Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:23 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Contestaţii, respingeri şi clarificări Recon şi Doje SRL, un contract cu Primăria Mangalia pentru modernizarea sudului litoralului (documente)

ro

14 Jul, 2016 00:00 4153 Marime text

 
La sfârşitul anului 2014, prin luna decembrie, Primăria Mangalia atribuia, prin licitaţie deschisă, un contract de achiziţie publică având ca obiect „Execuţie lucrări în cadrul proiectului Amenajare şi modernizare zone de interes turistic - sudul litoralului (Mangalia - Saturn)“. Era vorba despre lucrări de construcţie de promenade, mobilier urban, instalare de echipament de iluminare stradală.
 
Pentru atribuirea acestui contract a fost numită o comisie de evaluare, compusă din Romulus Dumitrana, preşedinte cu drept de vot, şi membrii Irina Iuga, consilier serviciul API, Dan Vlădescu, consilier juridic, George Călin, director DAPD, şi Răzvan Calotă, arhitect-şef, Mioara Bădulescu, consilier Serviciul APO, şi Rodica Paraschiv, consilier Serviciul Buget-contabilitate, au fost membrii de rezervă.
 
La şedinţa de deschidere a ofertelor au participat din partea UCVAP - DGRFP Galaţi, Serviciul de Verificare Achiziţii Publice, CVAP Constanţa, în calitate de observatori, Costache Ionela şi Spătăreanu Constantin, numiţi în baza unei deciziei de verificare. După deschiderea plicurilor cu ofertele primite, s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire societăţilor: Recon şi Doje SRL, Vialis Engineering, SCIM SA, Grup Reyna Construct SRL, Mobitom SA, ABC Val, Rubik Modul SRL, Gecons International SRL. Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate, potrivit procesului-verbal, în SEAP, într-un document ataşat anunţului de participare.
 
Operatorii economici care au depus oferte pentru contractul oferit de Primăria Mangalia au fost firmele Lucaprest SRL, Comnord SA, ABC Val SA, Recon şi Doje SRL, Elliot Consulting Parteners SRL, Mobitom SA, SCIM SA, Daf Trans 2000, Amahouse SRL şi Dalex Grup SRL. Toţi aceşti operatori au depus la timp ofertele. Valoarea estimată a acestui contract a fost de 26.176.081 de lei fără TVA.
 
Lucaprest SRL a oferit 18.546.774,48 de lei şi un termen de execuţie de şase luni. Comnord SA a oferit 19.535.432,82 de lei şi un termen de execuţie de şase luni. ABC Val SA - 16.425.567,22 de lei şi un termen de execuţie de şase luni. Recon şi Doje SRL - 16.056.522,06 lei şi un termen de execuţie de şase luni. Elliot Consulting Parteners SRL - 13.649.355 de lei şi un termen de execuţie de şase luni. Mobitom SA - 14.799.532,87 de lei şi un termen de execuţie de şase luni. SCIM SA - 16.578.126,14 lei şi un termen de execuţie de şase luni. Daf Trans 2000 - 15.162.892,85 de lei şi un termen de execuţie de şase luni. Amahouse SRL - 19.577.595,65 de lei şi un termen conform graficului anexat la ofertă. Dalex Grup SRL - 22.134.880,50 de lei şi un termen de execuţie de şase luni.
 
Perioada de valabilitate a ofertei a fost, pentru toate ofertele, de 90 de zile. A urmat apoi deschiderea plicurilor ce conţineau propunerea tehnică. În urma acestei proceduri, un operator economic - Asocierea Mobitom şi Comprest UTIL a fost respins - din cauza faptului că garanţia de participare a fost constituită în altă formă decât cea solicitată prin Fişa de Date a Achiziţiei, respectiv în numele liderului de Asociere SC Mobitom SA, şi nu în numele asocierii.
 
Este greu de înţeles această licitaţie, în condiţiile în care în procesul-verbal se precizează care sunt operatorii economici care au depus ofertele pentru acest contract, iar în raportul achiziţiei constaţi că, de fapt, sunt nişte asocieri despre care nu se preciza la început că sunt asocieri. Nu ştim dacă acestea au depus actele ca asocieri. Poate şi din cauza scrisului indescifrabil cu care au fost completate aceste acte oficiale.
 
Astfel, potrivit raportului achiziţiei, au depus oferte următorii operatori economici:
 • Asocierea dintre SC Lucaprest SRL, lider de asociere, şi SC Energobit – asociat 1.
 • Asocierea dintre SC Comnord SA - lider de asociere
 • SC Europlus Construct SRL - asociat 1,
 • Firma Abc Val SRL
 • SC Recon şi Doje SRL
 • Asocierea dintre SC Elliot Consulting & Parteners SRL - lider de asociere, SC Construcţii Nuclearo-Electrice SA - asociat 1, SC Argos - asociat 2, SC Flash Lightning Services SA - asociat 3
 • Asocierea dintre SC Mobitom - lider de asociere şi SC Comprest Util - asociat 1
 • Asocierea dintre Societatea de Construcţii Instalaţii şi Montaj (SCIM) SA - lider de asociere şi SC Eraos SA - asociat 1 - această asociere nu a participat la şedinţa de deschidere a ofertelor
 • Asocierea dintre Daf Trans SRL - lider de asociere şi SC Electiconst SRL - asociat 1
 • Asocierea dintre SC AMahouse SRL - lider de asociere, SC Tehnodomus SA - asociat 1, SC Rubik Modul SRL – Asociat 2 - dar această asociere nu a participat la şedinţa de deschidere
 • Asocierea dintre SC Dalex Grup SA - lider de asociere, Metabet CF SA - asoiat 1, Selca SA, asociat 2. 
De asemenea s-au solicitat clarificări firmelor Recon şi Doje SRL, Vialis Engineering SRL, SCIM SA, Grup Reyna Construct SRL, Dalex Grup, Europlus Construct SRL, SC Mobitom SA, DSC Danf Trans 2000 SRL, SC Alex Building SRL, SC ABC Val SRL, Selca SA, Rubik Modul SRL, Gecons International SRL.
 
Raportul procedurii a fost aprobat de reprezentantul legal, rezultatul procedurii fiind atribuirea contractului de lucrări Asocierii dintre SC Elliot Consulting & Partners SRL - SC Construcţii Nuclearo-Electrice - SC Argos SA - SC Flash Lightning Services SA, cu o ofertă financiară de 13.649.355 de lei, fără TVA.
 
În urma comunicării rezultatului procedurii, în aprilie 2015, ofertantul SC ABC Val SRL, care a depus o ofertă admisibilă, dar necâştigătoare, deoarece în urma aplicării criteriului de atribuire  s-a clasat pe locul trei, a formulat o contestaţie. Contestaţia formulată a fost soluţionată prin decizia CNSC: „Admite în parte contestaţia depusă de asocierea SC Elliot Consulting & Partners SRL - SC Construcţii Nuclearo-Electrice SA - SC Argos SA - SC Flash Lighting Services SA şi adresele de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică, ca acte subsecvente ale raportului procedurii. Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de asocierea SC Elliot Consulting Partners SRL - SC Construcţii Nuclearo-Electrice SA - SC Argos SA - SC Flash Lighting Services SA pentru motivele expuse în motivare. Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor decise anterior“.
 
Comisia de evaluare s-a întrunit imediat după această decizie şi a hotărât formularea unei plângeri împotriva deciziei CNSC, deoarece capătul de cerere referitor la certificatele de atestare fiscală prezentate de către ofertantul câştigător la solicitarea comisiei de evaluare emise de către organele fiscale după data depunerii ofertei a fost admis de către Consiliu netemeinic şi nelegal, deoarece prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 permit autorităţii contractante să ia în considerare şi acele certificate de atestare fiscală emise de autorităţile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor şi, eventual, atestă lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
 
Astfel, în data de 11.06.2015, autoritatea contractantă a formulat plângerea nr. 24533, către Curtea de Apel Constanţa, care a fost soluţionată prin Decizia civilă nr. 129/CA/19.082015, prin respingerea ca nefondată.
 
În 25 mai 2015, SC ABC Val SRL mai formulează o contestaţie, care este înregistrată la CNSC. Aceasta a fost soluţionată prin Decizia nr. 1413/C3/923 din 27 august 2015 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, prin care s-a decis: „Consiliul ia act de faptul că SC ABC VAL SRL a precizat Consiliului că înţelege să renunţe la criticile vizând oferta depusă de SC Recon şi Doje SRL şi, implicit, la cererea de anulare a proceselor-verbale intermediare de evaluare şi anulare a raportului procedurii în ceea ce priveşte oferta depusă de SC Recon şi Doje SRL, precum şi la cererea de evaluare a acestei oferte de la etapa verificării admisibilităţii.
 
Consiliul mai reţine că autoarea contestaţiei apreciază ca rămase fără obiect criticile sale referitoare la oferta depusă de asocierea dintre SC Elliot Consulting Partners SRL - SC Construcţii Nuclearo-Electrice SA - SC Argos SA - SC Flash Lighting Services SA, întrucât, prin Decizia nr. 129 a Curţii de Apel Constanţa, a respins ca nefondată plângerea formulată de Municipiul Mangalia. Prin urmare Decizia CNSC nr. 740/C11/670/26.05.2015 a rămas definitivă“.
 
În urma acestei decizii, comisia de evaluare punea în aplicare măsurile dispuse prin Decizia CNSC nr. 740/C11/670/26.05.2015. Practic, analizând din nou oferta asocierii SC Elliot Consulting Partners SRL - SC Construcţii Nuclearo-Electrice SA - SC Argos SA - SC Flash Lighting Services SA, consecinţa lipsei din documentele de calificare depuse de asocierea câştigătoare a certificatelor aferente lunii noiembrie constă în respingerea fără ezitare a ofertei.
 
În ce priveşte criticile contestatoarei cu privire la neconformitatea ofertei câştigătoare în legătură cu descrierea activităţilor din propunerea tehnică, planul calităţii şi planul de management al mediului, Consiliul le respinge, ca neîntemeiate, constatând că asocierea declarată câştigătoare a depus aceste documente în cadrul ofertei, respectând legislaţia în vigoare, precum şi cerinţele documentaţiei de atribuire.
 
Astfel, comisia de evaluare declară oferta depusă de asocierea SC Elliot Consulting Partners SRL - SC Construcţii Nuclearo-Electrice SA - SC Argos SA - SC Flash Lighting Services SA ca fiind inacceptabilă, anulează raportul procedurii şi adresa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie.
 
În ceea ce priveşte oferta depusă de SC Recon şi Doje SRL, având în vedere ordonanţa prin care Consiliul a respins ca nefondate capetele de cerere din contestaţia depusă de SC ABC Val SRL vizând anularea deciziei prin care a fost declarată admisibilă oferta clasată pe locul 2 cea depusă de SC Recon şi Doje SRL şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei clasate pe locul 2 de la etapa verificării admisibilităţii acesteia, comisia de evaluare anulează adresa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie şi reevaluează oferta clasată pe locul 2 în etapa verificării admisibilităţii acesteia.
 
Autoritatea contractantă a solicitat prelungirea valabilităţii ofertelor şi garanţiei de participare următorilor operatori economici: SC ABC Val SRL, SC Recon şi Doje SRL şi Asocierea SC Elliot Consulting Partners SRL - SC Construcţii Nuclearo-Electrice SA - SC Argos SA - SC Flash Lighting Services SA. Ofertantul nu a comunicat prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei şi prelungirea garanţiei de participare, drept pentru care membrii comisiei de evaluare au declarat oferta depusă de ofertant ca fiind inacceptabilă.
 
În vederea evaluării îndeplinirii condiţiilor minime de calificare, aşa cum au fost solicitate prin fişa de date, comisia s-a întrunit în mai multe şedinţe, în care au fost analizate documentele prezentate de ofertanţi cu ocazia depunerii ofertelor, precum şi răspunsul acestora la solicitările de calificare ale comisiei de evaluare.
 
Aşa s-a constatat că SC ABC Val SRL nu a comunicat prelungirea perioadei de valabilitate şi prelungirea garanţiei de participare. Drept pentru care membrii comisiei au declarat oferta ca fiind inacceptabilă.
 
Comisia de evaluare a analizat propunerile tehnice pentru ofertanţii declaraţi admişi în această etapă. Ofertantul Asocierea dintre SC Lucaprest SRL şi SC Energobit SA, prin neprezentarea documentelor privitoare la prelungirea valabilităţii garanţiei de participare şi a termenului de valabilitate a ofertei, a ales să nu comunice cele solicitate de autoritatea contractantă, asumându-şi implicit şi riscurile inerente.
 
Având în vedere faptul că în urma evaluării propunerii financiare din cadrul ofertei depuse de ofertanţi la această procedură financiară s-a constatat că preţul ofertat, fără TVA, inclus în oferta financiară reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a contractului, comisia de evaluare a solicitat ofertanţilor informaţii cu privire la fundamentarea economică a modului de formare a preţului pentru lucrările executate, inclusiv documente privind nivelul de salarizare al forţei de muncă.
 
În urma analizei, ofertantul SC Recon şi Doje SRL a obţinut 100 de puncte.
 
Ca atare, oferta câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect „Execuţie lucrări în cadrul proiectului Amenajare şi modernizare zone de interes turistic - sudul litoralului (Mangalia - Saturn)“ este cea depusă de ofertantul SC Recon şi Doje SRL, cu o propunere financiară de 16.056.522,06 lei fără TVA. În cadrul ofertei, asocierea a prezentat un subcontractant - SC Verta Tel SRL - pentru executare de linii electrice, aeriene şi subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kv şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, valoare 914.607,73 - 0,06%.

Despre Recon & Doje SRL

Înfiinţată în 1992, Recon & Doje SRL, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, strada Maica Domnului numărul 3, are un capital social subscris de 20.000 de lei, integral vărsat, iar activităţile principale derulate sunt „alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.“. Asociaţii firmei sunt Jenica Dop (cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50%), Adrian Duminică (cu o cotă de 18,8%), Marius Duminică (cotă de 18,8%) şi Elena Duminică (cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 12,4%). Persoanele împuternicite în societate sunt Jenica Dop şi Adrian Duminică, în calitate de administratori.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza declaraţiile de avere ale membrilor comisiei de evaluare, aşa cum au fost acestea disponibile, în măsura în care aceştia au fost obligaţi să le depună, anunţul de atribuire, raportul procedurii şi procesul-verbal de deschidere a ofertelor.

Ti-a placut articolul?

Comentarii