Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:21 19 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

SCRISOARE DESCHISĂ Către Tineretul Social Democrat - Organizaţia Municipală Constanţa

ro

23 Apr, 2014 10:29 1048 Marime text
 Stimaţi colegi de generaţie, de implicare activă şi, sperăm, de năzuinţe comune legate de o Românie prosperă şi demnă, o societate bazată pe meritocraţie şi o ordine legală aplicabilă tuturor. Distinşi adversari politici. Dragi tineri constănţeni ca şi noi.
 
              Venim către voi, prin intermediul acestei scrisori deschise cu o problemă de interes pentru oraşul nostru, o problemă de principiu, pe care, din respect pentru concetăţenii noştri, pentru toţi cei cărora le spunem că suntem implicaţi în politică pentru a le schimba în bine viaţa, înţelegem să nu o tratăm partizan, înţelegem să nu o folosim ca argument de bătălie politică.
              Este vorba de aplicarea legii în Constanţa, cea a învăţământului, ce dă dreptul tuturor elevilor şi studenţilor înscrişi la şcolile şi facultăţile constănţene la o reducere de 50% din tariful pentru transportul în comun din oraşul nostru. În acest sens, Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale în art. 84 precizează: „(1) Elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.”, iar în art. 205: „(2) În timpul anului şcolar, studenţii beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului”.
Cât priveşte sursa de finanţare a cheltuielilor generate de aceste reduceri pentru transportul în comun, aceeaşi Lege a educaţiei naţionale dispune în art. 105: „(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli: e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); ”
              De menţionat este faptul că aceleaşi dispoziţii legale se regăseau şi în vechea Lege a învăţamântului, nr.84/1995. Ca atare, reducerea de 50% pentru transportul în comun acordată elevilor şi studenţilor în municipiul Constanţa, ar fi trebuit să se aplice fără întrerupere din 1995 până în prezent.
              În acest moment, în baza proiectelor de buget propuse de Primarul Municipiului Constanţa, potrivit hotărârilor Consiliului Local Constanţa, potrivit Bugetului Local, de reducerea de 50% pe transportul în comun beneficiază doar elevii ce provin din familiile care beneficiază de ajutorul pentru încălzire.
              Or Legea educaţiei naţionale stabileşte în beneficiul elevilor şi studenţilor un drept, iar în sarcina unităţilor administrativ-teritoriale o obligaţie atât în ceea ce priveşte acordarea dreptului, cât şi în ceea ce priveşte acoperirea cheltuielilor generate, precizând în concret sursele de finanţare.
              Suntem în situaţia în care în oraşul nostru o lege nu este respectată, iar responsabilitatea este fără îndoială a Primarului Municipiului Constanţa si a Consiliului Local.
Din păcate, această încălcare a legii nu este generată de necunoaştere, ci este una intenţionată, în cunoştinţă de cauză, deoarece in tot cursul anului 2013 şi la începutul anului 2014 (înainte de adoptarea Bugetului Local) Asociaţia Elevilor din Constanţa, prin reprezentanţii săi, a ridicat problema în faţa autorităţilor locale, a făcut cunoscute dispoziţiile legale aplicabile. Poziţia Primarului Municipiului Constanţa a fost fie de a respinge necesitatea aplicării legii în sensul acordării reducerii de 50% tuturor elevilor, fie de a negocia, prin intermediul Viceprimarului Municipiului Constanţa, cu reprezentanţii Asociaţiei Elevilor din Constanţa extinderea categoriei de elevi cărora această reducere ar urma să se aplice, fără însă a accepta nici un moment că dispoziţiile legii, care îi menţionează pe toţi elevii, se vor aplica în Constanţa.
Urmare a acestui refuz, Asociaţia Elevilor din Constanţa a formulat o plângere penală împotriva Primarului Municipiului Constanţa, sesizând acest abuz în neaplicarea dispoziţiilor unei legi în vigoare.

Unii pot considera că actuala situaţie în Constanţa, în care reducerea de 50% pe transportul în comun se aplică doar elevilor ce provin din familiile îndreptăţite la acordarea ajutorului de încălzire, este corectă, împiedicând „risipirea” banului public pe „elevul al cărui pǎrinte umblǎ cu audi A6 sau A8 ”. Este se pare şi punctul de vedere al Primarului Municipiului Constanţa. Ei bine, reducerea în cauză se aplică, prin efectul legii, tuturor cetăţenilor români ce au o anumită calitate: elev sau student. Reducerea pe transportul în comun reprezintă o facilitate acordată de stat pentru cel care are calitatea de elev sau student şi nu este o subvenţie, un ajutor social.
Cheltuirea responsabilă a banului public ţine de modul în care operatorilor de transport în comun li se decontează de la Bugetul Local diferenţa de 50% din preţul întreg, nicidecum de neacordarea acestei facilităţi pentru toţi elevii sau studenţii.
Dragi tineri din Tineretul Social Democrat, această scrisoare deschisă nu are menirea de a pune într-o lumină defavorabilă persoane sau organizaţii politice. Această scrisoare deschisă propune un dialog, menit să ofere soluţii concrete, în condiţiile în care atrage atenţia asupra următoarelor aspecte:
 
1. Legea română se respectă în integralitatea ei, pe tot teritoriul României;
 
2. Drepturile individului si drepturile categoriilor de persoane prevăzute de legile în vigoare se respectă fără a putea fi negociate;
 
3. Tinerii României de azi, intr-un număr din ce în ce mai mare şi poate mai ales tinerii neimplicaţi în politică, înţeleg şi trăiesc democraţia. Ştiu că au drepturi, simt că o societate corectă este întemeiată pe legea care se aplică tuturor şi pe care toţi sunt datori să o respecte, înţeleg că drepturile nerecunoscute sau neaplicate se câştigă pe căi legale, folosind instrumente legale. Dar mai presus decât orice, tinerii României de azi, intr-un număr din ce în ce mai mare, nu mai tac, nu mai sunt pasivi! Sunt informaţi şi acţionează! Iar această schimbare de atitudine nu trebuie condamnată, ci trebuie aplaudată, lăudată şi încurajată!;
 
4. Orice partid politic din România şi mai ales organizaţiile de tineret ale partidelor politice trebuie să înţeleagă faptul că cele relatate mai sus sunt prezentul, dar mai ales viitorul. Acesta este şi mai ales va fi electoratul nostru, oamenii pe care vom dori sa-i conducem cerându-le votul! Vremea afişelor zâmbitoare însoţite de găleţi, cizme de cauciuc şi alte pomeni electorale trece, se stinge pe zi ce trece! Răsar noi vremuri, în care fapta însoţeşte vorba, respectul pentru semeni se manifestă în fiecare zi, se manifestă în respectul pentru legea egală şi aplicabilă tuturor! Se anunţă vremuri frumoase, dar depinde de fiecare partid în parte dacă le mai apucă.
 
Având în vedere cele menţionate mai sus, Tineretul Naţional Liberal, Organizaţia Municipală Constanţa, propune Organizaţiei Municipale Constanţa a Tineretului Social Democrat următoarele demersuri comune:
1. Fiecare din organizaţiile de tineret sus-menţionate va contacta în termen de o săptămână de la remiterea prezentei scrisori, consilierii locali ai PNL, respectiv PSD, pentru a le face cunoscută problema şi pentru a identifica eventuale soluţii;
2. În termen de două săptămâni va avea loc o întâlnire comună a reprezentanţilor TNL,TSD, Asociaţiei Elevilor din Constanţa, ligilor studenţeşti, pentru a discuta soluţiile identificate şi pentru remite publicului o poziţie comună;
3. Iniţierea cu sprijinul comun al TNL şi TSD, cu susţinerea consilierilor locali ai celor două partide, a unui Proiect de Hotărâre de Consiliu Local care să modifice Bugetul Local al Municipiului Constanţa pentru anul 2014, astfel încât toţi elevii şi studenţii înscrişi la şcolile, liceele şi universităţile din Constanţa să beneficieze de reducerea de 50% pentru transportul în comun.
 
Aşa cum menţionam în debutul prezentei scrisori deschise, nu înţelegem să transformăm o problemă de principiu şi de interes comun într-un subiect de luptă politică. Refuzăm să plecăm de la prezumţia că aflându-ne în organizaţii politice diferite, cu ideologii diferite, suntem condiţionaţi să ne confruntăm în orice situatie şi că o colaborare în aspecte de interes general ne este interzisă sau nerecomandată.
Acestea sunt motivele pentru care în rândurile pe care vi le adresăm nu sunt menţionate persoane, ci funcţii şi instituţii, acesta este motivul pentru care facem cunoscută această scrisoare după Sfânta sărbătoare a Paştelui.
Aşteptăm cu interes punctul dumneavoastră de vedere asupra problemei expuse şi a propunerilor înaintate şi vă asigurăm de respectul şi disponibilitatea noastră pentru dialog.
 
 
BIROUL POLITIC MUNICIPAL CONSTANŢA
al
TINERETULUI NAŢIONAL LIBERAL
 
PREŞEDINTE
 
BOLA BOGDAN

Ti-a placut articolul?

Comentarii