Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:57 10 05 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Comunicat Ministerul Finanţelor Publice - Calendarul plăţilor pe luna februarie - 12.02.2015

ro

11 Feb, 2015 12:29 990 Marime text
Referitor la calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii februarie 2015, Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media revine în atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice cu următoarele informaţii utile privind termenele de îndeplinire a acestora:

25 FEBRUARIE, ULTIMA ZI PENTRU:

Depunerea formularului 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, de către persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 1563 alin.(11) şi alin.(12) din Codul fiscal.

Depunerea formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ”, pentru obligaţiile de plată cu termen lunar;

Depunerea formularului 101 “Declaraţie privind impozitului pe profit”, de către organizaţiile nonprofit şi de către contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, pentru anul precedent;

Depunerea formularului 112 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate ”, lunar, de către angajatori şi entităţile asimilate acestora, cărora le revin obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;

Depunerea formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România“ pentru luna precedentă.

Depunerea formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” ,de către plătitorii de T.V.A pentru care perioada fiscală este luna calendaristică;

Depunerea formularului 301 “Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, de către persoanele neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA, pentru:
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât cele prevăzute la lit. b) şi c), de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153^1;
- achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi, de către orice persoană, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art. 153^1;
- pentru achiziţii intracomunitare de produse accizabile, de către persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1;
- pentru operaţiunile şi de către persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (4) şi (6);
- pentru operaţiunile şi de către persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu excepţia situaţiei în care are loc un import de bunuri sau o achiziţie intracomunitară de bunuri, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei;

Depunerea formularului 306 “Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care solicită utilizarea unei alte perioade fiscală decât luna sau trimestrul calendaristic;

Depunerea formularului 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;

Depunerea formularului 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal”;

Depunerea formularului 390 (VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“, lunar, în condițiile prevăzute la art. 156^4 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal;

Depunerea formularului 392A “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2014” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei;

Depunerea formularului 392B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2014” de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei;

Depunerea formularului 393 “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2014”, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane;

Depunerea formularului 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală la TVA luna calendaristică;

Plata obligaţiilor la bugetul de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a taxei pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată lunar;


28 FEBRUARIE (2 MARTIE), ULTIMA ZI PENTRU:

Depunerea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” pentru anul expirat, se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, conform Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru urmatoarele venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;
e) venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare;
f) venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal;
g) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
h) venituri din salarii;
i) venituri din dividende;
j) venituri din dobânzi;
k) câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise şi a părților sociale;
l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
m) venituri din premii;
n) venituri din jocuri de noroc;
o) venituri din pensii;
p) venituri din activități agricole;
q) venituri din arendare;
r) venituri din alte surse.

Depunerea formularului 400 “Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate” de către agenții plătitori de venituri din economii sub forma plăților de dobânzi obținute din România de persoane fizice rezidente fiscal în state membre ale Uniunii Europene, teritoriile dependente de Marea Britanie și de Regatul Olandei, precum și teritoriile terțe, conform acordurilor încheiate între România și aceste teritorii.

Depunerea “Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe”, la organul fiscal în a cărui rază teritorială reprezentanţa îşi desfăşoară activitatea, de către persoana juridică străină care datorează impozit pe reprezentanţă.

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi pentru anul trecut, de către plătitorii de venituri care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenţi din România.

Ti-a placut articolul?

Comentarii