Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:20 18 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 24 iunie, ora 12.00

ro

24 Jun, 2015 16:14 588 Marime text
I.             PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte şi, Cote d'Ivoire, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde, la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009

3.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015

II.            ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea deblocării şi accelerării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

III.         HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

4.    HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

5.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015

7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016

8.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006

9.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarulului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ''Grigore Alexandru Ghica'' Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani)

10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015

11.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi din subordine

13.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înţelegerii de securitate între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti, la 10 noiembrie 2009

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale

16.HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice-PNAC-SECA

17.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică ''Autostrada Orăştie-Sibiu''

18.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională ''Nuclearelectrica''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

20.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS SA, autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

23.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

24.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania de Investiţii pentru Turism - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

26.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2015

27.HOTĂRÂRE privind rechemarea  doamnei Antonella Marinescu din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Toronto, Canada, la cererea acesteia

28.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor-Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluării

29.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

30.HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăşti, judeţul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

31.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

32.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş

33.HOTĂRÂRE privind stema comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa

34.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani

35.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

 IV.                 MEMORANDUMURI
 

1.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

3.    MEMORANDUM cu tema: Rezultatele seminarului "Enhanced co-operation between Romania and the OECD" (Bucureşti, 22 aprilie 2015) şi măsuri de implementare a acestora

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind încheierea unui acord de exonerare de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ''Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea în domeniul industriei de apărare''

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul Republicii Belarus şi Guvernul României referitor la cooperarea în domeniul turismului

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de cooperare în domeniul turismului între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Turismului din Republica Democrată Socialistă Sri Lanka

8.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 4.000 mii lei, pentru luna iunie, din bugetul alocat Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, capitolul 86.01 ''Cercetare dezvoltare în domeniul economic'', titlul 55 ''Alte transferuri'', art.55.01 Transferuri interne'', alineatul 55.01.49 ''Transferuri pentru finanţare cercetare în domeniul economic''

9.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 20.000 mii lei aferentă lunii iunie 2015 din suma de 90.000 mii lei, suma reţinută conform prevederilor art.48 alin (2) din Legea nr.186/2014 a Bugetului de stat pe anul 2015, suplimentar faţă de suma reţinută conform prevederilor art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice

10.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din România şi Agenţia Naţională pentru Cercetare din Franţa

11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării demersurilor la nivel naţional pentru participarea la campionatul pan-european ''European Cyber Championship 2015'', sprijinit de Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Informaţiilor şi Reţelelor (ENISA), de către o asociere formată din Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică şi Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice

12.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării

Ti-a placut articolul?

Comentarii