Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:38 15 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Judeţean Constanţa angajează o casă de avocatură Contestă în instanţă auditul Camerei de Conturi finalizat cu un raport extrem de nefavorabil!

ro

27 Apr, 2018 00:00 1559 Marime text
Consilierii judeţeni constănţeni vor aproba astăzi onorariile avocăţeşti pentru un dosar al cărui obiect este „acţiune în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi a judeţului Constanţa“, cu privire la Decizia nr. 35/2017 şi Încheierea nr. 22/30.03.2018 a Curţii de Conturi a României.
 
Astfel, în proiectul de hotărâre sunt prevăzute onorarii pentru acţiunea de fond - 6.000 de Iei, pentru recurs - 4.000 de Iei şi pentru alte căi extraordinare de atac - 2.000 de lei.
 
Totodată, în şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa se va aproba încheierea unui contract de servicii de asistare, consiliere şi reprezentare juridică cu cabinetul avocatului Silvia Margareta Muhscină, pentru litigiile de mai sus.
 
În proiectului de hotărâre de Consiliu Judeţean se precizează că sunt necesare asistenţa şi reprezentarea juridică de către un avocat specializat, ca urmare a efectuării unei misiuni de control de către auditorii Camerei de Conturi Constanţa în anul 2017, misiune finalizată cu un raport extrem de nefavorabil privind unele activităţi desfăşurate de CJC. „Raportul descrie o serie de deficienţe cu care nu am fost de acord, fapt pentru care au fost formulate obiecţiuni. Auditorii Camerei de Conturi Constanţa, precum şi cei ai Curţii de Conturi a României nu au ţinut cont de obiecţiunile noastre, finalizând raportul prin constatarea unor prejudicii de natură financiară, sens în care au stabilit măsuri pentru recuperarea acestor prejudicii. Având în vedere cele menţionate, considerăm că, în litigiul generat de controlul Camerei de Conturi Constanţa, care are ca obiect anunţarea parţială a Procesului-verbal de contestare din 28.07.2017, a Raportului de audit nr. 20778/2017 şi a Deciziei nr. 35/2017 a Camerei de Conturi Constanţa, precum şi a Încheierii nr. 22/2018 a Curţii de Conturi a României, este necesar ca apărările în interesul judeţului să fie formulate de către un avocat specializat în astfel de litigii. În lipsa unor apărări solide cu reale şanse de succes, există riscul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti care să afecteze patrimoniul judeţului“, susţine iniţiatorul proiectului de hotărâre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu.
 

Sinteza rezultatelor auditului desfăşurat de Camera de Conturi Constanţa la nivelul CJC

 
Vă reamintim că auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale administraţiei judeţene efectuat în perioada 22.05.2017 - 28.07.2017 de inspectorii Camerei de Conturi a relevat abateri care au determinat prejudicierea bugetelor publice cu suma de 7.789.000 de lei.

La nivelul Consiliului Judeţean Constanţa, s-a constatat prejudicierea bugetului local cu suma de 4.437.000 de lei astfel:
- înregistrarea nejustificată pe cheltuielile instituţiei a sumei de 3.779.000 de lei, urmare unei sentinţe civile cu privire la lucrările de amenajare la Herghelia Mangalia, aceste operaţiuni fiind cauzatoare de prejudicii aduse bugetului judeţean, în condiţiile în care lucrările în cauză au fost efectuate fără să existe proiecte, autorizaţii, recepţii parţiale sau finale, la un obiectiv care nu este în patrimoniul instituţiei (Herghelia Mangalia aparţine Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA);
 
- nu au fost valorificate concluziile comisiilor de inventariere, nefiind încheiat procesul-verbal de inventariere al comisiei de inventariere centrale. În acest fel, situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru exerciţiul financiar 2016, deoarece ele nu reflectă situaţia reală a tuturor elementelor de natura activelor, a datoriilor şi a capitalurilor.
 
De menţionat este faptul că la Pavilionul Expoziţional au fost constatate lipsuri încă de la inventarierea efectuată în anii precedenţi. În evidenţa contabilă a UATJ Constanţa, lipsurile constatate la inventariere în valoare de 560.000 lei au fost înregistrate în contul „Decontări în curs de clarificare“ pe seama rezultatului reportat din anii precedenţi şi prin scăderea din patrimoniu a mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar.
 
La data efectuării acţiunii de audit financiar, această pagubă nu a fost analizată, nu s-a stabilit persoana vinovată, nu a fost înregistrată în contul de debitori şi nu s-a procedat la aplicarea măsurilor de recuperare a pagubei produse ca urmare a lipsurilor constatate.
 
Cu privire la această pierdere patrimonială, comisia de inventariere a întocmit în lunile ianuarie şi mai 2017 două note de informare care nu au fost valorificate de către comisia centrală de inventariere, ordonatorul de credite neluând măsuri de recuperare a pagubei.
 
Totodată, s-a constatat prejudicierea bugetului judeţean cu suma de 98.000 de lei, reprezentând amenzi contravenţionale plătite de instituţie, pentru care nu s-a efectuat cercetarea administrativă, în vederea identificării persoanelor vinovate de producerea lor şi luarea măsurilor legale pentru
recuperare.
 
Camera de Conturi a aplicat unele sancţiuni contravenţionale: urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare, în cazul a trei entităţi au fost aplicate patru amenzi contravenţionale, în sumă totală de 34.000 de lei, din care 5.000 de lei încasaţi operativ, după cum urmează: la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa au fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă de 5.000 de lei ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art. 2 şi art. 11, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale art. 16, alin. 1 şi 2 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 
Totodată, s-a procedat la sesizarea unor instituţii specializate ale statului, după cum urmează: pentru nerespectarea de către entităţile verificate a prevederilor legale în vigoare, Camera de Conturi Constanţa a transmis în anul 2017, până la data prezentului raport, solicitări de efectuare de verificări de specialitate către: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi (de care aparţine judeţul Constanţa) pentru deficienţe privind obligaţii fiscale bugetare în cadrul verificărilor efectuate la Consiliul Judeţean Constanţa şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru deficienţe constatate în cadrul aceleiaşi instituţii.
 
Citeşte şi:
 
Raport Camera de Conturi 2016. Consiliul Judeţean Constanţa Înregistrări contabile eronate, denaturarea situaţiilor financiare, lipsă în inventarul Pavilionului Expoziţional şi prejudicierea bugetului (document)
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii