Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:34 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de cantina - 29.04.2013

ro

24 Apr, 2013 00:00 756 Marime text
CONTRACT NR: 12853 / 29.04.2013
OBIECT: Servicii de cantina
VALOARE: 198.450,00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 0.00
ATRIBUIT: FUNDATIA SF. SPIRIDON-STEAUA MAGICA
Adresa postala: Braila str. Progresului nr.17 bl. D13, Localitatea: Braila, Cod postal: 19782, Romania

CONTRACT NR: 12854 / 29.04.2013
OBIECT: Servicii de cantina
VALOARE: 198.450,00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 0.00
ATRIBUIT: FUNDATIA SF. SPIRIDON-STEAUA MAGICA
Adresa postala: Braila str. Progresului nr.17 bl. D13, Localitatea: Braila, Cod postal: 19782, Romania


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 138921 / 03-08-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 142462 / 2013-03-12 01:30:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Adresa postala: B-DUL A.I.CUZA NR.134, Localitatea: Braila, Cod postal: 610083, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA MIHAELA OANCEA, Tel. +40 0239/629322, Email: das_braila@yahoo.com, Fax: +40 0239/629325, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CANTINA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: lotul 1 punct de servire a hranei in zona Ranu Negru-Dorobantilor si lotul 2 de servire a hranei, in zona Progresul-Vidin din municipiul Braila.
Codul NUTS: RO221 - Braila
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor sociale de preparare si servire a unei mese pe zi si sigurarea transportului hranei pentru persoanele care beneficiaza de distribuirea hranei la domiciliu, cadrul legal pentru desfasurarea acestor servicii sociale este reglementat de Legea nr. 208/2007 privind cantinele de ajutor social si OG 68/2003 privind serviciile sociale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55512000-2 - Servicii de gestionare a cantinelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
396.900 RON TVA inclus (0%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S052-085395 din 11.03.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S052-085395 din 11.03.2013
Numarul anuntului in JO: 2013/S052-085395 din 11.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12853
Denumirea: Servicii de cantina
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FUNDATIA SF. SPIRIDON-STEAUA MAGICA
Adresa postala: Braila str. Progresului nr.17 bl. D13, Localitatea: Braila, Cod postal: 19782, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198.450,00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 0.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 12854
Denumirea: Servicii de cantina
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FUNDATIA SF. SPIRIDON-STEAUA MAGICA
Adresa postala: Braila str. Progresului nr.17 bl. D13, Localitatea: Braila, Cod postal: 19782, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198.450,00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 0.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic
Adresa postala: Directia de Aitenta Sociala Braila, Localitatea: Braila, Cod postal: 610083, Romania, Tel. +40 0239629322, Email: das_braila@yahoo.com, Fax: +40 0239629325
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 14:54

Ti-a placut articolul?

Comentarii