Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:21 20 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Revizie statie electrica - 04.07.2012

ro

04 Jul, 2012 18:27 612 Marime text
CONTRACT NR: 643 / 04.07.2012
OBIECT: Revizie statie electrica
VALOARE: 62.300,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC Electroalfa Maintenance
Adresa postala: Manolesti Deal nr. 33 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710003 , Romania , Tel. +40 231532186 , Fax: +40 231532185


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 130540/12.11.2012

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii , Tel. +40 248207700 , In atentia: Catalin FILIP - cfilip@fcn.ro , Email: araducanu@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 248262499 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Revizie statie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: FCN Pitesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Revizie statie electrica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

62.300 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 643
Denumirea: Revizie statie electrica
V.1) Data atribuirii contractului 04.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC Electroalfa Maintenance
Adresa postala: Manolesti Deal nr. 33 , Localitatea: Botosani , Cod postal: 710003 , Romania , Tel. +40 231532186 , Fax: +40 231532185
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62.350,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62.300,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SN Nuclearelectrica SA - Departamentul Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Email: office@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2012 09:44


Ti-a placut articolul?

Comentarii