Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:04 22 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ședință la Guvernul României. Ce acte normative au fost adoptate

ro

11 Aug, 2021 15:12 656 Marime text

 
  • Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 11 august 2021.
 

PROIECTE ÎN ANALIZĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea ProgramuluiNațional de Investiții “Anghel Saligny” (PRIMĂ LECTURĂ)
PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a (PRIMĂ LECTURĂ)
PROIECT DE ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri 7 / 3 fiscal – bugetare (PRIMĂ LECTURĂ)
 
ORDONANȚE DE URGENȚĂ


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri din domeniul pensiilor din sistemul public 

ORDONANȚE

ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
ORDONANȚĂ privind depozitarea deșeurilor 

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei militare a României
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Romtehnica“- S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilioane noi, lucrări de intervenție şi reabilitare rețele utilități în cazarma 1231 Caracal”
HOTĂRÂRE privind înscrierea imobilului 3445 situat în municipiul Timișoara, judeţul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenției Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi Mecanismului Athena al Uniunii Europene
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călărași, Harghita, Hunedoara, Dâmbovița, Sibiu, Buzău, Brașov, Olt, Argeș, Prahova și municipiul București
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Satu Mare, Cluj, Maramureș, Brașov, Giurgiu, Olt, Argeș, Constanța, Sibiu, Vrancea, Bihor și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare baracă metalică și asfaltare drumuri interioare în cazarma 1166 Chitila”
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 3465 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizațiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2021
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicații necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale
HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTĂRÂRE privind modul de organizare și funcționare a Sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine
HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național
 HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizare peroane în stația CF Bartolomeu, refacere platforma stației și zonele adiacente ”lucrare de utilitate publică de interes național
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Ploiești-Buzău”, aflate pe raza localităților Râfov, Dumbrava, Drăgănești, Albești-Paleologu, Tomșani, Colgeag, Baba Ana, din județul Prahova
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900 - Sector Centură Sud - Lot 1, Sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centură Nord; Sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centură Sud”
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București km 0+000 – 100+900, Lot 3 Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centură Sud și Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord, pe raza localităților Joița, din județul Giurgiu și Bragadiru și Ciorogârla, din județul Ilfov
HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti- Ploiești, pe teritoriul localității Voluntari, judeţul Ilfov", precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 424/2008
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A.
HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Timișoara-Sud", precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 933/2019
HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de probațiune din România pentru perioada 2021-2025
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a componenței comitetelor de organizare UNESCO
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparații Nave Brăila
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Alba a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și alipirea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne– Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării și, după caz, casării
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexelor la Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2021 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc - Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6, București”
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc, localitatea Sinaia, județul Prahova”
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021
HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora
HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad, prevăzute în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 17 mai 2021 și la 6 iulie 2021, la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
HOTĂRÂRE privind declararea proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale Lugașu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale
HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unități sanitare din județele Alba, Argeș, Galați și Hunedoara 
 
MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice
MEMORANDUM cu tema: Finanțarea în cadrul POIM 2014 – 2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată aflate în stadiu avansat de pregătire
MEMORANDUM cu tema: Transmiterea listei instalațiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit şi numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 2021-2025, la Comisia Europeană 
 
RAPOARTE

RAPORT privind activitatea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar în perioada deținerii președinției Comisiei de către Ministerul Justiției (26.06.2020- 29.07.2021) 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii