Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:35 22 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Știri Constanța. Se întrunește Comisia de urbanism a municipiului Constanța Ce investiții imobiliare urmează să fie avizate?

ro

02 Jul, 2024 17:00 1006 Marime text
• Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 04.07.2024
•  Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte urbanistice, dar și cereri de avize de opotunitate pentru realizarea unor documentații pentru terenuri aflate în intravilanul sau extravilanul municipiului Constanța
• Printre documentațiile care intră în analiză de află și PUZ introducere în intravilan parcela A 1080/31 și construire ansamblu rezidențial, inițiator societatea Agertrans SRL pentru etapa demarare consultare publică
• Și Building Project & Plans SRL fosta New Home Construct din Dosarul Retrocedărilor solicită aviz pentru demarare consultare publică pentru PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu și limite cadastrale
• Firma este deţinută de medicul Moulay Hicham Mrini vrea să obțină aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Tomis III, str. Adamclisi nr. 1E, unde se află și clinica sa de oftalmologie
• D&D Imobil Construct SRL solicită emitere aviz de la arhitectul șef pentru PUZ construire imobil 3S+P+4E+5R+6R pe terenul de pe bulevardul Mamaia nr. 151-153Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 04.07.2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1.

Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte urbanistice, dar și solicitări de analiză a unor documentații aflate în faze incipiente.

Iată ce proiecte imobiliare intră în analiză:

PUD - construire locuință unifamilială, str. Nehoiului nr. 50, investitor Bejinariu Petrică – etapa demarare consultare publică;

PUD – construire imobile cu locuințe colective și prestări servicii, parcela A 656/20 lot 1 – zona Crișuri, investitor Chirilă Gheorghe – etapa demarare consultare publică;

PUD – imobil P+1E centru logistic, depozitare, mic-gros, birouri, parcela A 903/39 – zona Valu Traian, investitor societatea DM Travel Trans SRL – etapa demarare consultare publică;


PUZ modificare retrageri, zona Valu lui Traian, inițiat pentru parcela A 929/34/2, inițiator Malciu Ana-Maria – etapa emitere aviz Arhitect șef;

Prezentul Plan Urbanistic Zonal propune modificarea retragerilor aprobate anterior și devierea circulației auto pe o alta arteră decât pe cea inițial propusă.
 
În rest, activitățile, indicii urbanistici și alte prerogative stipulate în PUZ-ul anterior vor fi preluate întocmai în prezentul PUZ, astfel încât intervenţiile de reparaţii, consolidări, extinderi, modernizări sau edificarea de construcţii noi sau de modernizare a drumurilor existente să se facă mult mai uşor.
 
În acest fel protejarea zonei să fie bine reglementată din punct de vedere urbanistic şi totodata să contribuie la dezvoltarea economică a localitaţii.
 
Pentru edificarea de construcţii noi se propun măsuri care să întărească caracterul existent al zonei sau care să îl îmbunătăţească din punct de vedere vizual respectându-se arhitectura zonei cu imobile cu forme simple, finisaje simple si durabile si arhitectură contemporană.
 
Totodată este interzisă acoperirea şarpantei construcţiilor cu şiţă sau şindrilă, prin prevederile Planului Urbanistic General existent.
 
Acoperişurile pot fi terasate în totalitate, parţial sau cu şarpantă, dar nu cu o pantă mai mare de 45%, vezi secțiunea „documente".
 
În cadrul acestui Plan Urbanistic Zonal initial s-a reglementat zonificarea din punct de vedere funcţional şi au rezultat urmatoarele zone:
 
A2 – subzone unităților mici și mijlocii de producție și servicii
 
Utilizări admise: A2 - activități productive, de depozitare, cercetare industrială și de comerț, reparații și întreținere auto, stații de benzină, comerț alimentație publică, și servicii personale, locuințe de serviciu.
 
Utilizări admise cu condiționari: birouri profesionale sau de afaceri; servicii pentru afaceri; instituții financiare sau bancare; poștă și telecomunicații; produție manufacturieră; depozite și complexe de vânzări engros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice comform legilor;
 
Utilizări interzice: activităti poluante și care reprezintă risc tehnologic; utilități publice, de învățământ, de sport.
 
Dezbaterea publică a avut loc în decembrie 2023.

Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în extravilanul municipiului Constanța, zona DN3C, parcela A 606/7 lot 3, inițiator Stere Emilian;


PUZ introducere în intravilan parcela A 1080/31 și construire ansamblu rezidențial, inițiator societatea Agertrans SRL – etapa demarare consultare publică;

Planul Urbanistic Zonal pentru edificare ansamblu rezidențial de locuințe collective P+2E, P+4E, P+6E, P+6E(7-8R), P+8E, P+8E(9-10R), echipamente publice și comerciale specific zonei rezidențiale, servicii, comerț, educație, scuaruri publice, spații de loisir și agrement(parc urban), inițiat de Agertrans SRL, proiectant SC Allan Urbanism și Arhitectură SRL s-a aflat în consultare publice pe site-ul municipalității.

Menționăm că anul trecut, Agertrans SRL a depus documentația la APM Constanța cu privire la elaborarea unui ansamblu imobiliare – Smart Green Residence în zona periferică a municipiului Constanța.
 
Date din proiect

În urma exprimării intenției beneficiarului de a-și folosi dreptul de utilizare al terenului (Slot= 48 000 mp) se propune următorul pentru realizarea unui ansamblu rezidențial de locuințe colective P+2E, P+4E , P+6E, P+6E (7-8R), P+8E, P+8E (9-10R), echipamente publice și comerciale specifice zonei rezidențiale, servicii, comerț, educație, scuaruri publice, spații de loisir și agrement (parc urban), s-a întocmit documentația de urbanism pentru analiza de amplasament.
 
Certificatul de Urbanism nr.2809 obținut încă din 15.09.2021, respectiv prevederile privind regimul tehnic, arată că pentru a realiza aceste obiective este necesară elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUZ.
 
Suprafața terenului este de 48.000 mp, acesta aflându-se în extravilanul municipiului Constanța și se încadrează în zonele rezervate pentru viitoarele dezvoltări ale orașului. Parcela este reglementată în PUG de zonele: subzonele EX2 – culoare rezervate pentru dezvoltarea rețeleirutiere majore și a spațiilor plantate de protecție, subzona EX3 – culoar rezervat pentru amenajarea Centurii Verzi a Municipiului.
 
„Ținând cont de resursele limitate de teren aflate în oraș, tendința de dezvoltare a orașului, dezvoltările rezidențiale deja existente în apropierea terenului, a documentațiilor de urbanism aprobate (P.U.Z. autorizat HCL 122/11.04.2012), parcelele fiind în proximitatea acestuia, având dimensiuni relativ mari, permit și este considerată oportuna realizarea investițiilor de tipul celei prezentate în memoriu”, scria în memoriul de prezentare depus la Mediu.
 
Terenul pe care se va construi se află la 1 kilometru distanță de cartierul Km 5 și Veterani, cât și la 1 kilometru distanță de localitatea Cumpăna. Până la autostrada A4 sunt doar 992 metri.

Despre Agertrans SRL

Firma a fost înființată în anul 1998, cu sediul social în Constanța, pe strada Nicolae Filimon.

Asociați este Ion Virgil Lixandru, fost consilier local PNL iar administrator este Nelu Voicilă.

Pentru anul 2022, firma a raportat un singur salariat, o cifră de afaceri de 450.845 lei și un profit de 95.824 lei.

Asociatul Ion Virgil Lixandru mai figurează și în Euro Vial Lighting SRL, G K Systems SRL, Euro Vial Residence SRL, Euro Vial Labirint SRL, potrivit www.termene.ro.
 

Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Constanța, zona Palazu Mare, parcelele VN 359/1, 361 și 363, inițiatori Maticiuc Ion și Alexa Gheorghe;

PUZ – Complex comercial Flămânda, str. Flămânda nr. 19A - 19B, inițiator Caraman Daniela – etapa demarare consultare publică;

Teritoriul care trebuie reglementat este stabilit de avizul de oportunitate nr. 108602 din 23.06.2023, pe limite cadastrale în raport cu zonele de reglementare stabilite de PUG, corelat cu propunerile de regenerare a zonei de echipamente din care face parte parcela care generează PUZ.

PUZ-ul de față, însoțit de Regulamentul Zonal de Urbanism aferent, cuprinde principiile de aplicare detaliate pentru terenul menționat, care centru de cartier pentru cartierul Tomis I.

Obiectul lucrării constă în modificarea reglementărilor pe parcelă, în scopul supraetajării construcțiilor existente, a consolidării și îmbunătățirii aspectului general al zonei.

Se consideră necesar a se rezolva în cadrul Planului Urbanistic Zonal următoarele obiective principale:
-    realizarea unui cadru urbanistic adaptat la cerințele beneficiarului, exprimând în forme specifice conținutul și personalitatea zonei;
-    asigurarea accesurilor la construcții și amenajărilor necesare funcțiunilor;
-    armonizarea noilor construcții, având diferite funcțiuni, din punct de vedere arhitectural;
-    separarea circulației carosabile de cea pietonală, în scopul protejării pietonilor
-    identificarea și eliminarea, pe cât posibil, a disfuncționalităților depistate;
-    integrarea reglementărilor propuse în planurile de urbanism aprobate în vecinătate.
-    Inițiatorul P.U.Z. intenționează extinderea funcțiunii existente, permise conform reglementărilor urbanistice prin supraetajarea construcției aflată în proprietate și amenajarea terenului propriu.
-        În zonă este necesară eliminarea disfuncționalităților prin amenajarea zonei astfel încât să faciliteze:
-    - circulația și parcarea autovehiculelor vizitatorilor, de aprovizionare și autoutilitarelor speciale,
-    - amenajarea unui spațiu verde cât mai compact,
-    - amenajarea unei zone pietonale plăcute.
-    Consultarea publică va evidenția și alte opțiuni ale proprietarilor și utilizatorilor din zonă.


Cerere emitere aviz de oportunitate – elaborare PUZ inițiat pentru terenul situat în intravilanul municipiului Constanța, zona Tomis III, str. Adamclisi nr. 1E, inițiator societatea Mogadormed SRL;

SC Mogadormed SRL a fost înfiinţată în anul 2011. Sediul social îl are în municipiul Constanţa, strada Adamclisi nr. 1C, parter.

În 2023 a avut o cifră de afaceri de 9,713,306 lei și pierderi 404,600 lei la 21 de angajați.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 40.38%.

Firma este deţinută de Moulay Hicham Mrini care este și administratorul societăţii, care se ocupă de „activităţi de asistenţă spitalicească“.
 
Moulay Hicham Mrini mai este asociat în Mrini Eye Optical SRL. La rândul său, Fildys-Laris Mrini deţine acţiuni în SC Mrini Eye Hospital SRL şi Mrini Eye Optical SRL.

PUD – construire două imobile - servicii, comerț, show-room, sediu administrativ, parcela A 903/43/1 – zona Valu Traian, investitor Cleva Marian Mihăiță – etapa demarare consultare publică;

PUZ pentru teritoriul extravilan delimitat de limita intravilan, DN3 și limite cadastrale, elaborat în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 120/1/1 – nr. cadastral 232981, inițiator Khassawneh Salim – etapa demarare consultare publică;


Zona de studiu se află la aproximativ 5 km față de zona industrială Palas, la limita intravilanului Comunei Valu lui Traian și la 3,5 km de centrul comunei Valu lui Traian.
 
Suprafața totală a terenului este de 7800 mp conform actelor de proprietate si 7807 mp conform măsuratorilor cadastrale, situați în extravilanul Municipiului Constanța, având categoria de folosință arabil.
 
Documentația servește la analiza zonelor de studiu situate în extravilanul municipiului Constanța, conform PUG Constanța aprobat prin HCL Constanța nr 653 din 25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr 429 din 31.10.2018, în imediata vecinătate a intravilanului comunei Valu lui Traian, în zona drumului național DN 3, identificat prin numărul cadastral 232981, având ca scop stabilirea unei noi zone de studiu pentru investiția inițiată de către proprietar, persoană fizică: „Introducere teren în intravilan și reglementare urbanistică – Instituții și Servicii (IS), în vederea construirii unei clădiri de birouri și mici spații de depozitare”, investiție inițiată în baza Certificatului de Urbanism nr. 2269 din 30.07.2021, emis de către Primăria Municipiului Constanța.

Elaboratorul Planului Urbanistic Zonal este SC Inceptum Studio SRL prin urbanist Anca Marinescu.

 În cadrul consultării, cetățenii interesați au fost invitați să consulte documentația de urbanism disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa.

Au fost emise 8 notificări către proprietarii din zona de studiu.

La dezbaterea publică programată în data de 04.08.2023, interval orar 11-12, au fost prezenți: reprezentant Direcţia Generală Urbanism și Patrimoniu; reprezentanți elaborator SC Inceptum Studio SRL. Nu s-au prezentat persoane din partea publicului interesat.

Pe parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică a fost transmisă o sesizare, formulată de proprietari din zona de studiu, care vizează reglementările propuse, respectiv de Lucian și Orban Daniela Steluța.

Petenții, proprietari ai terenului învecinat, identificat cu nr. cadastral 211346, parcela A120/1/2, în suprafata de 39.900 mp, au solicitat introducerea terenului deținut în proprietate, în zona de studiu și reglementare a prezentului PUZ.

Elaboratorul PUZ a preluat în documentație solicitarea privind introducerea terenului petenților în zona de studiu și reglementare a PUZ, fiind transmisă în acest sens planșa de reglementări revizuită.

Nu au fost semnalate probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve.

PUD – construire imobil 3S+P+4E+5R+6R, bd. Mamaia nr. 151-153, investitor societatea D&D Imobil Construct SRL – etapa emitere aviz Arhitect șef;

PUD-ul detaliează reglementarile urbanistice aprobate prin PUZ - HCL nr. 189/2010 cu respectarea regulamentului aferent PUZ.
 
Beneficiar este SC D&D Imobil Construct SRL iar elaborator Usonia SRL.
 
Potrivit documentației, amplasamentul ce face obiectul PUD, parcela cu număr cadastral IE 252064, se află situată între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa şi Univesitatea Ovidius, pe frontul vestic al bulevardului Mamaia, nr.151-153, între străzile 23 August şi Bibescu Vodă.
 
Reglementarile urbanistice în vigoare pentru amplasamentul studiat prin PUD au fost aprobate prin PUZ - terenul deliminat de strada 23 August, BD.Mamaia, strada Bibescu Vodă și strada Chiliei, conform HCLM nr. 189/06.09.2010.
 
Conform Regulamentului de urbanism aferent PUZ aprobat şi precizărilor din Certificatul de urbanism nr. 2037/31.08.2022, obtinerea autorizatiei de construire pentru amplasamentul studiat este condiţionată de elaborarea şi aprobarea unei documentatii de urbanism de tip Plan urbanistic de detaliu.
 
Prezentul Plan Urbanistic de detaliu preia şi detaliază reglementările urbanistice aprobate pentru amplasamentul studiat, situat pe bulevardul Mamaia, nr.151-153. Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr. 2037/31.08.2022 eliberat de Primaria Municipiului Constanţa.
 
Amplasamentul studiat se afla în partea de Est a municipiului Constanta, pe bulevardul Mamaia, nr.151-153, între amplasamentelele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa si Univesitatea "Ovidius", pe frontul de Vest al bulevardului la o distanţă de cca.400metri de plajă, 300metri de Spitalul Militar de Urgenţă Constanta. Amplasamentul este situat la o distanţă de cca.1000metri de intersectia bulevardului Mamaia cu bulevardul Tomis (zona Capitol) si la cca.1500metri de intersecţia bulevardului Mamaia cu strada Soveja (Delfinariu).
 
Acesta face parte din cartierul Tomis II fiind situat în extremitatea estică a acestuia în contact cu cartierul Universitate.
 
Din punct de vedere morfologic, amplasamentul face parte din insula urbană delimitată de bulevardul Mamaia, strada 23 August, strada Bibescu Vodă si strada Chiliei, formată din lotizări pentru locuinte individuale cu regim de înălţime P-P+2. Parcela cu număr cadastral IE 252064, ce face obiectul prezentei documentaţii, este proprietate privată a S.C.D&D Imobil Construct SRL, conform Act de alipire nr. 667/15.05.2020, fiind delimitată cadastral de următorii vecini: La nord- Str. 23 August -domeniu public de interes Iocal - La sud — strada Bibescu Vodă - domeniu public de interes local - La est - bulevardul Mamaia - domeniu public de interes local - La vest vecin "neidentificat" conform precizărilor din Actul de alipire nr. 667/15.05.2020, respectiv două parcele cadastrale situate pe strada 12 August nr.3 si strada Bibescu Vodă, nr.4.
 
Suprafaţa totală a parcelei este 1519mp si a rezutat din alipirea a trei suprafeţe de teren-parcele, respectiv:
 
Terenul în suprafaţa de 939mp, (conform actelor), respectiv de 946mp (conform măsurătorilor cadastrale) situat în municipiul Constanţa, bld. Mamaia nr. 151, judeţul Constanţa, înscris în CF nr. 230041 (nr. CF vechi 48306) a localităţii Constanţa, conform Încheierii nr. 63492/01.07.2015 dispusă de O.C.P.I. Constanţa.
 
Terenul în suprafaţa de 369,28mp, (conform actelor), respectiv de 371mp (conform măsurătorilor cadastrale) situat în municipiul Constanţa, bld. Mamaia nr. 153, judeţul Constanţa, înscris în CF nr. 217178 (nr. CF vechi 123741) a localităţii Constanţa, conform Încheierii nr. 63920/16.06.2016 dispusă de O.C.P.I. Constanţa.
 
Terenul în suprafaţa de 200mp, (conform actelor), respectiv de 202mp (conform măsurătorilor cadastrale) situat în municipiul Constanţa, strada 23 August nr. 1, judeţul Constanţa, înscris în CF nr. 206309 (nr. CF vechi 108025) a localităţii Constanţa, conform Încheierii nr. 45628/13.04.2018 dispusă de O.C.P.I. Constanta.
 
 
SC D&D Imobil Construct SRL

 
D&D Imobil Construct SRL are sediul social în comuna Baia, judeţul Tulcea, şi a fost înfiinţată în anul 2008.
 
Capitalul social subscris, de 600 de lei, integral vărsat, este compus din 60 de părţi sociale.
 
Asociat unic al societăţii este Constantin Nicioală, născut în 18.04.1980, în Baia, Tulcea.
 
Tot el este şi administratorul firmei, care se ocupă de CAEN 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producatoare de semințe oleaginoase.
 
Pe Nicioală îl regăsim și în Cooperativa Agricolă Baia-Dobrogea cu sediul în Tulcea dar și în Nicioală Constantin PFA, Union Beach Businnes SRL, Union Premium Spa Nord SRL și în Union Nord Sand SRL.
 
În 2022, D&D Imobil Construct SRL a avut o cifră de afaceri de 58,590,877 lei, cu un profit de 1,891,189 lei și 20 de angajați și figurează cu 10 contracte din achiziții publice directe.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 155.82%, potrivit www.termene.ro.
 
Reamintim că Primăria municipiului Constanţa a emis, pe data de 20 aprilie 2016, Certificatul de urbanism nr. 1435 pentru SC D&D Imobil Construct SRL, constând în „Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil 3 S+P+6E, spaţiu comercial la parter şi apartamente la etajele superioare“, pe bulevardul Mamaia nr. 151.
 
PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu și limite cadastrale, inițiator Building Project & Plans SRL - etapa demarare consultare publică.

Building Project&Plans SRL fosta New Home Construct a fost fondată în anul 2011, fiind deținută de Headstone Holdings LTD, din Cipru – 99% și de Maria-Sonia Lazăr – 1%.

Cea din urmă este și administrator.

În anul 2022, compania a avut o cifră de afaceri de 824.106 de lei și șase angajați.

La finalul lunii ianuarie 2023, Building Project & Plans SRL primea de la municipalitate certificatul de urbanism pentru construirea mai multor blocuri de 12 etaje, în Constanța, în zona Popasului Cișmea.

Reamintim că pe 30 august 2022, prin CU 2009, avocat Alina Stângă, pentru Building Project&Plans SRL, dorea să dezmembreze un teren în cinci loturi, fiind vorba de un teren din stațiunea Mamaia, zona Vile Nord-Lac, parcela 256096, lot 3, Constanța. Primăria a făcut următoarele precizări: „Prezentul certificat de urbanism NU poate fi utilizat în scopul declarat pentru: Dezmembrare în 5 Loturi Întrucât conform prevederilor din legea nr. 350/2001 ART. 47 ALIN.(3) LIT. e) : “Elaborarea planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele”.


PRECIZĂRI:
 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Consilierii USR Constanța au reușit oprirea modificării regulamentului de publicitate ce permitea acoperirea clădirilor din zona istorică a orașului cu panouri publicitare gigant

Legături cu Dosarul Retrocedărilor Fosta New Home Construct SRL a obținut documentul pentru dezmembrarea unui teren din Mamaia


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii