Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:31 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Abateri cu duiumul constatate la Primăria Constanţa de Camera de Conturi

ro

07 Feb, 2014 00:00 2043 Marime text
Camera de Conturi Constanţa a efectuat, în perioada 13 mai - 5 iulie 2013, un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale municipalităţii constănţene.

Prima constatare a Camerei de Conturi este aceea că administraţia publică locală ar fi cuprins şi finanţat, prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, „cheltuieli de personal pentru Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa fără ca acestea să aibă baza legală”. Instituţia consemnează, de asemenea, „neelaborarea procedurilor scrise, formalizate pentru toate activităţile din cadrul UATM Constanţa şi neimplementarea de către managementul entităţii a unor standarde cuprinse în OMFP nr. 946-2005”, precum şi faptul că, la SPIT Constanţa, entitate subordonată Primăriei Constanţa, „nu s-au stabilit şi înregistrat în evidenţa contabilă şi fiscală venituri reprezentând taxă de habitat în sumă totală estimată de 329 mii lei pentru care se datorează majorări de întârziere aferente în sumă estimată de 85 mii lei”.

În sinteza raportului întocmit de Camera de Conturi este menţionată şi „nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa contabilă și fiscală şi neraportarea prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2012 a debitelor reprezentând taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat de Vacanţă în sumă totală estimată de 111 mii lei pentru care se datorează majorări de întârziere aferente în sumă estimată de 27 mii lei”, precum şi „neefectuarea, până la 31.12.2012, a evaluării terenurilor din patrimoniul public al UATM Constanţa evidenţiate în unităţi fizice, date în administrarea RATC şi RADET Constanţa”.

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-finaciare, Camera de Conturi atrage atenţia asupra „neactualizării listelor de inventariere cu intrările sau ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar respectiv, 31.12.2012 neinventarierea capitalurile proprii prin întocmirea de situaţii analitice distinct care să justifice soldurile conturilor sintetice şi necompletarea listelor de inventarierea cu valoarea bunurilor propuse pentru casare.

În acelaşi capitol se precizează că „s-a constatat că pentru SPIT Constanţa s-au efectuat cheltuieli de personal fără bază legală (spor de stabilitate, indemnizaţie de dispozitiv, spor de confidenţialitate) în sumă totală de 1.201 mii lei, pentru care s-au calculat dobânzi de 47 mii lei”.

Nu mai puţin important, în acest raport figurează, conform Camerei de Conturi, şi „plata nelegală a ajutoare de încălzire cu energie termică furnizată în sistem centralizat în sumă de 24 mii lei pentru nu număr de 218 cazuri care figurează în evidenţele Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Constanţa ca fiind decedate pentru care se datorează dobânzi aferente în sumă estimată de o mie lei”, dar şi „efectuarea de cheltuieli nelegale în sumă de 30 mii lei, reprezentând contravaloare tipărituri (afișe, bannere, ecusoane, colante, invitații etc), la un contract de sponsorizare, încheiat cu Fundația „Fantasio Constanţa” pentru proiectul „Sărbătoarea recoltei și vinului Dobrogea în 2012”, contrar prevederilor art. III din OUG nr. 26/06.06.2012 pentru care se datorează dobânzi în sumă de o mie lei”.
În aceeaşi ordine de idei, Camera de Conturi Constanţa semnalează, la rubrica „abateri”, „efectuarea de cheltuieli nelegale în sumă de 600 mii lei reprezentând contravaloarea unor servicii de asistenţă juridică care nu sunt legate de activitatea entităţii, nefiind prestate pentru Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi/sau pentru primarul municipiului, pentru care se datorează dobânzi aferente în sumă totală estimată de 67 mii lei”.

Sinteza raportului, disponibil pe site-ul oficial al Curţii de Conturi, cuprinde şi „efectuarea de cheltuieli nelegale reprezentând contravaloarea kilometrilor neparcurşi, trecuţi în foile de parcurs anexă la facturile prezentate de SC Herarconi SRL și contravaloarea serviciilor de transport persoane facturate după data scadenţei ultimei rate de leasing”. „Kilometri neparcurşi, facturaţi şi plătiți, au fost stabiliţi ca diferenţă între numărul de kilometri ai fiecărui autoturism din procesul verbal de predare către beneficiar, respectiv firma de leasing, înregistraţi în bordul fiecărui autoturism şi kilometrii la sosire din foile de parcurs la date predării”, susţine Camera de Conturi Constanţa.

„Efectuarea de plăţi nelegale cu prestarea serviciului de prindere, transport şi gestionare a câinilor fără stăpân de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa în sumă de 233 mii lei pentru care se datorează dobânzi în sumă totală estimată de 18 mii lei. Plata nelegală a fost determinată de decontarea unor servicii care nu au fost prevăzute în HCLM nr. 531/13.12.2006 (contravaloarea etapei de „identificarea prin crotal sau tatuaj” şi a etapei privind „tratamente obligatorii - vaccinare antirabică, dezinfecţie şi deparazitare pentru toate capetele de câini ce vor fi prinşi”). De asemenea s-a plătit nelegal suma de 23 mii lei ca urmare a includerii în contractele încheiate pentru serviciul de primire, transport şi gestionare a câinilor fără stăpân de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa, a unor operaţiuni care nu erau prevăzute de hotărâri de consiliu local (tratamente obligatorii, crotaliere)” constituie, de asemenea, una dintre abaterile constatate de Camera de Conturi.

Aceeaşi instituţie consemnează „efectuarea de plăţi nelegale în sumă totală estimată de 93 mii lei, constând în sume de bani acordate salariaţilor în lunile martie şi iunie 2012, ca echivalent al unor cadouri pentru care se datorează dobânzi aferente în sumă totală estimată de 5 mii lei”, precum şi faptul că „s-a constatat necuprinderea în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, la Serviciului Juridic şi în fişele posturilor a atribuţiilor consilierilor juridici de redactare de acţiuni, întâmpinări, reprezentare, promovare căi de atac, astfel că au fost achiziţionate servicii de asistenţă şi reprezentare juridică care au determinat plata neeconomicoasă a unor sume cu titlu de onorarii plătite cabinetelor de avocatură”.

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

„În actele de control întocmite s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuare cheltuielilor, organizarea evidenţelor contabil şi a sistemului de control intern.
Pentru abaterile constatate mai sus care nu au fost remediate în timpul auditului, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii în cauză pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului local, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora”, conchide Camera de Conturi Constanţa.

Ti-a placut articolul?

Comentarii