Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:31 16 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitia de pui de sturioni - 18.09.2013

ro

18 Sep, 2013 16:41 646 Marime text
CONTRACT NR:  22590 / 18.09.2013
OBIECT:  Achizitia de pui de sturioni
VALOARE:  4.931.390,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT:    BELUGA FARM GRUP SRL
Adresa postala:  sat Sarulesti, comuna Sarulesti, (cvartal 29, parcela 716, camera 5), Judetul Calarasi, Localitatea:  Sarulesti, Cod postal:  917215, Romania, Tel.  +40 722639633, Email:  danbarbu@beluga.ro, Fax:  +40 212310714, Adresa internet (URL):  www.beluga.ro
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala:  GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  MARIAN DANAILA, Tel.  +40 236419177, Email:  marian.danaila@ugal.ro, Fax:  +40 236419177, Adresa internet (URL):  http://www.ugal.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de pui de sturioni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bratul Borcea Km 40 – Stelnica; Dunarea Veche Km 311 –aval de Rasova;
Dunarea principala, km 175-Braila; Mm 55-Isaccea;
Bratul Sf.Gheorghe –km 2
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de pui sturioni conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03311000-2 - Pesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4,931,390 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S115-196020 din 15.06.2013

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22590 Denumirea: Achizitia de pui de sturioni
V.1) Data atribuirii contractului 18.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BELUGA FARM GRUP SRL
Adresa postala:  sat Sarulesti, comuna Sarulesti, (cvartal 29, parcela 716, camera 5), Judetul Calarasi, Localitatea:  Sarulesti, Cod postal:  917215, Romania, Tel.  +40 722639633, Email:  danbarbu@beluga.ro, Fax:  +40 212310714, Adresa internet (URL):  www.beluga.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4958509.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4931390.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
In cazul în care, dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret si sunt clasate pe primul loc, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Universitatii
Adresa postala:  Str. Domneasca nr. 47, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel.  +40 336130123, Fax:  +40 236419177, Adresa internet (URL):  www.ugal.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2013 12:54

Ti-a placut articolul?

Comentarii