Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:14 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Județean Constanța a alocat un buget de 5.500.000 lei pentru proiectele sportive! Care este data limită de depunere a acestora?(DOCUMENT)

ro

10 Mar, 2024 17:00 1694 Marime text
  • Pentru proiectele sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică ”Sportul pentru toți” și ”Redescoperă Oina”, programul anual îşi propune finanţări nerambursabile în cuantum de 5.500.000 lei
  • În cadrul secțiunii „Sportul pentru toți” sunt alocați 5.250.000 lei iar pentru programul „Redescoperă Oina“ – 250.000 lei
  • Documentaţiile se vor depune începând cu data de 11.03.2024
  • Data limită de depunere este 09.04.2024
  • Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 10.04.2024 până la 30.04.2024
 
 
Autoritatea finanţatoare, Consiliul Judeţean Constanţa, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2024.

Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul general al Judeţului Constanţa pe anul 2024, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr.14 din 08.02.2024 - pentru domeniul sport și potrivit dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.40 din 21.02.2024 privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean, pe anul 2024.

Pentru proiectele sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică ”Sportul pentru toți” și ”Redescoperă Oina”, programul anual îşi propune finanţări nerambursabile în cuantum de 5.500.000 lei după cum urmează:
- „Sportul pentru toți” – 5.250.000 lei;
- „Redescoperă Oina“ – 250.000 lei.
 
I. Programul ,,Sportul pentru toţi"

1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.
2. Obiective:
a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;
d) încurajarea practicării nataţiei, sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“.
 
II. Programul „Redescoperă oina“

Programul „Redescoperă oina“ reprezintă un program naţional care constă într-un complex de activităţi
necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină, desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină.
Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate
publică“.
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie pentru ramura de sport oină, de pregătire şi participare la competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, precum şi obţinerea victoriei.
2. Obiective:
a) promovarea jocului de oină ca sport naţional al României, susţinerea procesului de redresare a acestei ramuri sportive;
b) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a oinei la reprezentarea tradiţiilor şi sporirea prestigiului
comunităţilor locale şi al României pe plan internaţional;
c) susţinerea şi dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sistemelor competiţionale în mediul şcolar şi universitar;
d) perfecționarea în timp a sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru ramura de sport oină.
 
Documentaţiile se vor depune începând cu data de 11.03.2024, ora 08:00, data limită de depunere fiind 09.04.2024, ora:16:30.
Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 10.04.2024 ora 08:00 până, maxim, în data de 30.04.2024 ora 16:30.
 
Criterii de evaluare Punctaj

1. Anvergura proiectului/număr de participanți, după cum urmează: 15 puncte
1.1. Număr estimat de participanți – până la 50 de persoane 5 puncte
1.2. Număr estimat de participanți – până la 100 de persoane 10 puncte
1.3. Număr estimat de participanți – peste 100 de persoane 15 puncte
 
2. Anverugura proiectului/număr de localități de desfășurare, după cum urmează: 10 puncte
2.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în 5 sau mai puțin de 5 localități din județul
Constanța 5 puncte
2.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în peste 5 localități din județul Constanța 10 puncte
 
3. Anverugura proiectului/mediul urban sau rural de desfășurare, după cum urmează: 10 puncte
3.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban 3 puncte
3.2.. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul rural 7 puncte
3.3. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban și în mediul rural 10 puncte
 
4.Categorii de participanți la desfășurarea activităților/acțiunilor sportive: 15 puncte
4.1. Minim 20% din numărul de participanți fac parte din categorii defavorizate social (persoane cu handicap grav și accentuat, persoane beneficiare de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei, șomeri înregistrați AJOFM, pensionari cu venit mai mic sau egal de 450 lei/lună) 5 puncte
4.2. Minim 20% din numărul de participanți sunt copii (cu vîrsta sub 14 ani) și/sau tineri (cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 35 ani) 5 puncte
4.3. Minim 20% din numărul de participanți au vârsta peste 65 ani 5 puncte
 
5. Fezabilitatea proiectului - posibilitatea tehnică de realizare a proiectului în condițiile
propuse 10 puncte
5.1 Capacitatea tehnică și administrativă de implementare a proiectului (resursele tehnice, umane, administrative prevăzute în proiect sunt rezonabil suficiente pentru implementarea proiectului) 5 puncte
5.2. Experiența solicitantului în managementul de proiect (minim 1 proiect implementat în domeniul sportiv) 5 puncte
 
6. Bugetul, după cum urmează: 10 puncte
6.1. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de activități/acțiuni, toate categoriile de cheltuieli sunt justificate și detaliate, inclusiv la ”alte categorii de cheltuieli” 10 puncte
 
7. Gradul de vizibilitate a proiectului și capacitatea sa de a consolida imaginea Județului Constanța - promovarea proiectului prin toate mijloacele de publicitate 20 puncte
7.1. Promovarea proiectului prin materiale promoționale (afișe, bannere, panouri publicitare, mesh-uri) 10 puncte
7.2. Promovarea proiectului prin mijloace de publicitate online 5 puncte
7.3. Promovarea proiectului prin mass-media (spoturi TV, radio și presa scrisă etc) 5 puncte
8. Contribuția solicitantului de cofinanțare, din sursă de finanțare proprie 10 PUNCTE
8.1. Contribuția solicitantului la cofinanțare este între 10,1% - 15% inclusiv 5 puncte
8.2. Contribuția solicitantului la cofinanțare este peste 15% 10 puncte
 
Criterii de evaluare Punctaj

1. Anvergura proiectului/număr de participanți, după cum urmează: 10 puncte
1.1. Număr estimat de participanți – până la 50 de persoane 5 puncte
1.2. Număr estimat de participanți – până la 100 de persoane 7 puncte
1.3. Număr estimat de participanți – peste 100 de persoane 10 puncte
2. Anverugura proiectului/număr de localități de desfășurare, după cum urmează: 10 puncte
2.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în 5 sau mai puțin de 5 localități din județul Constanța 5 puncte
2.2. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în peste 5 localități din județul Constanța 10 puncte
3. Anverugura proiectului/mediul urban sau rural de desfășurare, după cum urmează: 10 puncte
3.1. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban 3 puncte
3.2.. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul rural 7 puncte
3.3. Activitățile/acțiunile sportive se desfășoară în mediul urban și în mediul rural 10 puncte
4. Relevanța proiectului pentru contextul sportiv 10 puncte
4.1. Activitățile sportive propuse prin proiect vizează îndeplinirea unui singur obiectiv din cadrul programului 5 puncte
4.2.Activitățile sportive propuse prin proiect vizează îndeplinirea a două sau mai multe obiective din cadrul programului 10 puncte
5. Categorii de participanți la desfășurarea activităților sportive: 10 puncte
5.1. Minim 25% din numărul de participanți sunt copii și juniori 5 puncte
5.2. Minim 50% din numărul de participanți sunt copii și juniori 10 puncte
6. Fezabilitatea proiectului - posibilitatea tehnică de realizare a proiectului în condițiile propuse 10 puncte
6.1 Capacitatea tehnică și administrativă de implementare a proiectului (resursele tehnice, umane, administrative prevăzute în proiect sunt rezonabil suficiente pentru implementarea proiectului) 5 puncte
 
Criterii de evaluare Punctaj

6.2.Experiența solicitantului în managementul de proiect (minim 1 proiect implementat în domeniul sportiv) 5 puncte
7. Bugetul, după cum urmează: 10 puncte
7.1. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de activități/acțiuni, toate categoriile de cheltuieli sunt justificate și detaliate, inclusiv la ”alte categorii de cheltuieli” 10 puncte
8. Amploarea și eficiența acțiunilor de promovare/informare- promovarea jocului de oină ca sport național al României prin proiect prin toate mijloacele de publicitate 20 puncte
8.1. Promovarea proiectului prin materiale promoționale (afișe, bannere, panouri publicitare, mesh-uri)x 10 puncte
8.2. Promovarea proiectului prin mijloace de publicitate online 5 puncte
8.3. Promovarea proiectului prin mass-media (spoturi TV, radio și presa scrisă etc) 5 puncte
9.  Contribuția solicitantului de cofinanțare, din sursă de finanțare proprie 10 puncte
9.1. Contribuția solicitantului la cofinanțare este între 10,1% - 15% inclusiv 5 puncte
9.2. Contribuția solicitantului la cofinanțare este peste 15% 10 puncte
 
Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Metodologia Generală și ,,Ghidul solicitantului” la registratura Autoritǎţii Finanţatoare din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.
 
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare.
 
Menționăm că programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2024 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general a fost publicat și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.38/27.02.2024.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Consiliul Județean Constanța finanțează proiectele culturale cu 6.000.000 lei! Evaluarea proiectelor are loc în aprilie (DOCUMENT)

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii