Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:57 09 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Inspectorii Camerei de Conturi au mers de două ori să realizeze auditul la primăria Medgidia. Ce au constatat?

ro

09 Mar, 2021 00:00 1771 Marime text
 • Inspectorii Camerei au făcut verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale UAT Medgidia
 • În elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2019, s-a reamarcat supraevaluarea veniturilor
 • În ceea ce privește, exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, nu a fost înregistrată în evidența financiar-contabilă cheltuiala aferentă voucherelor de vacanță acordate salariaților
 • Construcții și alte active încadrate în grupa construcțiilor, în valoare de 1.145.794,33 lei, înregistrate în balanța de verificare la data de 31.12.2019, nu au fost evidențiate
 • Au fost sesizate probleme și legate de modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare
 • Probleme serioase și cu achizițiile publice
 • Revelioanele 2019 și 2020, hramuri, eventimente culturale și sportive verificate de Camera de Conturi
 • Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale UAT Medgidia
 
Camera de Conturi Constanța a efectuat în perioada 26.03.2020 – 25.05.2020, respectiv 10.08.2020 – 09.10.2020 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului. Inspectorii Camerei au făcut verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale UAT Medgidia.
 

Zeci de nereguli au fost constatate

 
În elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2019, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat s-a reamarcat supraevaluarea veniturilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și în rectificarea bugetară, ambele aprobate prin hotărâre de consiliu local.
 
Suplimentarea pe baze nereale a veniturilor a permis suplimentarea creditelor bugetare în condițiile în care nu existau surse de finanțare sau acestea erau incerte deoarece nu erau bazate pe încasările realizate la data rectificării bugetare. Abaterea fost de 13.483 mii lei.
 
În ceea ce privește, exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, nu a fost înregistrată în evidența financiar-contabilă cheltuiala aferentă voucherelor de vacanță acordate salariaților și a tichetelor sociale acordate persoanelor beneficiare ale ajutorului social, în valoare totală de 565.050 lei.
 
Construcții și alte active încadrate în grupa construcțiilor, în valoare de 1.145.794,33 lei, înregistrate în balanța de verificare la data de 31.12.2019, nu au fost evidențiate în fondul bunurilor din domeniul public sau privat al unității administrativ terioriale, în valoare de 1.146 mii lei.
 
Din punct de vedere al organizării, implementării și menținerii sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern), inspectorii Camerei de Conturi au constatat neorganizarea și neasigurarea funcționării activității de audit public intern la nivelul UATM Medgidia.
 
Au fost sesizate probleme și legate de modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege. Astfel, s-a constatat nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea de impozit pe clădiri nerezidențiale precum și a impozitului pe construcții noi, în valoare estimată de 9.097 lei.
 
Totodată,  UATM Medgidia nu a urmărit facturarea și încasarea redevenței de la operatorul de salubrizare în perioada 2017 –prezent, obligație stabilită prin caietul de sarcini respectiv contract în sarcina acestuia. Valoarea estimată a redevenței cuvenite bugetului local este de 178.000 lei.
 
O altă inadvertență a fost neurmărirea, nefacturarea și neîncasarea de către UATM Medgidia de servicii de cazare în valoare estimată de 7.590 lei la hotelul Complex Sportiv „Irimia Ilisei”, aparținând
domeniului privat al UATM Medgidia.
 
La nivelul UAT Medgidia, nu s-a respectat nici nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei de salubrizare datorată de contribuabilii persoane fizice sau de contribuabili care au desfășurat activități de
baruri și restaurante în perioada 2018 – 2019, în valoare estimată de 24.010 lei.
 
O altă neregulă a vizat nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei de autorizație de construire la regularizarea acesteia la finalizarea construcțiilor noi și încheierea procesului verbal de recepție, în
valoare estimată de 92.468 lei.
 
Pentru locuințele construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) sau alte fonduri atrase de ANL, ce aparțin domeniului public al statului și sunt administrate de UATM Medgidia, entitatea avea obligația de a vira la bugetul de stat suma de 390.988 lei reprezentând recuperarea investiției.
 
De asemenea, în perioada 2018 – aprilie 2020 nu a fost stabilită, declarată și virată la bugetul de stat obligația în sumă de 78.230 lei, datorată urmare faptului că în cadrul entității numărul de angajați depășea numărul de 50 coroborat cu faptul că în această perioada au fost angajate un număr de persoane cu handicap mai mic decât cel prevăzut de lege.
 
Din cauza neluării măsurilor de executare silită a impozitelor și taxelor datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice, în cadrul UATM Medgidia, în anul 2019, nivelul impozitelor a înregistrat o majorare semnificativă atât urmare a nesupunerii aprobării acestora Consiliului local, singurul competent în „stabilirea impozitelor și taxelor locale(...) în limitele și în condițiile legii”(art. 27 din Legea nr. 273/2006), cât și aplicării eronate a majorării prevăzute de Codul fiscal, respectiv a indicelui inflației atât la sumele stabilite în lei, cât și la cotele procentuale.
 
Începând cu anul 2020, situația s-a remediat, impozitele și taxele locale fiind stabilite și aprobate prin hotărâre de consiliu local. Și la capitolul calitatea gestiunii economico-financiare au fost găsite deficiențe, cum ar fi: neaplicarea prevederilor legale la recuperarea sumelor datorate de un salariat care a prejudiciat patrimoniul entității prin nedepunerea în casieria entității a sumelor încasate de la persoanele fizice cu care entitatea avea încheiate contracte de chirie și refacturări utilități. Deși prejudiciul adus entității a fost stabilit parțial la valoarea de 162.494,48 lei, salariatul săvârșind o faptă de delapidare, la nivelul entității nu a fost luată măsura de sesizare a organelor de cercetare penală, în condițiile în care fapta este prevăzută la art. 295 din Codul Penal. Mai mult decât atât, au fost dispuse anumite măsuri care nu sunt de natură a conduce la recuperarea pagubei, respectiv încheierea unui angajament de plată pentru care nu există temei legal.
 
În ceea ce privește, stabilirea și acordarea eronată a salariilor de bază și implicit a venitului salarial lunar în perioada iulie 2017 – august 2019, de către ordonatorul principal de credite al municipiului Medgidia, nerespectând nivelurile stabilite și aprobate prin hotărâre de consiliu local la data de 01.07.2017, respectiv 01.01.2018, precum și în urma negocierilor purtate cu Sindicatele reprezentative ale salariaților instituției, fără a exista vreo justificare a neacordării în mod corespunzător a drepturilor cuvenite acestora. De asemenea, s-a constatat că pentru un număr de 3 salariați, prin Dispozițiile Primarului emise în luna ianuarie 2018, au fost stabilite salarii de bază care excedează nivelurilor prevăzute prin hotărâre de consiliu local, fiind astfel acordate eronat venituri salariale în sumă totală brută de 16.042 lei.
Inspectorii Camerei de Conturi au constatat faptul că drepturi salariale de 322.430 lei au fost acordate în mod eronat în plus unui număr de 10 salariați nominalizați în echipe de gestionare a activității în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, în perioada aprilie 2018 – aprilie 2020, prin stabilirea unui venit brut lunar care excedează cadrului legal aplicabil în domeniul salarizării, raportat la indemnizația viceprimarului dar și
plata nelegală a indemnizației de hrană acordată pentru lunile noiembrie și decembrie 2018, în sumă de 180.000 lei, nerespectându-se prevederile legale în vigoare.
 

Revelioanele 2019 și 2020, verificate de Camera de Conturi

 
O altă abatere constantă a vizat angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata de cheltuieli nelegale în sumă de 271.240 lei pentru organizarea evenimentelor „Revelion 2019 ” și „Revelion 2020”.
 
Potrivit sintezei inspectorilor, alte abateri au vizat: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata de cheltuieli pentru „împrejmuire teren tenis și instalație nocturnă” cu nerespectarea prevederilor legale. Valoarea abaterii constatate este de 76.939,07 lei reprezentând cheltuieli efectuate fără respectarea cadrului legal, fapt ce a determinat înregistrarea acestora în mod eronat ca fiind de natura cheltuielilor cu bunuri și servicii și nu de natura bunurilor de capital; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a cursurilor de formare profesională pentru ocupația machior, în
sumă de 58.000 lei; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a cheltuielilor de protocol în sumă de 671.169 lei constând în achiziția unui număr de 1.533 pachete cadou pentru asigurarea protocolului cu ocazia sărbătorilor de iarnă și achiziția serviciilor de restaurant și cazare pentru organizarea de mese festive cu ocazia diferitelor evenimente derulate la nivelul UATM Medgidia; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei de 22.000 lei reprezentând cheltuieli de finanțare a proiectului „13 Decembrie, Sărbătoarea Etniei Tătare din România”; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei de 23.000 reprezentând prestații artistice pentru spectacolul muzical sacru intitulat „în vremea aceea…”; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei
de 40.000 lei reprezentând cheltuieli pentru realizarea lucrării de artă plastică intitulată „Crucea Comemorativă –Medgidia 2019”; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata de cheltuieli nelegale în sumă de 63.000 lei pentru organizarea Hramului Parohiei Sfinților Apostoli Petru și Pavel; nerecuperarea de la Casa de Sănătate a indemnizațiilor
pentru concedii medicale suportate de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), în valoare de 76.855 lei, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata de cheltuieli cu
consultanța în domeniul achizițiilor publice cu nerespectarea principiului eficienței în utilizarea fondurilor publice și nerespectarea prevederilor legale cu privire la planificarea procesului de achiziție publică a serviciului de închiriere, depozitare, montare, punere în funcțiune, demontare echipamente și instalații de iluminat ornamental festiv cât și verificarea, remedierea defectelor de funcționare ale instalațiilor de iluminat ornamental festiv pe parcursul derulării contractului.
 
În ce privește modalitatea de atribuire a contractului de servicii transport elevi și copii cu dizabilități la școlile speciale din Constanța, s-a constatat că entitatea a efectuat o divizare a contractului în scopul încadrării valorii estimate la nivelul pragului valoric de 135.000 lei fără TVA specific achizițiilor directe, evitând astfel aplicarea procedurilor de atribuire
prevăzute de Legea achizițiilor publice.
 

Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale UAT Medgidia

 
În cadrul lucrărilor de „Reabilitare tramă stradală 16 km în Municipiul Medgidia, județul Constanța” și extinderea termenului de executare a lucrărilor de reabilitare tramă stradală 16 km în Municipiul Medgidia,  s-a constatat nerespectarea clauzelor contractuale. În timpul controlului au fost calculate penalități de întârziere de 69.302,86 lei.
În privința, contractului de proiectare și execuție de lucrări având ca
obiect „ Pth, DE, DTAC, obținere avize, asistență tehnică din
partea proiectantului și execuția lucrărilor” aferente obiectivelor de investiție aprobate în cadrul PNDL 2017-2020, respectiv:”Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Colegiului Național ,,Kemal Ataturk”, corp A și corp B din mun. Medgidia, jud. Constanța; ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din mun. Medgidia, jud. Constanța”, inclusiv Contractul privind
suplimentarea realizării unor lucrări de investiții la aceste obiective, inspectorii Camerei de Conturi au descoperit nerespectarea principiilor transparenței și al tratamentului egal reglementate de cadrul legislativ aplicabil domeniului achizițiilor publice, datorită publicării de către autoritatea contractantă în Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu
performant de desfășurare al Achizițiilor Publice (SICAP) a unei documentații de atribuire incomplete pentru atribuirea contractului de Pth (proiect tehnic de execuție), DE (detalii de execuție), DTAC (documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire), obținere avize, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor aferente
obiectivelor de investiție aprobate în cadrul PNDL 2017-2020,
respectiv Colegiul Național “Kemal Ataturk”, Corp A și Corp B
și Grădinița Ion Creangă din Municipiul Medgidia.
Astfel, autoritatea contractantă nu a permis elaborarea ofertei
tehnice de către potențialii ofertanți decât în urma solicitării de clarificări, în acest fel fiind restricționată concurența, fapt dovedit de participarea la procedura de atribuire a unui singur operator economic. S-a mai constatat decontarea eronată a sumei de 445,61 lei reprezentând desfaceri tencuieli la pereți, lucrări executate la Colegiul Național Kemal Ataturk – Corp B.
Și lucrările realizate la Policlinica Medgidia și Contractul de servicii
asistență tehnică pentru reabilitare Policlinică a avut deficințe. Astfel, s-a constatat angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a sumei
de 232.331,58 lei la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 25.337,12 lei pentru lucrări de reparații la Policlinica Medgidia, fără a exista documente justificative care să confirme recepția, prestarea și execuția cantitativă și calitativă, după caz, a unor materiale, servicii, lucrări
achiziționate. În cazul Contractului de servicii asistență tehnică pentru
reabilitare Policlinica Medgidia încheiat în anul 2019, au fost efectuate cheltuieli cu servicii asistență tehnică pentru care nu au fost întocmite documentele de transfer a valorii acestora către Policlinica Medgidia, în vederea majorării valorii obiectivului de investiție.
 

Contractele subsecvente la acordul cadru de delegare de gestiune pentru prestarea serviciului public de salubrizare din Municipiul Medgidia, cu probleme

 
În privința acestui contract, inspectorii de la Camera de Conturi au descoperit angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata fără respectarea prevederilor legale a cheltuielilor reprezentând prestări servicii publice de salubrizare a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 567.567,6 lei. De asemenea, s-a constatat nerespectarea regulilor de publicitate și
transparență reglementate de cadrul legislativ aplicabil domeniului achizițiilor publice, datorită nepublicării anunțurilor de atribuire aferente unui Contract subsecvent și unui Act adițional la acesta, încheiate în executarea unui Acord cadru.
Cu privire la contractele de elaborare documentații tehnico - economice
Pentru achiziția publică de Servicii de elaborare documentații
tehnico-economice pentru obiectivele de investiții aprobate în
cadrul PNDL 2017-2020 (Construire Creșă în Municipiul
Medgidia, Reabilitare, modernizare și dotarea Grădiniței nr.2
Lucian Grigorescu, Grădiniței nr.3, Grădiniței nr.4 Ion
Creangă, Grădiniței nr 8, Grădiniței nr.11, Grădiniței Valea
Dacilor, Colegiului Național Kemal Ataturk, Grădiniței nr.10,
Piticot), entitatea a organizat în luna septembrie 2017
procedura simplificată prin emiterea în SEAP a unui anunț de
participare simplificat. Ulterior, în luna octombrie 2017,
procedura a fost anulată iar entitatea a achiziționat direct
aceste servicii ¯n valoare totală estimată de 450.800 lei fără
TVA, încălcând astfel principiile nediscriminării, tratamentului
egal și transparenței care stau la baza atribuirii contractelor
de achiziții publice. Contractele încheiate nu au fost avizate de către compartimentul juridic și cel financiar-contabil și nici nu au fost vizate de control financiar preventiv, fiind semnate doar de către ordonatorul principal de credite.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 
 • Au fost întocmite bonuri de consum pentru voucherele de vacanță acordate salariaților și tichetele sociale acordate persoanelor beneficiare ale ajutorului social.
 • S-a procedat la stabilirea și încasarea redevenței datorate de operatorul serviciului public de salubrizare pentru perioada 2017 – 2018, în sumă totală de 107.804 lei.
 • Au fost calculate, facturate și încasate serviciile de cazare prestate în baza graficului de execuție întocmit la nivelul serviciului de specialitate din cadrul UATM Medgidia.
 • Au fost calculate și virate sumele datorate bugetului de stat, reprezentând contribuție la fondul de handicap aferentă perioadei 2018 – aprilie 2020.
 • S-a formulat plângere penală în cazul prejudiciului produs de un fost salariat al entității.

Verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității

 • Pentru decontarea eronată de desfaceri tencuieli la pereți, lucrări executate la Colegiul Național Kemal Ataturk – Corp B, abaterea a fost recunoscută, constructorul a depus la Primărie o situație de plată în roșu aferentă valorii de 370 lei fără TVA, urmând a se întocmi factură de stornare în vederea recuperării sumei.
 
Urmare misiunii de audit financiar opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATM Medgidia la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
De asemenea, urmare verificărilor cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității, concluzia generală a fost că au fost constatate abateri, așa cum sunt prezentate la pct.5 de mai sus.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor, vezi secțiunea „documente''.
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii