Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:13 23 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene aferente proiectului „Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Pol

ro

07 Mar, 2013 00:00 615 Marime text
CONTRACT NR: 4900 / 07.03.2013
OBIECT: Echipamente specifice fizioterapie
VALOARE: 543.008,45 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

CONTRACT NR: 4902 / 07.03.2013
OBIECT: Echipamente specifice sala gimnastica
VALOARE: 75.606,05 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

CONTRACT NR: 4905 / 07.03.2013
OBIECT: Echipamente specifice planificare familiala
VALOARE: 2.036.775,44 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

CONTRACT NR: 4907 / 07.03.2013
OBIECT: Echipamente specifice radiologie
VALOARE: 4.928.020,23 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

CONTRACT NR: 4909 / 07.03.2013
OBIECT: Echipamente specifice laborator
VALOARE: 558.093,70 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270


Anunt de atribuire numarul 135689/18.04.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 138464 / 31.08.2012
Denumire contract: Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene aferente proiectului „Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU , Tel. +40 241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura si echipamente moderne, la standarde europene aferente proiectului „Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta, Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente specifice domeniului medical necesare echiparii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta - Policlinica 2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
72253000-3 - Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8.141.503,87 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S169-279966 din 04.09.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4900
Denumirea: Echipamente specifice fizioterapie
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 543.907,20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 543.008,45 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4902
Denumirea: Echipamente specifice sala gimnastica
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 76.287,28 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75.606,05 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 4905
Denumirea: Echipamente specifice planificare familiala
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2.038.114,50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.036.775,44 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu


V.6) Lista de Loturi
3

Contract nr: 4907
Denumirea: Echipamente specifice radiologie
V.1) Data atribuirii contractului 07.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4.928.842,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4.928.020,23 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
4

Contract nr: 4909
Denumirea: Echipamente specifice laborator
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400489 , Romania , Tel. +4 0264599331 , Email: bmanea@temco.ro, ddutu@temco.ro , Fax: +4 0264596270

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 559.069,34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 558.093,70 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
5

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - „ Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de interventie ” Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate ", Cod SMIS 19364.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta , Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian nr.23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241619628 , Fax: +40 241619628 , Adresa internet (URL): www.portal.just.ro

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetetan Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr.51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 08:25
Ti-a placut articolul?

Comentarii