Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:34 28 07 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se modifică Regulamentul serviciului de salubrizare în municipiul Constanța. Sunt vizate operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

ro

30 Jun, 2021 00:00 831 Marime text⦁    Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța se află în dezbatere publică
⦁    Proiectul de hotărâre poate fi consultat în secțiunea "documente"
⦁    În ceea ce privește frecvența, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută lunar, în sezonul cald, pe spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari
⦁    Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune se prestează exclusiv de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară, în condițiile legii

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța se află în dezbatere publică.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10; pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea “De interes public - Transparență decizională” și în secțiunea "documente".

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris: prin poștă, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10 sau prin email, la adresa E-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la proiectul pentru modificarea și completarea HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța”.

Potrivit proiectului, se va aproba Anexa R2 la HCL 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța.

 

Modificări aduse regulamentului de salubrizare

Se modifică următoarele art. din Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Constanța:

1. La articolul 103 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate;

3. La articolul 103, literele d) și e) ale alineatului (5) și alineatul (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în
cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit.e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local.

4. La articolul 103, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, documentele de lucru pentru executarea tratamentelor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d), f) se confirmă
de către reprezentanții asociației.
5. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: în ceea ce privește frecvența, dezinsecția pentru combaterea
țânțarilor se execută lunar, în sezonul cald, pe spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari; b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate și metrou.

6. La articolul 105, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, fiecare autoritate a administrației publice locale sau, după caz, asociație de dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără
a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.

În situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico- Militară Cantacuzino, acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune.
7. La articolul 106, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe
trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului;
8. La articolul 109, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune se prestează exclusiv de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară, în condițiile legii.

9. La articolul 109, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor
emise de autoritățile administrației publice locale.

10. La articolul 115, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acțiune.


PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii