Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:09 24 06 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rompetrol Rafinare continuă îmbunătățirea rezultatului net în primul trimestru din 2015

ro

14 May, 2015 19:26 785 Marime text
Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a rezultatului net consolidat* în primul trimestru al anului 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014 (-98%), valoarea negativă atinsă fiind de aproximativ 518 mii USD, față de cea de 26,8 milioane USD (T1 2014). 

 
Principaliiindicatorifinanciari – Consolidat Moneda T1 2015 T1 2014 %
Cifra de afaceri brută USD 877.993.568 1.306.748.884 -33%
Profit operaţional (EBITDA) USD (10.720.590) 9.375.045 N/A
Rezultatul net USD (517.852) (26.826.765) -98%

 
Evoluția indicatorului a fost susținută de creșterea cantităților de materie primă procesată de cele două rafinării operate de companie – Petromidia Năvodari (+5%)și Vega Ploiești (+25%), flexibilitateaproceselor de prelucrareșireducereacosturiloroperaționale,în urma investițiilorrealizateîndezvoltareainstalațiilor de producție.
La finalul anului 2014, rezultatul net consolidat al companiei a fost îmbunătățit cu 40% (de la -95 milioane USD în 2013 la -58 milioane USD în 2014), pe fondul creșterii producției la capacitate maximă (5 milioane tone) și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește eficiența energetică, randamentele produselor petroliere, costul de procesare.
 
Evoluția cotației internaționale țițeiului, care a avut o scădere cu aproximativ 50% în T1 2015 față de T1 2014, dinamica prețurilor finale ale produselor petroliere (-43% pentru benzină, -44% pentru motorină), precum și aprecierea cu 20% a cursului mediu valutar RON/USD au influențat negativ rezultatele obținute de companie în primul trimestru din 2015.
 
Rompetrol Rafinare a înregistrat în primul trimestru al anului 2015 o cifră de afacericonsolidată** de 878 milioane USD, în scădere cu 33% față de perioada similară din 2014,fiind influențată în principal de scăderea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, în pofida creșterii cantităților de produse vândute (+1% pe piața internă și +4% pe piața externă în T1 2015 față de T1 2014).
Rezultatul operațional al companiei a parcurs un trend descendent în T1 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, coborând la -10,7 milioane USD. Indicatorul a fost influențat negativ de scăderea prețurilor produselor finale înregistrată în prima parte a anului, urmare a scăderii cotațiilor pentru materia primă, în condițiile menținerii ciclului de producție și a stocurilor procesate în parametri normali (durată de 60 de zile).
Exporturile companiei Rompetrol Rafinare au crescut în volum cu 5% T1 2015, însă valoarea acestora (365 milioane USD în T1 2015)a înregistrat un trend descendent, pe fondul scăderii pieței de profil, a cotațiilor țițeiului și ale produselor finite.
 
Pentruacest an, companiaestimeazăinvestiții deaproximativ112 milioane USD, pentrucontinuarealucrăriloruzuale de mentenanțășiderularealucrărilor de suportoperațional.Acesteasuntefectuatepentruîmbunătățireacondițiilortehnologiceșimaximizarearandamentelorînurmaprelucrăriițițeiului.ReviziageneralăarafinăriilorPetromidia și Vega presupune o investiție de 88 milioane USD.
 
RompetrolRafinare a continuatsă fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătindpeste 289 milioane USD înprimultrimestru al anului 2015. La finalulanului 2014,sumaviratăcătrebugetul de stat s-a ridicat la 1,8miliarde USD, cu 28% maimultdecâtîn 2013 (1.4 milliarde USD).
 
Petromidiareprezintă 43% din capacitatea de rafinare a României, are o capacitate de prelucrare de peste 5 milioane tone/an, iarinvestițiiletotalerealizate de KMG International șiKazMunayGaspentruaceastă platformă se ridică la peste 1,3miliarde USD. 
 
 
Segmentul de rafinare
 
  Moneda T1 2015 T1 2014 %
Financiar        
Cifra de afaceribrută  USD 758.304.385 1.149.070.265 -34%
EBITDA  USD (8.422.658) (4.960.264) N/A
Rezultatul net  USD 19.565.159 (28.345.831) N/A
Operaţional        
Materii prime prelucrate kt 1.256 1.183 6%
Vânzăricarburanţi intern kt 347 343 1%
Vânzăricarburanţi export kt 574 549 4%
Notă: Segmentul de rafinare  cuprinde rezultatelesocietățiiRompetrolRafinare SA (care opereazărafinăriile Petromidia și Vega)
 
Cifra de afaceribrută a companieiRompetrolRafinare a atins 758 milioane USD înT1 2015, înscădere cu 34% față de aceeașiperioadă a anului 2014, fiindinfluențată de condițiilepiețeiproduselorpetroliere.
Cotațiile pentru țiței din primul trimestru din 2015 s-au situat atât sub media trimestrului 4 din 2014, cât și sub cea a perioadei similare a anului trecut, respectiv în jur de 54USD/bbl pentru țițeiul de tip Brent și 53USD/bbl pentru țițeiul de tip Urals.În T1 2015, nivelurile înregistrate s-au situat la 545 USD/t pentru benzină și la 518 USD/t pentru motorină.
 
Rafinăria Petromidia aprocesat1,2milioane toneîn T1 2015, încreștere cu 6,2% față de perioadasimilară a anuluitrecut. În2014, rafinăria a înregistrat un record istoric al materiilor prime procesate - peste 5 milioane tone șia funcționatîn flux continuu, fărăopriri, pentru 365 de zile, volumul de materieprimăprocesatăfiind de 13.800 de tone/zi. În T1 2015, gradul de utilizare a crescut la aproximativ 95%, cu aproape 5% față de perioadasimilară a anuluitrecut.
Rafinăria Vega, ceamailongevivăunitate de profil din România (înființatăîn 1905), a prelucratpeste 64 mii toneînprimultrimestru al acestui an, cantitatemai mare cu25% față de T1 2014, când au fostprocesatepeste51 mii tone.Gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost de 78%, mai mare cu 16% față de aceeașiperioadăaanuluitrecut.
Unitatea din Ploieștiaevoluat de la o rafinărieclasică la un producătorșifurnizor de produseșisoluțiispeciale (solvențiecologici, bitum cu destinațiespecială, carburanțiecologicipentruîncălziresaualteproduse dedicate), fiinduniculproducător de n-hexanîn Europa Centralăși de Est.
 
Operareainstalaţiilor de peplatformeleindustriale Petromidia și Vega se realizeazăînacord cu celemairidicatestandarde de performanţă, asigurândînacelaşitimprespectareaangajamentelorasumateprivindprotecţiamediului.
 
 
 
Divizia de petrochimie
 
  Moneda T1 2015 T1 2014 %
Financiar        
Cifra de afaceribrută  USD 50.023.587 100.023.744 -50%
EBITDA  USD (7.819.972) (325.558) N/A
Rezultatul net  USD (20.016.551) (1.859.066) N/A
Operaţional        
Propilenă procesată kt 31 29 9%
Etilenăprocesată kt 15 12 23%
Total vânzări kt 54 45 18%
 
 
Cifra de afaceribrută a diviziei de petrochimie s-a situat la un nivel de 50 milioane USD în T1 2015, înscădere cu 50% comparativ cu aceeașiperioadă din 2014, fiindinfluențată de scădereapieței de profilși a cotațiilorproduselorpetrochimice.
Divizia de petrochimie a companieiRompetrolRafinare a înregistrat o producțietotală de polimeride peste37 mii tone, mai mare cu 11% față de perioadasimilară a anuluitrecut. Pefondulcreșteriiproducțieivânzăriletotale au crescut cu 18% în T1 2015 comparativ cu T1 2014.Cantitateaprocesată de etilenă a crescut cu 23%, iarcea de propilenă cu 9%. La finalulanului 2014, divizia de petrochimie a atinscapacitateamaximă de producție de polipropilenă – 90 mii tone (79,8 mii tone în 2013 și 86,3 în 2012).
Rezultatele financiare ale companiei au fost influențate de scădereamairapidă a prețurilor de vânzaredecât a prețurilormateriilor prime, în special înlunileianuarieșifebruarie, precumși de  scădereaparității EUR/USD. Astfel, stocurile de produse finite au fostproduse la costurimaimarișivândute la prețurimaimiciînianuarieșifebruarie 2015, înconcordanță cu scădereacotațiilorpentruproduselepetrochimice.
Prinintermediuldiviziei de petrochimie, RompetrolRafinareesteuniculproducător intern de produsepetrochimice, cu o capacitate anuală de producție de peste 200.000 de tone de polimeri (polipropilenă, polietilenă de joasășiînaltădensitate).
 
 
 
Segmentul de distribuție
 
  Moneda T1 2015 T1 2014 %
Financiar        
Cifra de afaceribrută      USD 467.170.432 645.882.243 -28%
EBITDA      USD 7.887.103 12.819.513 -38%
Rezultatul net      USD (4.756.186) 1.547.584 N/A
Operaţional        
Cantitățicarburanțivândute retail  kt 132 135 -2%
Cantitățicarburanțivândute en-gros kt 189 194 -3%
Nota: Segmentul de distributiecuprinderezultatelesubsidiarelor Rom Oil, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şiRompetrol Gas
Înprimele 3 luni ale anului 2015,cifra de afaceribrutăpesegmentul de distribuție s-a cifrat la 467 milioane USD, înscădere cu 28% comparativ cu primele 3 luni ale anului 2014.
Evoluțiaindicatorilorpeacest segment a fostinfluențatăînprimultrimestru din 2015 de cotațiilePlatts (FOB Med Italy-medie). Avândînvederedepreciereaaccentuată a leuluifață de dolarînaceeașiperioadă, de 20%, scădereaefectivăînmonedanațională,alecelordouăcotații a fost de 32% pentrubenzinășide 32,5% pentrumotorină.
Atâtrezultatuloperațional, câtșicel netaufostinfluențatesemnificativ de accizelepentruproduselepetroliere, care au fostmaimari cu 19,5% la benzinăși cu 21,2 % la motorină, în T1 2015 față de aceeașiperioadă a anului precedent. Înacestecondiții, prețurilepracticateînstațiileRompetrol au fost, înmedie, maimici cu 9,4% la benzinăși cu 9,8% la motorinăfață de perioadasimilară din 2014.
 
Rompetrol Downstream a modernizat, în anul 2014, 90 de stații de distribuție de carburanțiprinînlocuireaelementelor de identitatevizuală cu noul logo Rompetrolșiprinrealizarea de lucrăriexterioare. Înprezent, 27 de stații se aflăîntr-un stadiuavansat de modernizare, urmândcaîn 2015 săcontinuieprocesul de rebranding al benzinăriilor.
La sfârşitulluniimartie2015, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindeapeste 740 de puncte de comercializare, incluzândreţeaua de staţiiproprii, staţiipartenerşistaţii mobile.
 
* Situaţiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A., inclusiv activitatea de petrochimie și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L, Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. şi Rompetrol Gas S.R.L.
** Rezultateleprezentatesuntneauditateşi consolidate, iarraportarea a fostrealizată conform StandardelorInternaţionale de RaportareFinanciară (IFRS).

Ti-a placut articolul?

Comentarii