Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:24 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de mentenanta preventiva si corectiva la monitorii portabili de neutroni - 22.10.2012

ro

22 Oct, 2012 00:00 508 Marime text
CONTRACT NR: 24575-01/ 1046 / 22.10.2012
OBIECT: Servicii de mentenanta preventiva si corectiva la monitorii portabili de neutroni
VALOARE: 175.120,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061334 , Romania , Tel. +40 4447002 , Email: office@mecrosystem.ro , Fax: +40 4447005 , Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro


CONTRACT NR: 24575-02/1038 / 22.10.2012
OBIECT: Servicii de mentenanta preventiva si corectiva la monitorii portabili de neutroni
VALOARE: 271.847,53 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: CANBERRA PACKARD S.R.L.
Adresa postala: Str.Clejani,Nr.18,Parter,Sect.5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 051036 , Romania , Tel. 021/2101888 , Email: r.vasilache@cpce.net , Fax: 021/2101888


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 131190/27.11.2012


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134200 / 21.03.2012
Denumire contract: Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru monitorii portabili de neutroni


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Sucursala CNE, Str. Medgidiei nr. 2 , Localitatea: Cernavoda , Cod postal: 905200 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Sucursala CNE Cernavoda , Tel. +40 212038281 , In atentia: DANA CORINA MOLDOVEANU , Email: corina.moldoveanu@cne.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru monitorii portabili de neutroni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CNE Cernavoda si sediu prestator
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru monitorii portabili de neutroni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

446.967,53 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD # 24575; PA # 24575-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24575-01/ 1046
Denumirea: Servicii de mentenanta preventiva si corectiva la monitorii portabili de neutroni
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061334 , Romania , Tel. +40 4447002 , Email: office@mecrosystem.ro , Fax: +40 4447005 , Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 178.884,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175.120,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu


V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 24575-02/1038
Denumirea: Servicii de mentenanta preventiva si corectiva la monitorii portabili de neutroni
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

CANBERRA PACKARD S.R.L.
Adresa postala: Str.Clejani,Nr.18,Parter,Sect.5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 051036 , Romania , Tel. 021/2101888 , Email: r.vasilache@cpce.net , Fax: 021/2101888
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 247.151,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 271.847,53 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. 2. Sedinta de deschidere a documentelor de calificare va avea loc la data mentionata in Anuntul de participare . la sediul SNN-CNE Cernavoda, str. Medgidiei nr.2, pavilion 0, Departament Achizitii, persoana de contact Dana Corina Moldoveanu. Nu accepta reprezentanti din candidatilor la sedinta de deschidere a documentelor de calificare. 3. Dupa ce s-a finalizat selectia candidatilor, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru informarea tuturor candidatilor cu privire la rezultatul selectiei, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006, art 206-208. In scrisorile de comunicare a rezultatului selectiei se vor preciza si data si ora de depunere a propunerilor de oferte preliminare si data si ora sedintei de deschidere a propunerilor de oferte preliminare (numai in cazul candidatilor selectati pentru etapa a doua) . 4. Propunerea de oferta se depune direct sau prin posta la adresa sediul SNN-CNE Cernavoda, str. Medgidiei nr.2, Pavilion 0, Departament Achizitii, persoana de contact Dana Corina Moldoveanu. 5. Sedinta de deschidere a propunerilor de oferte preliminare va avea loc la locul, data si ora sedintei specificate in scrisorile de comunicare a rezultatului selectiei. Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul candidatului selectat în cauza, propunerea de oferta sau alte informatii confidentiale prezentate de acesta, in conformitate cu prevederile art 120 (3) din HG 925/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SN Nuclearelectrica SA
Adresa postala: Str. Polona, nr.65 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212038256 , Fax: +40 213169804
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2012 08:54

Ti-a placut articolul?

Comentarii