Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:44 01 10 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ
a

Ședința convocată de USR PLUS sub semnul întrebării?! Aparatul primarului Chițac nu avizase modificarea Regulamentului care obligă asociațiile să întrețină spațiile verzi

ro

11 Jun, 2021 00:00 2304 Marime text
  • Nemulțumirile cetățenilor vis-à-vis de modalitatea prin care administrația publică înțelege să se raporteze la problema gospodăririi spațiilor verzi i-au determinat pe consilierii locali municipali de la USR PLUS să solicite convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Municipal
  • Aceștia vor să modifice prevederile HCL 77/2021 privind Regulamentul pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța
  • Proiectul a fost înregistrat, însă consilierii USR PLUS au precizat pentru ZIUA de Constanța că până în cursul după-amiezii dinaintea ședinței extraordinare, acesta nu primise raportele de specialitate de la departamentele juridic, financiar-contabil și de la Direcției Servicii Publice din cadrul primăriei Constanța
  • Proiectul de hotărâre a fost avizat doar de secretarul municipiului Constanța, Georgiana Gospodaru
  • De celalată parte, biroul de presă al municipalității, a precizat la solicitarea ZIUA de Constanța că ședința va avea loc la ora stabilită iar dezbaterea în comisii este programată de la ora 8.30
  • În cazul în care la ora ședinței, proiectul nu va avea toate avizele necesare, acesta nu va putea să intre în dezbatere în plenul CLM
  • Într-o astfel de situație, aleșii locali de la USR PLUS sunt deciși să convoace o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal
 
 
Nemulțumirile cetățenilor vis-à-vis de modalitatea prin care administrația publică înțelege să se raporteze la problema gospodăririi spațiilor verzi i-au determinat pe consilierii locali municipali de la USR PLUS să solicite convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Municipal Constanța prin care să modifice prevederile HCL 77/2021 privind Regulamentul pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța.

Decizia acestora vine după ce, Primăria Constanța a notificat asociațiile de proprietari dând termene pentru îndeplinirea unor obligații în baza unor prevederi locale și ale unor interpretări, toate acestea în detrimentul constănțenilor.

În conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu, asociațiile de proprietari nu pot fi obligate să realizeze prin efort propriu activitățile de cosire și toaletare a copacilor de pe un teren proprietate publică.

Iată conținutul proiectului depus de aleșii USR-PLUS (n.r. acesta poate fi consultat și secțiunea "documente")

“Prin HCL nr.77/2021 a fost aprobat Regulamentul privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța.
Articolul 5 pct.1 si 2 din această hotărâre a adus modificări esențiale regulamentului anterior, privind obligațiile asociațiilor de proprietari de a îngriji spațiile adiacente condominiilor.

În concret, s-a stabilit obligația acestor asociații de a efectua lucrările de întreținere și curățenie a imobilelor aflate în proprietate sau în folosință și a împrejurimilor acestora, respectiv a spațiilor verzi , stabilindu-se un perimetru de intervenție pâna la jumătatea distanței dintre blocuri/imobile aparținând unor asociații diferite ori operatori economici.
Aceste obligații au fost explicitate prin adrese transmise asociațiilor de proprietari din care a rezultat, printre altele, sarcina de a asigura cosirea ierbii, tunderea gardului viu, întreținerea arbuștilor și a arborilor (fără a se arata în ce modalitate) precum și de a colecta, încarca și transporta resturile vegetale.

Potrivit art. 2 lit. d din Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, asociația de proprietari este o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

Din analiza acestei dispoziții legale, rezultă că scopul înființării asociației de proprietari este acela al realizării unei bune administrări a proprietății comune și menținerea în stare bună a imobilului, acestea fiind de altfel și obligațiile impuse de legiuitor în sarcina asociațiilor de proprietari prin dispozițiile art. 63 din lege, sfera obligațiilor asociației de proprietari fiind strict limitată la partea de proprietate comună. Obligația întreținerii spațiilor verzi publice aferente cvartalelor de blocuri, excede obligațiilor stabilite de legiuitor în sarcina asociațiilor de proprietari prin Legea nr. 196/2018, obligații limitate strict la aspecte ce privesc proprietatea comună deținută de proprietarii locuințelor dintr-un condominiu.

Cu toate acestea, posibilitatea legala a derogarii de la principiul anterior se poate face cu respectarea art. 12 din OG 21/2002:  (1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor să fie realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor.
 
Însa, conform art. 13 din acelasi act normativ, obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia.  Rezulta, așadar ca, in lipsa îndeplinirii acestei conditii, asociațiile de proprietari nu pot fi obligate să realizeze prin efort propriu activitățile de cosire a ierbii și toaletare a copacilor de pe un teren proprietate publică.
 
Prin urmare, având în vedere toate aceste aspecte și ținând cont de Decizia Curtii de Apel Oradea pronunțată în data de 18.12.2020 și ale cărei considerente privesc o situație similară la nivelul municipiului Oradea, propunem modificarea punctelor 1 si 2 ale art.5 ale HCL 19/2021 după cum urmează:
 
Art. 5 Instituțiile publice și persoanele fizice sau juridice au următoarele obligații:
 
Să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a imobilelor aflate în proprietate sau în folosință, precum și a împrejmuirilor acestora.
1^1 În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.9 alin (1) lit. d), e), f), h), i) și k) din Ordonanța nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane, în concordanță cu art.24^1 din act normativ, după expirarea termenului de 30 de zile stabilit prin notificarea transmisă în prealabil  proprietarului, primarul poate aproba executarea de către autoritățile publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.

1^2 În toate cazurile în care proprietarul notificat conform 1^1 nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea efectuării lucrărilor de către instanța judecătorească competentă, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților.

1^3 Identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali, emiterea somației cu termen de 30 de zile și întocmirea notei de constatare de conformare la măsurile dispuse, în cazul în care proprietarii remediază deficiențele semnalate, sau a procesului verbal de constatare a contravenției, în cazul în care aceștia nu se conformează, cade în sarcina lucrătorilor desemnați.

1^4 După aplicarea sancțiunii contravenționale, lucrătorii desemnați din cadrul Direcției gestionare servicii publice vor demara procedurile legale pentru efectuarea lucrărilor de curățare și igienizare și de constituire a dreptului de creanță și de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii notificați.

1^5 În situația în care proprietarul, notificat conform 1^1, nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, reprezentanții Direcției gestionare servicii publice vor solicita instanței competente, prin intermediul Compartimentului Juridic Contencios, autorizarea accesului în imobilul supus lucrărilor de intervenție, emiterea unei ordonanțe președințiale care să le confere acest drept.

Să mențină curățenia trotuarelor din dreptul imobilelor pe care le dețin, a locurilor de parcare pe care le folosesc și a spațiilor verzi existente din dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc. Prin spațiu verde pentru care există obligația menținerii curățeniei de către asociațiile de proprietari/operatori economici se înțelege suprafața de spațiu verde tangentă imobilului aflat în proprietatea sau în folosința acestora până la intersecția cu un trotuar, alee, stradă, bulevard. Limita de demarcație o reprezintă jumătatea distanței dintre blocuri/imobile aparținând unor asociații diferite/operatori economici; să asigure condiții de igienă, inclusiv prin operațiuni de curățare, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a imobilelor aflate în proprietate sau în folosință, precum și a spațiilor comune din cadrul asociațiilor de proprietari.
să amenajeze rampă pentru curățarea vehiculelor care ies din incinta organizării de șantier și să asigure curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;

Instituțiile publice și persoanele juridice, cu excepţia asociaţiilor de proprietari, au obligația de a încheia contracte cu prestatori de servicii specializați în colectarea, transportul și eliminarea/valorificarea  deșeurilor municipale selective.

operatorii economici deținători de active situate pe arterele stradale principale, au obligația ca în perioada 01.12 - 07.01 a fiecărui an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să amenajeze prin decorare și iluminare vitrinele activelor pe o suprafață de minim 50%. Iluminatul activelor va funcționa cel puțin concomitent cu iluminatul stradal asigurat de administrația publică locală; persoanele juridice și instituțiile publice, cu excepţia asociaţiilor de proprietari, sunt obligate să asigure locuri special amenajate dotate cu europubele sau containere speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale, cu cale de acces pentru evacuare; să asigure viabilitatea trotuarului pe cel puțin 1 metru, prin îndepărtarea zăpezii și a gheții din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate sau folosință, precum şi îndepărtarea a țurțurilor de streașină și a zăpezii de pe acoperișuri, și depozitarea acestora în afara părții carosabile și în alte locuri în care circulația pietonală să nu fie afectată, imediat după încetarea fenomenelor meteo nefavorabile (viscol, ninsoare, polei, depunere de gheață).

Proprietarii terenurilor virane situate în intravilanul municipiului Constanța au obligația să le împrejmuiască și să  amplaseze pe aceste terenuri, la loc vizibil, pe frontul stradal, un panou care să cuprindă sintagma “ PROPRIETATE PRIVATĂ” și numărul stradal aferent sau parcelă și lot atunci când imobilul nu are alocat un astfel de număr, împrejmuirea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 modificată și completată.

deținătorii de imobile de pe raza municipiului Constanța au obligația de a afișa în loc vizibil plăcuțe cu numărul stradal aferent imobilului” – se arată în expunerea de motive a proiectului inițiat de aleșii de la USR PLUS.
 
Consilierii USR PLUS au precizat pentru ZIUA de Constanța că până în cursul după-amiezii dinaintea ședinței extraordinare de Consiliu Local Municipal de vineri, 11 iunie, ora 10.00, proiectul înregistrat la secretariatul Consiliului Local nu avea încî rapoartele de specialitate de la departamentele juridic, financiar-contabil și de la Direcției Servicii Publice din cadrul primăriei Constanța. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat doar de secretarul municipiului Constanța, Georgiana Gospodaru.

De celalată parte, biroul de presă al municipalității, a precizat la solicitarea ZIUA de Constanța că ședința va avea loc la ora stabilită iar dezbaterea în comisii este programată de la ora 8.30.

În cazul în care la ora ședinței, proiectul nu va avea toate avizele necesare, acesta nu va putea să intre în dezbatere în plenul CLM. Într-o astfel de situație, aleșii locali de la USR PLUS sunt deciși să convoace o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal.
 
PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
 Citește și: 

USR PLUS Constanța vrea să modifice în ședința de Consiliu Local de vineri HCL 77/2021. Orădenii au desființat în instanță Regulamentul care îi obliga să întrețină spațiile verzi din jurul blocurilor

 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii