Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:56 18 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiectele de acte normative, adopdate în ședința de Guvern de astăzi

ro

16 Jul, 2020 22:07 876 Marime text

În urma ședinței de Guvern din data de 16 iulie, au fost luate mai multe decizii.

Redăm mai jos, proiectele aprobate de cabinetul Orban.

I.               PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale (Prima lectură)

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România (Prima lectură)

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene (Prima lectură)

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (Prima lectură)

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (Prima lectură)


6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de decontare a sumelor acordate în baza art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (Prima lectură)

7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți (Prima lectură)

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – 3: Locuri de muncă pentru toți (Prima lectură)

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei (Prima lectură)

 

II.            ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii-IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății contribuției anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret

 

III.         HOTĂRÂRI

1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

2.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2020-2023

3.  HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.  HOTĂRÂRE privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație

5.  HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție

6.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe", județul Covasna

8.    HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" Perieni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor”

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului județului Vâlcea

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale - Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” București

12.HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în Municipiul Bucureşti şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”

13.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Tineretului şi Sportului

14.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ - teritoriale afectate de calamităţile naturale

15.HOTĂRÂRE privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu, al domnului Rujan Ion-Cristinel din funcția publică de prefect al județului Gorj

16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al județului Gorj de către domnul Pistol Cosmin-Petrișor

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.       MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea Sistemului de Compensare Datorii și Creanțe ale Persoanelor Juridice prin Sistemul Informatic de Compensare (SIC), gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni

2.       MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Șarlea Horea-Arthur –subsecretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

3.       MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului la Cap. 65.01 "Învățământ"", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice"

 

V.             NOTE

1.       NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Stadiul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

2.       NOTĂ DE INFORMARE referitoare la anumite măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri

Ti-a placut articolul?

Comentarii