Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:43 22 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Municipiul Constanța intră de vineri seara în carantină (document)

ro

19 Nov, 2020 16:12 11535 Marime text
 • Documentul integral al proiectului pentru carantinarea Constanței îl regăsiți în secțiunea „Documente”

Municipiul Constanța va intra în carantină începând cu data de 20 noiembrie, de la ora 20.00, conforum unui document tip proiect de hotărâre al instituirii carantinei la nivelul localității.

Conform textului documentului, „Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 20.11.2020,ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Constanța, judeţul Constanța”.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:

ART.1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 20.11.2020,ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Constanța, judeţul Constanța.

(2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin.

1 sunt delimitatede următoarele coordonategeografice:N 44°15'56,4" -E28°37'07,5"N 44°07'54" -E28°37'03"N 44°10'19"-E28°39'56"N 44°10'00" -E28°33'07"ART.2 Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene și comunale.

ART.3 Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza Declaraţiei pe proprie răspundere(Anexă),legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

ART.4 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art.1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de Declaraţie pe proprie răspundere (Anexă), legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.


3.În intervalul orar 05.00-23.00,în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoareleexcepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărieşi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şiînapoi;
b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şinici realizată de ladistanţă
c)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
d)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuziesanguină;
e)deplasarea în scop umanitar sau devoluntariat
;f)deplasarea pentru realizarea de activităţiagricole;
g)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
h)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberareade documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
i)participare la programe sau proceduri în unități sanitare șidetratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;
j)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea dedomiciliu;
k)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru defamilie
l)deplasarea pentru participarea la slujbele religioaseîn condițiile prezentei hotărâri;
m)deplasarea către instituţiile publice şifinanciare;


4.În intervalul orar 23.00-5.00, se interzice circulaţia persoanelor în afaralocuinţei/gospodăriei cu următoarele excepții:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărieşi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şiînapoi;
b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şinici realizată de ladistanţă, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c)deplasăriîn afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie
5. În/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
 • transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
 • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
 • persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 • persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produseagroalimentare;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • urgenţe medicale.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

În interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane carenu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

Ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.

Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanța se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

Se permite oficierea modificărilor de stare civilă cu prezenţa a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toatepersoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;

Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Constanța, judeţul Constanța şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanța sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanța, după caz;

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene și comunale.
ART. 5 Se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distanţare, în cazul centrelor/parcurilor comerciale.
 
Art. 6. Centrele/parcurile comerciale își vor reconfigura, acolo unde este posibil, circuitele, astfel încât să se
asigure circuite unice, separate pentru intrare și pentru ieșire, poziționate constructiv neadiacent.
 
Art. 7. Începând cu data de 20.11.2020, ora 20.00, în zilele de sâmbătă şi duminică agenții economici din centrele comerciale îşi vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, cu excepţia magazinelor care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie.
 
Art. 8. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, precum și pentru purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.
 
Art. 9. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanța va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii.
 
Art. 10. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea" al judeţului Constanța asigură transmiterea mesajelor de avertizare prins sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii, carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.
 
Art. 11. Primăria Municipiului Constanța va întreprinde demersuri, prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru:
 1. respectarea pe teritoriul acestuia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezenta Hotarâre.
 2. pentru a informa populația asupra definiței de caz privind contactul direct, așa cum este prevăzută de Institutul Național de Sănătate Publică și mai ales a faptului că ”orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizică NU ESTE CONSIDERATĂ CONTACT DIRECT”.
 3. Asigurarea dezinfecţiei zilnice a spaţiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Constanţa.
 4. Colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice.
 5. Asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei.
 6. Asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitățile
farmaceutice specificate în analiza de risc.
 
Art. 12. Declarația pe propria răspundere poate fi redactată olograf (”de mănă”), cu respectarea tuturor câmpurilor obligatorii din declarația tip (numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării), necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

Art. 13. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în vederea emiterii Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurii de carantină zonală în municipiul Constanța, judeţul Constanţa, cât și membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii

 • Orac Neculai 21 Nov, 2020 16:20 Sa fie completata urgent "DECLARATIA " cu " deplasarea pentru cumpararea de alimente si alte bunuri pentru casa " OAMENII TREBUIE SA SE HRANEASCA IN PERIOADA PANDEMIEI !
 • ALEX ALEX 20 Nov, 2020 15:34 Abia astept ziua alegerilor.....m-am cam saturat si de voi !
 • Mirel 19 Nov, 2020 16:53 Ce bine ca sunt alegerile in Decembrie. De data asta chiar votez cu doua maini.
 • Ella 19 Nov, 2020 16:42 La art. 3, din lista de motive pentru care te poți deplasa lipsește procurarea produselor de bază, deci teoretic nu putem merge la magazin.