Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:25 24 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Impozit pe maşini 2017. Cine e scutit de la plată

ro

13 Feb, 2017 15:07 26530 Marime text
Potrivit Codului fiscal, orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru acesta, cu excepţia cazurilor în care legea stipulează scutiri de la plata impozitului pentru unele persoane.
 
Practic, impozitul pe maşini se datorează pe perioadă cât acestea sunt înmatriculate sau înregistrate în România, plata acestei taxe făcându-se la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde proprietarul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Scutiri

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

e) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței;

f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public;

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

n) autovehiculele acționate electric;

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localitățile precizate în:

a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.

ART. 470 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. Norme metodologice

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
 
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8
2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 18
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 72
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 144
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
7 Autobuze, autocare, microbuze 24
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30
9 Tractoare înmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 - 4
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 - 6
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 50 - 150 lei/an(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

(4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă
Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute
Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare
I două axe
  1 Masa de cel puțin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone
0 133
  2 Masa de cel puțin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone
133 367
  3 Masa de cel puțin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone
367 517
  4 Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone
517 1.169
  5 Masa de cel puțin 18 tone 517 1.169
II 3 axe
  1 Masa de cel puțin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
133 231
  2 Masa de cel puțin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone
231 474
  3 Masa de cel puțin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone
474 615
  4 Masa de cel puțin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
615 947
  5 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
947 1.472
  6 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
947 1.472
  7 Masa de cel puțin 26 tone 947 1.472
III 4 axe
  1 Masa de cel puțin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
615 623
  2 Masa de cel puțin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone
623 973
  3 Masa de cel puțin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
973 1.545
  4 Masa de cel puțin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
1.545 2.291
  5 Masa de cel puțin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
1.545 2.291
  6 Masa de cel puțin 32 tone 1.545 2.291

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • GIURGIU MARINELA 01 Aug, 2017 14:48 Buna ziua, In conditiile in care conform Constitutiei Romaniei toti cetatenii sunt egali in fata legii, nu considerati ca este o discriminare intre persoanele fizice si cele juridice referitoare la plata impozitului pe mijloacelor de transport neinmatriculate ? De ce o persoana fizica este obligata sa plateasca retroactiv un impozit pe mijloace de transport incepand cu data dobandirii si pana la data inmatricularii cu toate ca inmatricularea nu s-a facut din motive mai presus de vointa mea, respectiv obligarea la plata taxei de prima inmatriculare care ulterior s-a dovedit a fi nelegala, pe cand un agent economic care are ca obiect de activitate comertul cu mijloace de transport este scutit de plata impozitului !!!