Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:04 23 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concluziile Direcției Județene de Cultură Constanța, cu privire la săpăturile de la imobilul de lângă Lupoaică - „Aproape jumătate din suprafața ce urma a fi afectată de construire nu a fost cercetată”

ro

30 Jan, 2020 09:09 3967 Marime text
Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a făcut precizări pentru cotidianul ZIUA de Constanța cu privire la toate aspectele ce stau în jurul construcției de birouri de lângă monumentul „Lupoaica”. Magdalena Tița, directorul direcției menționate a transmis toate datele ce trebuie cunoscute legate de construcția respectivă, inclusiv măsurătorile făcute de arheologii de la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța.

Concluzia princpială din toate verificările făcute de Direcție duc la faptul că „nu s-a văzut faptul că aproape jumătate din suprafața ce urma a fi afectată de construire nu a fost cercetată și nu s-a propus supraveghere arheologică pentru zonele unde nu a fost posibilă (din motive de siguranță) cercetarea arheologică”.
 

Iată la ce concluzii a ajuns Direcția Județeană pentru Cultură Constanța:

„Referitor la discuțiile din presă și mediul on line privind construcția unui ”imobil S + P + 3 -4 retras – Birouri pentru organizații neguvernamentale și alimentație publică, împrejmuire teren și organizare de șantier”, la adresa Bd. Tomis nr 49 A, beneficiar SC Bueno Comp S.R.L.
Urmare a informărilor solicitate și primite de la Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, a parcurgerii informațiilor apărute în presă și în mediul on line pe această temă și, mai ales, a parcurgerii conținutului documentelor care au condus la avizarea construcției din bd. Tomis nr. 49 A, constatăm următoarele:
 1. Imobilul se construiește pe un amplasament situat într-o zonă cu încărcătură istorică aparte, respectiv, în situl urban ”Peninsula Constanța”, cod CT-II-s-B-02832, în situl arheologic ”Orașul Antic Tomis” cod CT-I-s-A-02553, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Cercul militar, Fosta Prefectură”, cod CT – II-m-A-02856, „Tribunal”, cod CT-II-m-A-02858, ”Muzeul de Artă Populară”, cod CT-II-m-A-02850, ”Geamia Hunchiar” cod CT-II-m-A02851, ”Oficiu telefonic„ Str. V. Alecsandri 12. Cod CT-II-m-B-02789, ”Casa V. Alecsandri 10”, cod CT-II-m-B-02788.
 2. Construcția imobilului se realizează în baza Autorizației de construire nr. 1552/18.09.2019 emisă de către Primăria Municipiului Constanța pe baza obținerii avizelor necesare și a parcurgerii procedurilor instituite potrivit Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, respectiv OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional*):
  1. Cercetarea arheologică preventivă pe terenul care face obiectul construirii a fost efectuată în perioada aprilie-noiembrie 2016 de către o instituție abilitată – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în baza autorizației de cercetare arheologică emisă de către Ministerul Culturii;
  2. Raportul de cercetare arheologică a fost depus la Direcția Județeană pentru Cultură în data de 5 decembrie 2016, care l-a transmis, prin Adresa nr. 4305/08.12.2016, Direcției Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii spre analiză și aprobare în Comisia Națională de Arheologie.
În Fișa tehnică de cercetare arheologică, parte a Raportului de cercetare (p. 5) și în Bilanțul de la p. 24-25, se notează faptul că suprafața afectată de proiect este de 718 mp, din care s-a cercetat o suprafață de cca. 391,12 mp;
 1. Raportul propunea conservarea in situ a vestigiilor (construcții datate în sec. VI p.hr.) din două zone, delimitate prin coordonate Stereo 70, respectiv Zona 2A (suprafața de 32,66 mp) și zona 2B (suprafață de 5,35 mp) – total 38,01 mp, propunându-se descărcarea arheologică a unor suprafețe însumând 430, 15 mp.
 2. Comisia Națională de Arheologie a analizat și aprobat Raportul de cercetare în ședința din data de 16.12.2016. și a solicitat ”schimbarea propunerilor cu păstrarea in situ a tuturor structurilor constructive identificate în urma cercetărilor arheologice”.
 3. Direcția Patrimoniu Cultural a transmis Muzeului de Istorie Constanța (instituția organizatoare a cercetării arheologice) și, spre știință, Direcției Județene pentru Cultură Constanța (Adresa nr. 7032/19.12.2016) informarea că Raportul de cercetare arheologică a fost aprobat de către Comisia Națională de Arheologie, ”membrii comisiei solicitând schimbarea propunerilor cu păstrarea in situ a tuturor structurilor constructive identificate în urma cercetărilor arheologice”.
 4. Prin Adresa nr. 103/10.01.2017 Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a solicitat Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța solicitarea de a modifica propunerile din Raportul arheologic, în consonanță cu solicitările Ministerului Culturii, în sensul delimitării grafice și prin coordonate Stereo 70 a întregii suprafețe de teren pe care au fost identificate structuri constructive propuse pentru conservare in situ – pe de o parte și a restului suprafeței cercetate, pe care nu s-au identificat astfel de structuri constructive, propuse pentru descărcare arheologică – pe de altă parte”
 1. Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța a transmis, prin Adresa nr. 449/03.03.2017, propunerile privind descărcarea de sarcină arheologică pentru mai multe suprafețe, astfel: suprafața a = 71,40 mp + Suprafața b = 599 mp, totalizând 670,4 mp; conservare in situ pentru mai multe suprafețe: suprafața a = 15,50 mp + suprafața b = 12,80 mp + suprafața c = 5,50 mp + suprafața d = 7,40 mp + suprafața e = 2,90 mp, suprafața f = 4,40 mp, totalizând 48,5 mp.
 2. În baza propunerilor venite de la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a emis Certificatul de descărcare de sarcină arheologică cu nr. 3/2017, înregistrat cu nr. 103/17.03.2017 la DJC Constanța.
 1. Investitorul a parcurs, în continuare, procedura legală de avizare în domeniul monumentelor istorice obținând:
  1. Avizul nr. 383/U/2017 privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire S+P+3E+4 E retras de birouri bd. Tomis nr. 49 A Str. Traian, obținând avizul Ministerului Culturii nr.383/U/2017, urmare a aprobării documentației în ședința Comisiei Naționale de Arheologie în data de 24.05.2017, respectiv în Comisia de Urbanism și Zone Protejate în data de 24.10.2017.
  2. Avizul nr. 702/23.04.2019, (beneficiar SC Bueno Comp SRL), pentru faza D.T.A.C., eliberat de către Direcția Ju7dețeană pentru Cultură Constanța urmare a analizării documentației în ședința din data de 4.04.2019 a Comnisiei Zonale a Monumentelor Istoirice nr. 4; facem mențiunea că avizul conține condiționări și recomandări privind protejarea, conservarea și punerea în valoare a vestigiilor arheologice, menționându-se explicit că toate lucrările de protejare, conservare și punere în valoare a structurilor antice se vor face numai cu supravegherea arheologică.
În urma sesizării făcute de către dl. Neagu Constantin Andrei, la data de 20.01.2020 la Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Constanța s-au deplasat pe teren împreună cu arheologi de la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, constatându-se faptul că lucrările de construire, începute în data de 18.01.2010, afectaseră una din zonele necercetate; la momentul respectiv nu fuseseră constatate niciun fel de distrugeri de monumente sau afectare de straturi arheologice.
Ulterior, situația a degenerat, cu declarații din partea unor reprezentanți ai societății civile, ale unor cetățeni de rând și chiar ale arheologilor privind distrugerea de către investitor a istoriei naționale.
Direcția Județeană pentru Cultură a făcut demersuri către beneficiar pentru a accepta încheierea unui Contract de supraveghere arheologică pentru intervenții în zona necercetată din suprafața care urmează a fi afectată de construirea imobilului, deși un astfel de contract de supraveghere nu a fost solicitat prin raportul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie.
Concluzii:
 • Investitorul a urmat procedura legală privind protejarea monumentelor istorice și a patrimoniului arheologic, obținând toate avizele necesare, inclusiv descărcarea de sarcină a rheologică pe întreaga suprafață a investiției.
 • Situația intervenită la Constanța se datorează unui șir de neatenții/neglijențe comise la nivelul mai multor instituții publice:
 1. Echipa de arheologi de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a cercetat o suprafață de 391 mp din totalul de 718 mp care urmau a fi afectați de către investiție, adică ceva mai mult de jumătate din suprafață, și asta într-un monument istoric de importanță națională!
 2. Mai mult, a fost cercetată o suprafață de 391 mp și s-a propus conservarea vestigiilor pe suprafața de 38,01 mp, respectiv descărcarea arheologică a unei suprafețe de 430 mp. Niște simple operații aritmetice ne arată că suprafața propusă pentru descărcare arheologică depășește cu 80 mp suprafața cercetată! Această discrepanță nu a fost văzută de niciuna dintre instituțiile, structurile sau comisiile care au aprobat Raportul. Mai mult, nu s-a văzut faptul că aproape jumătate din suprafața ce urma a fi afectată de construire nu a fost cercetată și nu s-a propus supraveghere arheologică pentru zonele unde nu a fost posibilă (din motive de siguranță) cercetarea arheologică!!!
 3. Ulterior recomandărilor Comisiei Naționale de Arheologie și solicitărilor venite din partea Direcției Județene pentru Cultură Constanța de a propune spre protejare toate vestigiile descoperite, arheologii titulari ai autorizației de cercetare arheologică și instituția organizatoare a cercetării arheologice au propus conservarea vestigiilor pe suprafețe însumând 48,5 mp, și descărcarea de sarcină arheologică pe restul suprafeței = 670 mp. (670 mp + 48,5 mp = 718 mp = întreaga suprafață afectată de investiție!).
 4. Fără a sesiza că, în noua formă, suprafața propusă spre descărcare, depășește cu mult suprafața cercetată, respectiv, suprafața propusă inițial pentru descărcare arheologică, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța și-a însușit propunerea asumată de instituția organizatoare a cercetării, anume de descărcare de sarcină arheologică a întregii suprafețe afectate de investiție, excepție vestigiile ce ocupau suprafața de 48,5 mp care urmau a fi protejate, certificatul de descărcare consemnând acest fapt.
Facem mențiunea că, potrivit legii (OG 43/2000, art. 5, alin. 2 și 3):
 1. Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.
 2. Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condiţiile prezentei ordonanţe, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic”, a transmis pentru cotidianul ZIUA de Constanța, Magdalena Tița, directorul Direcției Județene de Cultură Constanța.

Ti-a placut articolul?

Comentarii