Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:14 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Concurenţei a înfiinţat Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval. Cu ce se ocupă, cine sunt cei care îl conduc şi ce averi au aceştia (documente)

ro

08 Jun, 2018 00:00 2652 Marime text

În cadrul Consiliului Concurenţei, la sfârşitul anului trecut, a fost înfiinţat Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval, care este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de administraţiile portuare, faţă de utilizatorii de infrastructură de transport naval, precum şi faţă de operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval.
 
Ca urmare a modificărilor aduse Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, prin Legea nr. 235/2017, a fost înfiinţat Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval, care este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.
 
Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de administraţiile portuare, faţă de utilizatorii de infrastructură de transport naval, precum şi faţă de operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval. Din punct de vedere decizional, Consiliul de Supraveghere este independent faţă de orice autoritate publică. Este format din cinci membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.
 
Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval a avut şedinţa de constituire, în urma numirii, prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei, a trei membri, respectiv: în calitate de preşedinte, Elena Kleininger (numită prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1395/21.12.2017); Cosmin Belacurencu - membru (numit prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 404/01.03.2018); Elena Carmen Bucur - membru (numită prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 405/01.03.2018).
 
Componenţa Consiliului de Supraveghere a fost completată de: Ovidiu Cristian Acomi - membru (numit prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 748/08.05.2018) şi Mircea-Nicu Toader - membru (numit prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 772/21.05.2018). În cadrul Consiliului Concurenţei, a fost înfiinţat Serviciul de Supraveghere din Domeniul Naval, în scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de Supraveghere în Domeniul Naval.
 

Ce bunuri deţine Elena Kleininger

 
Potrivit declaraţiei de avere completate în luna februarie 2017, Elena Kleininger deţine două terenuri agricole, de 1.409 mp şi 3.400 mp. Unul este situat în comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova, iar unul în comuna Peştera, judeţul Braşov. La acesta se adaugă un teren intravilan de 4.370 mp, situat în Poienarii Burchii, judeţul Prahova.
 
Elena Kleininger conduce un autoturism Toyota, fabricat în anul 2008. Printre bunurile deţinute se numără şi o colecţie de obiecte de artă, dobândite în perioada 2011-2106, în valoare de 6.000 (unitate monetară neindicată). În conturi, Elena Kleininger are 53.058 de euro şi 148.849 de lei. În anul fiscal 2016, Elena Kleininger a câştigat 192.698 de lei de la Fondul Român de Contragarantare, iar soţul ei - 3.800 de lei de la Institutul Cultural Român şi 27.600 - pensia. La aceste venituri se adaugă suma de 52.365 de euro, care reprezintă o moştenire, dar şi dobânzi de 1.300 de lei.
 
Din declaraţia de interese aflăm că Elena Kleininger este membru fondator al Junior Achievement of Romania, dar şi acţionar la Societatea de Librării Humanitas. Elena Kleininger este membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor din România şi al Consiliului de Mediere.
 

Ce bunuri deţine Cosmin Belacurencu

 
Potrivit declaraţiei de avere completate în luna februarie 2017, Cosmin Belacurencu deţine un teren intravilan de 239 mp, situat în judeţul Tulcea, satul Mila 23, dar şi un ponton de acostare. Acesta nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.
 
În conturi, Cosmin Belacurencu păstrează sumele de 13.700 de lei, 4.820 de euro şi 2.464 de dolari. La rubrica „Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate“ este menţionată suma de 35.020 de lei, care a fost acordată drept împrumut unei persoane fizice. În anul fiscal 2016, Cosmin Belacurencu a obţinut suma de 118.707 lei de la Consiliul Concurenţei.
 

Ce bunuri deţine Elena Carmen Bucur

 
Potrivit declaraţiei de avere completate în luna mai 2017, Elena Carmen Bucur deţine un teren agricol de 1.543 mp, situat în judeţul Argeş, comuna Bughiţa Albeşti. La acesta se adaugă alte patru terenuri intravilane: de 200 mp, 740 mp, 486 mp şi 960 mp. Două terenuri sunt situate în Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, iar alte două în comuna Vlad Ţepeş, judeţul Giurgiu.
 
Printre bunurile imobile deţinute de Elena Carmen Bucur se mai numără: un apartament de 30 mp, situat în Bucureşti, o casă de vacanţă de 59 mp, situată în comuna Vlad Ţepeş, judeţul Giurgiu, precum şi o casă de locuit, situată în Câmpulung Muscel, judeţul Argeş. Elena Carmen Bucur are un automobil Dacia Logan, fabricat în anul 2006, şi un automobil Volkswagen Passat Variant, fabricat în anul 2003.
 
La rubrica „Conturi şi depozite bancare“, Elena Carmen Bucur notează că avea, la data de 19.05.2017, suma de 100.757,52 de lei. La rubrica „Datorii“, în declaraţia de avere sunt menţionate următoarele credite: unul de 3.064,83 de euro, contractat în anul 2006 şi scadent în 2018; unul de 11.045 de lei, contractat în anul 2013 şi scadent în anul 2018, şi unul de 6.000 de lei, contractat în anul 2016. În ceea ce priveşte veniturile, în anul fiscal 2016, Elena Carmen Bucur a încasat 96.546 de lei de la Consiliul Concurenţei, iar soţul său - suma de 16.200 de lei de la Institutul de Economie Agrară.
 
Precizăm că declaraţiile de avere şi de interese ale lui Ovidiu Cristian Acomi şi ale lui Mircea Nicu Toader nu se regăsesc pe site-ul Consiliului Concurenţei.
 

Ce atribuţii are Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval

 
Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval are următoarele atribuţii: avizează normele de fundamentare a tarifelor prevăzute la art. 37, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, a chiriei şi a redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, percepute de către administraţiile prevăzute la art. 23, alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora şi urmăreşte aplicarea lor în mod nediscriminatoriu; avizează normele de fundamentare a tarifelor percepute pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife şi verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat, precum şi aplicarea lor în mod nediscriminatoriu; analizează şi se pronunţă, prin decizie, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor necesare, cu privire la plângerile formulate în legătură cu un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat, prin deciziile administratorului, infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte procedura de alocare a infrastructurii de transport naval; impune prin decizie măsurile care să asigure remedierea situaţiei, în situaţia în care se constată că printr-o decizie a administratorului de infrastructură navală a fost aplicat un tratament inechitabil şi/sau discriminatoriu; monitorizează şi avizează procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 401 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999; formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului naval; colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene; efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la activitatea, principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât acestea să fie armonizate.
 
În exercitarea atribuţiilor sale, ori de câte ori Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval constată că pot fi incidente prevederile legislaţiei în materia ajutorului de stat, informează Consiliul Concurenţei. În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval poate apela, în cazuri speciale, la specialişti externi din domeniul naval sau conex.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta declaraţiile de avere şi de interese completate de Elena Kleininger, Cosmin Belacurencu şi Elena Carmen Bucur.

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Cst 29 Jun, 2018 22:24 Ovidiu a terminat UMC. Ceilalți ce halis belis au cu domeniul naval?