiliului de Administratie, va putea fi stabilită de către Consiliul de Administratie în limita maximă generală de 37.500 lei de membru/lună.
 
Se aprobă durata mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri AGOA şi până la data de 26.04.2022.
 
Art. 13. Se aprobă încheierea contractelor de mandat între societate şi membrii Consiliului de Administratie.
 
Art. 14. Se aprobă mandatarea lui Antistescu Gheorghe, să semneze în numele şi pe seama societătii contractele de mandat între societate şi membrii Consiliului de Administratie şi a lui Popa Dumitru, să semneze în numele şi pe seama societătii contractul de mandat între societate şi Preşedintele Consiliului de Administratie.
 
Art. 15. Se aprobă data de 12.09.2018 ca dată de înregistrare, data de 11.09.2018 ca ex date şi data de 01.10.2018 ca data plătii.
 
Art. 16. Se mandatează Antisescu Gheorghe Preşedintele Consiliului de Administratie să semneze în numele și pentru toți asociații prezenta hotărâre
 
Art. 17. Se mandatează Rusu Ramona-Alexandra să ndeplinească, în numele şi pe seama societăţii, toate formalităţile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României,
 
 
De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societăţii ROMNAV S.A., întrunită în şedință în data de 26.04.2018 (prima convocare), la sediul societătii, a HOTĂRÂT:
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea de către Societate, în calitate de împrumutat, a liniei de credit contractate cu BRD - Grup Societe Generale, în valoare de 1.500.000 lei cu posibilitatea majorarii acesteia la valoarea de 3.000.000 lei, în functie de necesitati, pe un an de zile, perioada mai 2016 - mai 2017.
 
Art. 2. Se aprobă prelungirea contractclor de garantie încheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingătoarele Proconsulsi Voltaj.
 
Art. 3. Se aprobă mandatarea lui ANTISTESCU GHEORGHE, să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalitătilor necesare şi să semneze în numele şi pe seama societătii documentele corespunzătoare, ca urmare a aprobării art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre AGEA.
 
Art. 4. Se aprobă data de 16.05.2018 ca dată de înregistrare şi data de 15.05.2018 ca ex date.
 
Art. 5. Se mandatează ANTISTESCU GHEORGHE — Preşedintele Consiliului de Administraţie, să semneze în numele şi pentru toți acţionarii societăţii prezenta Hotărâre AGEA adoptată.
 
Art. 6. Se mandatează Rusu Ramona-Alexandra, să Indeplinească, în numele şi pe seama societăţii, toate formalităţile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA adoptată la Oficiul Registrului Comerjului şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferentă eliberate de ORC.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii