Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:18 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata) - 02.07.2013

ro

02 Jul, 2013 00:00 893 Marime text
CONTRACT NR: E 3591 / 02.07.2013
OBIECT: Apa minerala naturala carbogazoasa
VALOARE: 361.390,36 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530100, Romania, Tel. 0742076588, Email: palradu@yahoo.com, Fax: 0266312345
METRANS S.R.L.
Adresa postala: Bldv. Timisoara, Nr. 21, Unitatea 14, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061306, Romania, Tel. 0214139740, Email: metrans_bucuresti@yahoo.com, Fax: 0214130835
NED COM
Adresa postala: str. Varfu cu Dor nr. 26, Localitatea: Constanta, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +40 729036787, Email: office@nedcom.ro, Fax: +40 241559944

CONTRACT NR: E 3592 / 02.07.2013
OBIECT: Apa minerala naturala plata
VALOARE: 134.480,25 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530100, Romania, Tel. 0742076588, Email: palradu@yahoo.com, Fax: 0266312345
METRANS S.R.L.
Adresa postala: Bldv. Timisoara, Nr. 21, Unitatea 14, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061306, Romania, Tel. 0214139740, Email: metrans_bucuresti@yahoo.com, Fax: 0214130835
MIRA SISTEM GROUP S.R.L
Adresa postala: Str. Eliberarii, nr. 6, Bl IV 44 B, Scara A, Ap. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900665, Romania, Tel. +40 744684890, Email: mirasistemgroup2002@yahoo.ro, Fax: +40 241620096


Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata) (detalii anunt atribuit)
Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 138157 / 10-07-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 142589 / 2013-03-20 01:30:00

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900371, Romania, Punct(e) de contact: Octavian Patrascu, Tel. +40 241655650, In atentia: Mihaela Gavrila, Email: um02022@canals.ro, Fax: +40 241610074, Adresa internet (URL): www.bazanavala.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform pct. 7 din caietele de sarcini
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare apa minerala naturala (apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala naturala plata)Cantitatile minime si maxime previzionate pentru acordul-cadru/contract subsecvent sunt specificate în caietul de sarcini la pct.1, pct.8 si în anexa B pentru fiecare lot.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)
15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
495.870,61 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S058-095632 din 22.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: E 3591
Denumirea: Apa minerala naturala carbogazoasa
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530100, Romania, Tel. 0742076588, Email: palradu@yahoo.com, Fax: 0266312345
METRANS S.R.L.
Adresa postala: Bldv. Timisoara, Nr. 21, Unitatea 14, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061306, Romania, Tel. 0214139740, Email: metrans_bucuresti@yahoo.com, Fax: 0214130835
NED COM
Adresa postala: str. Varfu cu Dor nr. 26, Localitatea: Constanta, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +40 729036787, Email: office@nedcom.ro, Fax: +40 241559944
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 439.072,40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 361.390,36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: E 3592
Denumirea: Apa minerala naturala plata
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAMA CLAU S.R.L.
Adresa postala: Strada Piata Libertatii, Nr.2, Ap.15, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530100, Romania, Tel. 0742076588, Email: palradu@yahoo.com, Fax: 0266312345
METRANS S.R.L.
Adresa postala: Bldv. Timisoara, Nr. 21, Unitatea 14, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061306, Romania, Tel. 0214139740, Email: metrans_bucuresti@yahoo.com, Fax: 0214130835
MIRA SISTEM GROUP S.R.L
Adresa postala: Str. Eliberarii, nr. 6, Bl IV 44 B, Scara A, Ap. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900665, Romania, Tel. +40 744684890, Email: mirasistemgroup2002@yahoo.ro, Fax: +40 241620096
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 176.215,50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134.480,25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numarul de zile pct. I.1 Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta delegata va fi transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP.Precizari pentru IMM-uri În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de garantia de participare si garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. În cazul în care ofertantii clasati pe locurile 2 si 3 au preturi egale, elementul reofertarii îl va face pretul, acesta din urma nu poate fi îmbunatatit pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: str. Fulgerului nr. 99, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900371, Romania, Tel. +40 241610064, Fax: +40 241610064
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 11:12

Ti-a placut articolul?

Comentarii